Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítástechnika és képfeldolgozás laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Control Engineering and Image Processing Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. október 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mesterképzés

  Irányítórendszerek főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA11 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Harmati IstvánEgyetemi docensIrányítástechnika és Informatika tanszék
  Kertész Zsolt Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Szemenyei Márton

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  szabályozástechnika, képfeldolgozás, programozás, matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIM312" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM312", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A Mesterséges intelligencia alapú irányítások (BMEVIIIMA09) és a Számítógépes látórendszerek (BMEVIIIMA07) tárgyak kreditjének megszerzése 

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a mesterséges intelligencia alapú irányítások és számítógépes látórendszerek témakörében elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, és hogy megismerjék az ezen területen a kutatás-fejlesztési munka során alkalmazható korszerű hardver- és szoftver eszközöket.

  A tantárgyat sikerrel abszolváló hallgatók gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a különféle mesterséges intelligencia-eszközök irányítástechnikai célú alkalmazásában, a különféle képfeldolgozási szoftverek használatában, képesek a feladatok megoldásához rendelkezésre álló környezetek hatékony alkalmazására.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Nemlineáris rendszerek fuzzy elvű irányítása

  A mérés során a priori tudásbázis alapján a specifikációknak megfelelő fuzzy szabályozó tervezése és a szabályozó hatékonyságának vizsgálata a feladat.


  2. Nemlineáris rendszerek irányításának tervezése genetikus algoritmusokkal

  A mérés célja (1) különböző tesztfüggvények globális minimumhelyének keresése genetikus algoritmusokkal és (2) háromtárolós rendszer PID szabályozójának tervezése genetikus algoritmussal.


  3. Adaptív Sugeno-fuzzy irányítási algoritmusok fejlesztése

  A mérés célja egy ismeretlen nemlineáris rendszer (1) Indirekt (modellre alapozott) 1. típusú adaptív fuzzy irányítása, (2) Indirekt  2. típusú adaptív fuzzy irányítása, (3) Direkt (nem modellre alapozott) 1. típusú adaptív fuzzy irányítása, (4) Direkt 2. típusú adaptív fuzzy irányítása.


  4. Rendszeridentifikáció (függvényapproximáció) fuzzy rendszerekkel

  A mérés célja ismeretlen rendszer identifikációja (1) nulladrendű Sugeno rendszer hiba-visszaterjesztésen alapuló paraméterhangolásával, (2) legközelebbi szomszéd elvű klaszterezési algoritmussal, (3) fuzzy rendszer adaptív szabályfelvételével.


  5. Rendszeridentifikáció (függvényapproximáció) adaptív neuro-fuzzy rendszerekkel

  Ismeretlen nemlineáris rendszer identifikációja szubtraktív klaszterezéssel és ANFIS technikával


  6. Vizuális visszacsatolás vizsgálata 

  Hat szabadságfokú robotkar megfogójára rögzített kamera szem-kéz kalibrációja, a robotkar irányítása a kamera képe alapján.

   

  7. Objektumkövetés

  Cél egy videofolyamon specifikus objektumok megtalálása és a képsorozaton belül konzisztens követése.

   

  8. Környezeti tér feltérképezése sztereo kamerakép alapján

  A feladat a környezet háromdimenziós rekonstrukciója több kamera képe alapján.

   

   

  9. Teleoperáció és távérzékelés virtuális cellában

  Egy virtuális cellán keresztül lehetőség van valós eszköz vezérlésére.

   

  10. Számítógép vezérlése mélységi szenzorral

  Mélységi képek alapján komplex vezérlésre van lehetőség. Cél, hogy a számítógéppel való kommunikáció során egyes feladatok ellátása egyszerűbb legyen.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Összesen 10 laboratóriumi mérés, melyek egyenként 4 órásak.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A 10 mérés elvégzése legalább elégséges eredménnyel.  A hallgatók felkészültségét a mérés elején ellenőrizzük, a nem kellőképpen felkészült hallgatók a mérést nem kezdhetik meg. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az elmulasztott vagy sikertelen mérések pótlására 2 pótmérési alkalmat biztosítunk. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus mérési útmutatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása38
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Drexler Dániel

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Harmati István

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kertész Zsolt

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kovács Gábor

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Vajda Ferenc

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék