Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

A tantárgy angol neve: Service Oriented System Integration

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika MSc, Alkalmazott Informatika főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIMA04 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Simon Balázs

Tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Operációs rendszerek, Hálózatok, XML

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM208" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIM140" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIM234" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM208", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIM140", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIM234", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott:

Operációs rendszerek, Hálózatok, Szoftvertechnológia

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy a követelményeket eredményesen teljesítő hallgatók:

1.    elmélyítsék a Szolgáltatás-Orientált Architektúra alapelveiről korábban szerzett tudásukat,

2.    jártasságot szereznek szolgáltatások és üzleti folyamatok tervezésében,

3.    megismerik a webszolgáltatásokat és a kapcsolódó szabványokat,

4.    megismerik a BPEL és BPMN folyamatleíró szabványokat

5.    megismerik az ESB lehetőségeit

6.    képesek lesznek különböző platformokon (.NET és Java) webszolgáltatások készítésére

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)

A SOA története a korábbi technológiák (elosztott objektum-orientáltság, elosztott komponens alapú programozás) fényében, a SOA definíciója és alapelvei.

 

2. Webszolgáltatások

XML névterek, a webszolgáltatások interfészleíró nyelve (WSDL), a webszolgáltatások kommunikációs protokollja (SOAP)

 

3. Webszolgáltatások fejlesztése

Webszolgáltatás API-k: .NET-ben a Windows Communication Foundation (WCF), Java-ban a Java API for XML-based Web Services (JAX-WS)

Gyakorlaton egyszerű webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, a keletkező WSDL interfészleírók elemzése, SOAP üzenetek naplózása és elemzése

 

4. Komplex webszolgáltatások

Middleware (WS-*) protokollok engedélyezése webszolgáltatásoknál: konfiguráció (WS-Policy), címzés (WS-Addressing), megbízható üzenetküldés (WS-ReliableMessaging), biztonságos üzenetküldés (WS-Security, WS-SecureConversation)

Gyakorlaton komplex webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, a keletkező WS-Policy részek elemzése, komplex SOAP üzenetek naplózása és elemzése

 

5. Könnyűsúlyú webszolgáltatások

A REpresentational State Transfer (REST) technológia és alapelvei, a REST és a webszolgáltatások összehasonlítása

 

6. Könnyűsúlyú webszolgáltatások fejlesztése

REST API-k: .NET-ben a Windows Communication Foundation (WCF), Java-ban a Java API for RESTful Web Services (JAX-RS), JavaScript Object Notation (JSON)

Gyakorlaton egyszerű REST webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, üzenetek naplózása és elemzése

 

7. Tervezési és fejlesztési irányelvek webszolgáltatásokhoz

A bottom-up (code first) fejlesztés előnyei és hátrányai, a top-down (WSDL first) fejlesztés előnyei és hátrányai, hibrid fejlesztés, interfésztervezési alapelvek, interfészek verziózása, Java és .NET alkalmazások architekturális megfontolásai

 

8. Webszolgáltatások tesztelése

Webszolgáltatások tesztelési alapelvei, unit-tesztelés, integrációs tesztelés, regressziós tesztelés, külső tesztek futtatása, tesztelő keretrendszerek

Gyakorlaton bonyolultabb interfésszel és logikával rendelkező webszolgáltatások tesztelése különböző módszerekkel

 

9. Futtatható üzleti folyamatok leírása

A Business Process Execution Language (BPEL) elemei, a BPEL és a webszolgáltatások kapcsolata

Gyakorlaton egy egyszerű BPEL folyamat készítése, külső webszolgáltatások meghívása a folyamatból

 

10. Üzleti folyamatok magasabb szintű leírása

A Business Process Modeling Notation (BPMN) elemei, a BPMN és a BPEL összehasonlítása, BPMN folyamatok leképzése BPEL-re

Gyakorlaton egy egyszerű BPMN folyamat készítése, valamint a folyamat futtathatóvá alakítása

 

11. Integrációs feladatok

Az Enterprise Service Bus (ESB) különböző technológiák (adatbázis, FTP, SMTP, webszolgáltatások, stb.) integrálására, üzenetek irányítása és transzformálása, események feldolgozása, felügyelet

Gyakorlaton egy integrációs feladat megoldása ESB segítségével, amelybe üzenetek transzformálását és események feldolgozását is be kell építeni

 

12. Üzleti szabályok és emberi beavatkozás

Gyakran változó üzleti szabályok kiszervezése a folyamatból, emberi aktivitások elérése a folyamatokból

 

13. SOA eszközök és webszolgáltatás keretrendszerek

A legfontosabb ipari SOA eszközök és webszolgáltatás keretrendszerek ismertetése és összehasonlítása

 

14. Házi feladat beadása

A hallgatók által elkészített házi feladat beadása és ellenőrzése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy előadásokból és az előadások anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: egy házi feladat leadása. Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladat elfogadása.

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A végleges jegybe csak a vizsgán szerzett jegy számít bele.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat pótlására a pótlási héten van lehetőség. A pótlások különeljárási díj ellenében lehetségesek.

12. Konzultációs lehetőségek

A tantárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall (April 26, 2004), ISBN-10: 0131428985, ISBN-13: 978-0131428980

 

Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall (August 12, 2005), ISBN-10: 0131858580, ISBN-13: 978-0131858589

 

Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Principles of Service Design, Prentice Hall (July 28, 2007), ISBN-10: 0132344823, ISBN-13: 978-0132344821

 

Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: SOA Design Patterns, Prentice Hall (January 9, 2009), ISBN-10: 0136135161, ISBN-13: 978-0136135166

 

Thomas Erl: SOA Governance: Governing Shared Services On-Premise and in the Cloud, Prentice Hall (April 24, 2011), ISBN-10: 0138156751, ISBN-13: 978-0138156756

 

Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall (November 19, 2004), ISBN-10: 0131465759, ISBN-13: 978-0131465756

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Simon Balázs

Tanársegéd

IIT