Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Párhuzamos programozás laboratórium

  A tantárgy angol neve: Parallel Programming Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Informatika MSc, Felhők és párhuzamos rendszerek
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB02 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tóth Balázs György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/oktatott-targyak/parhuzamos-programozas-laboratorium
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szeberényi Imre, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Tóth Balázs György, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, adat szerkezetek, algoritmusok, matematika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A C++ programozási nyelv ismerete.

  - BMEVIIIMA06 Nagyteljesítményű párhuzamos rendszerek: kredit megszerzése.
  - BMEVIIIMB01 GPGPU alkalmazások: kredit megszerzése vagy párhuzamos felvétel.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók a gyakorlatban megismerkedhetnek a felhő alapú rendszerek és a hozzá kapcsolódó fejlesztő- és teszteszközök használatával, valamint konkrét feladatokon keresztül elsajátíthatják a párhuzamos programozás lépéseit, módszereit. Megismerhetik továbbá a hagyományos informatikai alkalmazások felhőbe történő migrálásának kritériumait és lépéseit. A hallgatók a laborfeladatok nagy részét a CIRCLE rendszer segítségével biztosított felhő környezetben oldják meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés, fejlesztő környezet megismerése.

  A labor célja a párhuzamos algoritmusokban gyakran alkalmazott paraméter scan megismerése és az erre épülő alkalmazások párhuzamosítása. A feladat megoldása során lehetőség nyílik egy konkrét hosszútávú ütemező megismerésére.

   

  2. Check-point elosztott környezetben.

   A labor célja az előző alkalommal elkészített program kibővítése egyszerű check-point kialakításával. A check-point hatásának mérése a futási idők szempontjából. SpeedUp becslése.

   

  3. Párhuzamos programok szálakkal UNIX környezetben.

  A labor célja a POSIX szálak kezelésének átismétlése. Egyszerű párhuzamos program készítése POSIX szálakkal. Futási idők mérése. SpeedUp becslése.


  4. Párhuzamos program készítése OpenMP környezetben.

  A labor célja az OpenMP eszközkészletének átismétlése. Előző órai feladat elkészítése OpenMP környzetben. Futási idők mérése és összehasonlítása az előző laboron készített implementációkkal.


  5. Párhuzamos programok MPI környezetben.

  A labor célja az MPI eszközkészletének átismétlése. A labor során lehetőség nyílik egyszerű kommunikációs sémák kipróbálására, az eltérő sémák hatása a futási időre.


  6. Matematikai könyvtárak (MKL, LAPACK, BLAS) megismerése.

  A labor célja egy számításigényes feladat megvalósítása BLAS könyvtárral GPGPU kártyán. A labor során az elkészült implementációt skálázhatóság és teljesítmény szempontjából is megvizsgáljuk.


  7. Egy egyszerű feladat IaaS felhőbe migrálása.

  A labor célja a cloud alapú távoli erőforrások és a lokális alkalmazások összekapcsolásának megismerése. A labor során bemutatjuk a felhőmenedzsment eszközöket és a felhő alapú szolgáltatások létrehozását.
   
  8. Egyszerű CUDA programok készítése.
  A labor célja a grafikus hardveren futó párhuzamos alkalmazások megismerése. A labor során bemutatjuk a CUDA környezetben elérhető Thrust konténer könyvtárat, és néhány ráépülő alkalmazást. Amennyiben a hardver környezet engedi, lehetőség lesz több GPGPU kártyán futó CUDA program készítésére.


  9. MPI és CUDA könyvtárra épülő alkalmazás kialakítása.
  A labor során bemutatjuk az eltérő párhuzamosítási stratégiák egy rendszeren belüli integrálásának lehetőségeit. A masszívan párhuzamos és elosztott rendszerek összekapcsolásával ötvözhetőek a kedvező tulajdonságaik és részben kiküszöbölhetőek az egyes sémák hátrányai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  A tantárgy laborjain a hallgatók a feladatok nagy részét a CIRCLE rendszer segítségével biztosított felhő környezetben oldják meg, és egyéni házi feladatot kapnak. Az értékelés alapja az egyes méréseken kapott osztályzatok és a házi feladatra kapott osztályzat átlaga.
  10. Követelmények

  Laborok TVSZ-nek megfelelő látogatása  és a félév végén házi feladat elkészítése. A félév végi érdemjegy a teljesített laborok (50%) és a házi feladat eredményéből (50%) áll össze.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat bemutatható a pótlási hét végéig.
  12. Konzultációs lehetőségek Előre egyeztetett időpontban.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése18
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Szeberényi Imre,  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Tóth Balázs György,  Irányítástechnika és Informatika Tanszék