Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm robotok és járművek

  A tantárgy angol neve: Autonomous Robots and Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mesterképzés
  Intelligens robotok és járművek mellékspecifikáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA12 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Lantos Béla, prof. emeritus, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Kiss Bálint, egytemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. habil. Harmati István, egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Fizika, Informatika, Szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA358" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIM127" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA358", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM127", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)
  VAGY Szak("6N-MA") VAGY Szak("6NAMAR") //KJK AVCE

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja, hogy összefoglalja az robotizált és autonóm rendszerek modellezésének, irányításának és intelligens rendszertechnikai megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A tárgy szemléletbeli és rendszertechnikai alapokat nyújt ilyen rendszerek üzemeltetői és fejlesztői számára. Bemutatja a robotizált gyártórendszerek felépítését, a legelterjedtebb robot struktúrákat, a robotok programozásának tipikus lépéseit, a navigáció és modellalkotás elméleti alapjait és eszközeit, a pályatervezés módszereit. Megismertet az ipari és mobilis robotokban elterjedt pályatervezési és irányítási módszerekkel illetve az irányítások valósidejű aspektusaival. Bemutatja a  mobilis és lábon járó robotok kooperációjának elveit és alkalmazási lehetőségeit, valamint az autonóm földi, légi és űrbeli járművek főbb irányítási problémáit.
   
  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató megismeri a robot és járműrendszerek rendszermodellezési kérdéseit és megoldásait, a robotikában és járműiparban fellépő pályatervezési, irányítási, navigációs, problémákat és a problémák megoldására kidolgozott módszerek alapjait.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Mechatronikai alapfogalmak (1 hét)
  Irányított mechanizmus, pálya, feladat, végeffektor. Az irányítási hierarchia szintjei, PTP és CP irányítás, koordinált mozgás. Belső és külső érzékelők. Embernélküli földi, légi és vízi robotok és járművek (UGV, UAV, UMV).
   
  2. Autonóm rendszerek navigációs módszerei (2 hét).
  Orientáció jellemzése navigációs rendszerekben: elemi forgatások, Rodrigues-képlet, Euler- és RPY-szögek, homogén transzformáció. Járművek (autók, repülők, hajók) navigációjának hasonlósága. Navigációs rendszerek érzékelői: Differenciális GPS, 3D gyorsulásérzékelő és giroszkóp, állapotbecslés.
   
  3. Mechatronikai rendszerek dinamikus modelljei (2 hét)
  Kinetikus és potenciális energia, inerciamátrix. Lagrange és Newton-Euler egyenletek. A dinamikus modell rekurzív és szimbolikus számítása.
   
  4. Robotkarok geometriai és kinematikai modellje (1 hét)
  Denavit-Hartenberg alak. Robot transzformációs gráf. Direkt geometriai és inverz geometriai feladat megoldási módszerei. Differenciális mozgás. Parciális sebesség és szögsebesség, Jacobi-mátrix. Pozíció, sebesség és gyorsulás algoritmus. Redundáns robotok mozgástervezése.
   
  5. Robotkarok irányítása (2 hét)
  Szabad mozgás irányításása: decentralizált kaszkád csuklóhajtások, a kiszámított nyomaték módszere. Statikus erő és nyomaték transzformálása. Hibrid pozíció és erő irányítás.
   
  6. Robotprogramozási nyelvek és valós idejű implementációk (1 hét)
  Robotprogramozási nyelvek felépítése; strukturált, feladatorientált, modell alapú, kooperatív nyelvek, osztott rendszerek. Pályatervezés csuklóváltozóban és térben, mozgásutasítások megvalósítása. Valósidejű operációs rendszerek gyors irányításokhoz.
   
  7. Robotprogramozási és robotirányítási rendszerek (1 hét)
  Robotcellák kialakítása, robotirányító szoftverrendszerek, robotok szimulációja virtuális környezetben, esettanulmányok.
   
  8. Mobilis robotok pályatervezése és irányítása (2 hét)
  Mobilis robotok kinematikai modellje, referencia robot, irányítás állapot-visszacsatolással. Időoptimális pályatervezési algoritmusok (Reeds-Shepp, Dubins, differenciálhajtású robotok), környezet feltérképezése, intelligens akadályelkerülési stratégiák (potenciál-tér módszerek, viselkedésalapú stratégiák)
   
  9. Intelligens aktuátorok és alkalmazsuk járművek irányításában (2 hét)
  A járműirányítás intelligens beavatkozó egységei: Felfüggesztési rendszerek, kormányrendszerek, fékrendszerek és integrált irányításuk. Az intelligencia növelésének irányzatai az autonóm működéshez.
   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy heti 2 óra előadásból és heti 1 óra gyakorlatból áll. A gyakorlatokon alkalmazások bemutatása, számpéldák megoldása és esettanulmányok ismertetése történik a tananyaghoz kapcsolódó kompetenciaterületeken.
  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban: Egy sikeres nagy zárthelyi megírása. A nagy zárthelyi osztályzata 20%-ban beszámít a vizsgajegybe. Az aláírás megszerzésének feltétele: a nagy zárthelyi osztályzata legalább 2 (elégséges)

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. A vizsga írásbeli, amely elméleti kérdésekből és feladatokból áll. 

  c. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek A nagy zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk, továbbá pótolása még egy alkalommal megkísérelhető a pótlási időszakban is.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az oktatókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lantos: Robotok irányítása. Akadémiai Kiadó, 3. kiadás, 2002, ISBN 963 05 7944 8

  Lantos: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése II. Korszerű szabályozási rendszerek. Akadémiai Kiadó, 2003. ISBN 96305 7922 7
  Lantos-Kiss-Harmati: Autonóm robotok és járművek segédlet (elektronikusan)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásokra14
  Készülés gyakorlatokra10
  Készülés zárthelyire14
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Lantos Béla, prof. emeritusz, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  dr. Kiss Bálint, egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  dr. habil. Harmati István, egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék