Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

  A tantárgy angol neve: Service Oriented System Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika MSc, Alkalmazott Informatika főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA04 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Simon Balázs

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Operációs rendszerek, Hálózatok, XML

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM208" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIM140" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIM234" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM208", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM140", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM234", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIMA27", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA27", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:

  Operációs rendszerek, Hálózatok, Szoftvertechnológia

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy a követelményeket eredményesen teljesítő hallgatók:

  1.    elmélyítsék a Szolgáltatás-Orientált Architektúra alapelveiről korábban szerzett tudásukat,

  2.    jártasságot szereznek szolgáltatások és üzleti folyamatok tervezésében,

  3.    megismerik a webszolgáltatásokat és a kapcsolódó szabványokat,

  4.    megismerik a BPEL és BPMN folyamatleíró szabványokat

  5.    megismerik az ESB lehetőségeit

  6.    képesek lesznek különböző platformokon (.NET és Java) webszolgáltatások készítésére

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)

  A SOA története a korábbi technológiák (elosztott objektum-orientáltság, elosztott komponens alapú programozás) fényében, a SOA definíciója és alapelvei.

   

  2. Webszolgáltatások

  XML névterek, a webszolgáltatások interfészleíró nyelve (WSDL), a webszolgáltatások kommunikációs protokollja (SOAP)

   

  3. Webszolgáltatások fejlesztése

  Webszolgáltatás API-k: .NET-ben a Windows Communication Foundation (WCF), Java-ban a Java API for XML-based Web Services (JAX-WS)

  Gyakorlaton egyszerű webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, a keletkező WSDL interfészleírók elemzése, SOAP üzenetek naplózása és elemzése

   

  4. Komplex webszolgáltatások

  Middleware (WS-*) protokollok engedélyezése webszolgáltatásoknál: konfiguráció (WS-Policy), címzés (WS-Addressing), megbízható üzenetküldés (WS-ReliableMessaging), biztonságos üzenetküldés (WS-Security, WS-SecureConversation)

  Gyakorlaton komplex webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, a keletkező WS-Policy részek elemzése, komplex SOAP üzenetek naplózása és elemzése

   

  5. Könnyűsúlyú webszolgáltatások

  A REpresentational State Transfer (REST) technológia és alapelvei, a REST és a webszolgáltatások összehasonlítása

   

  6. Könnyűsúlyú webszolgáltatások fejlesztése

  REST API-k: .NET-ben a Windows Communication Foundation (WCF), Java-ban a Java API for RESTful Web Services (JAX-RS), JavaScript Object Notation (JSON)

  Gyakorlaton egyszerű REST webszolgáltatások készítése .NET-ben és Java-ban, üzenetek naplózása és elemzése

   

  7. Tervezési és fejlesztési irányelvek webszolgáltatásokhoz

  A bottom-up (code first) fejlesztés előnyei és hátrányai, a top-down (WSDL first) fejlesztés előnyei és hátrányai, hibrid fejlesztés, interfésztervezési alapelvek, interfészek verziózása, Java és .NET alkalmazások architekturális megfontolásai

   

  8. Webszolgáltatások tesztelése

  Webszolgáltatások tesztelési alapelvei, unit-tesztelés, integrációs tesztelés, regressziós tesztelés, külső tesztek futtatása, tesztelő keretrendszerek

  Gyakorlaton bonyolultabb interfésszel és logikával rendelkező webszolgáltatások tesztelése különböző módszerekkel

   

  9. Futtatható üzleti folyamatok leírása

  A Business Process Execution Language (BPEL) elemei, a BPEL és a webszolgáltatások kapcsolata

  Gyakorlaton egy egyszerű BPEL folyamat készítése, külső webszolgáltatások meghívása a folyamatból

   

  10. Üzleti folyamatok magasabb szintű leírása

  A Business Process Modeling Notation (BPMN) elemei, a BPMN és a BPEL összehasonlítása, BPMN folyamatok leképzése BPEL-re

  Gyakorlaton egy egyszerű BPMN folyamat készítése, valamint a folyamat futtathatóvá alakítása

   

  11. Integrációs feladatok

  Az Enterprise Service Bus (ESB) különböző technológiák (adatbázis, FTP, SMTP, webszolgáltatások, stb.) integrálására, üzenetek irányítása és transzformálása, események feldolgozása, felügyelet

  Gyakorlaton egy integrációs feladat megoldása ESB segítségével, amelybe üzenetek transzformálását és események feldolgozását is be kell építeni

   

  12. Üzleti szabályok és emberi beavatkozás

  Gyakran változó üzleti szabályok kiszervezése a folyamatból, emberi aktivitások elérése a folyamatokból

   

  13. SOA eszközök és webszolgáltatás keretrendszerek

  A legfontosabb ipari SOA eszközök és webszolgáltatás keretrendszerek ismertetése és összehasonlítása

   

  14. Házi feladat beadása

  A hallgatók által elkészített házi feladat beadása és ellenőrzése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy előadásokból és az előadások anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: egy házi feladat leadása. Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladat elfogadása.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A végleges jegybe csak a vizsgán szerzett jegy számít bele.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat pótlására a pótlási héten van lehetőség. A pótlások különeljárási díj ellenében lehetségesek.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tantárgy hallgatóival egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall (April 26, 2004), ISBN-10: 0131428985, ISBN-13: 978-0131428980

   

  Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall (August 12, 2005), ISBN-10: 0131858580, ISBN-13: 978-0131858589

   

  Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Principles of Service Design, Prentice Hall (July 28, 2007), ISBN-10: 0132344823, ISBN-13: 978-0132344821

   

  Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: SOA Design Patterns, Prentice Hall (January 9, 2009), ISBN-10: 0136135161, ISBN-13: 978-0136135166

   

  Thomas Erl: SOA Governance: Governing Shared Services On-Premise and in the Cloud, Prentice Hall (April 24, 2011), ISBN-10: 0138156751, ISBN-13: 978-0138156756

   

  Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall (November 19, 2004), ISBN-10: 0131465759, ISBN-13: 978-0131465756

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Simon Balázs

  Tanársegéd

  IIT