Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

  A tantárgy angol neve: 3D Geometry and Shape Recognition

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus Szak, Vizuális Informatika
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMA01 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Várady Tamás

  Egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  Egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, analízis, geometriai alapismeretek, C++ alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIIIMA25", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA25", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  ---
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek, valamint szilárd testek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzatrekonstrukció, 3D nyomtatás, virtuális valóság létrehozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét
  • Bevezetés; vektorműveletek és lineáris algebra alapismeretek; implicit és parametrikus görbék elemi differenciálgeometriája
  2. hét
  • Felületek differenciálgeometriája; az implicit és parametrikus reprezentáció összehasonlítása
  • Háromszöghálók létrehozása 2D-ben: Voronoi diagram, Delaunay háromszögelés; háromszöghálók létrehozása 3D-ben nagyméretű pontfelhők alapján; implicit és parametrikus felületek háromszögelése
  3. hét
  • Háromszöghálók egyszerűsítése; progresszív háromszöghálók; normál vektorok és görbületek becslése; háromszöghálók simítása
  4. hét
  • Háromszögháló algoritmusok számítógépes implementációja (Gyakorlat)
  • A 3D_SzGA tárgy grafikus keretrendszerének bemutatása (Gyakorlat)
  5. hét
  • 3D modellezés: a ParaView és az OpenFlipper rendszerek - komplex operációk háromszöghálókkal, háromszöghálók megjelenítése és grafikus kiértékelése (Gyakorlat)
  6. hét
  • Polinomiális interpoláció; Bernstein polinomok; Bézier görbék és tulajdonságaik; egyszerű algoritmusok; Bézier felületek és tulajdonságaik;
  • B-spline görbék, csomópontok és bázisfüggvények; poláris forma; kontroll poligonok; egyszerű algoritmusok; tulajdonságok; B-spline felületek és tulajdonságaik
  7. hét
  • Interpoláló felületek: Coons (transzfinit) felületek; általános n-oldalú felület reprezentációk; Demó: Görbeháló alapú formatervezés (Sketches rendszer)
  8. hét
  • Felosztásos felületek
  • Procedurális (CSG) és kiértékelt (B-rep) reprezentáció, Euler szabály, regularizált halmazműveletek, határoló elem adatstruktúra; Demó: tömör testek parametrikus modellezése (SolidWorks rendszer)
  9. hét
  • Görbe és felület algoritmusok számítógépes implementációja I. (Gyakorlat)
  10. hét
  • Görbe és felület algoritmusok számítógépes implementációja II. (Gyakorlat)
  • 3D modellezés I: a Blender rendszer - görbék, felületek, poliéderek modellezése (Gyakorlat)
  11. hét
  • Görbe3D modellezés II: az OpenCAD rendszer - görbék, felületek, merev testek modellezése (Gyakorlat)
  12. hét
  • Algoritmusok: görbeinterpoláció; felület metszések; eltolásos (offset) felületek; lekerekítő felületek
  • A digitális alakzatrekonstrukció célja és folyamata; 3D-s méréstechnika
  13. hét
  • Egyszerű implicit görbék és felületek illesztése; 3D-s poligonhálók szegmentálása: tartománynövesztés, direkt szegmentáció, Morse szegmentáció
  14. hét 
  • Sűrű ponthalmazok közelítése szabadformájú görbék és felületek segítségével; paraméterezés, simítása.
  • Demó: Digitális alakzatrekonstrukció a gyakorlatban (Geomagic Studio rendszer); 3D nyomtatás és additív megmunkáló eljárások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása öt blokkra bontható. Az első, a harmadik és az ötödik blokk (összesen 14 alkalom) elméleti ismeretek bemutatására szolgál előadások keretében. A második és a negyedik blokk (összesen 7 alkalom) gyakorlati ismeretek megszerzésére irányul: egyszerű 3D-s geometriai algoritmusok fejlesztése, valamint 3D-s modellezési feladatok végrehajtása nyitott forrású rendszerek használatával. Több ipari rendszert is demonstrálunk a 3D-s felület- és testmodellezés, valamint a digitális alakzatrekonstrukció területéről.

  10. Követelmények

  1.      A hallgatók két kisebb házi feladatot kapnak. Ezek egyszerű 3D-s modellezési feladatok, amelyeket egy letölthető interaktív, grafikus keretrendszerben kell megvalósítani C++ nyelven, a kitűzött határidő szerint.

  2.      Az érdemjegy vizsgán kerül megállapításra.

  3.      A félév során a hallgatók önálló projektekre vállalkozhatnak, amely egy  programozási feladat implementálásából és egy szemináriumi előadás megtartásából áll. Sikeres projektért megajánlott jegy jár, és a hallgató a vizsgakötelezettség alól mentesül.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az önálló projekteket legkésőbb a 12. hét végéig kell benyújtani. A kis házi feladatok pótlására csak különlegesen indokolt esetben  (pl. családi körülmények, betegség) van mód a pótlási héten, lásd TVSZ. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, elsősorban a házi feladatokkal és az önálló projektekkel kapcsolatban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001

  2. M. Botsch et al.: Geometric Modeling Based on Polygonal Meshes, SIGGRAPH 2007

  3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993

  4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

  5. T. Varady, R. R. Martin: Reverse Engineering, Chapter 26, In: Handbook of Computer Aided Geometric Design, (Eds.: G. Farin, J. Hoschek, M.-S. Kim), North Holland, 2002

   

  Az előadás slide-jai és a bemutatott applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:

              http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra26
  Felkészülés zárthelyire---
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása---
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék

  Dr. Várady Tamás

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Egyéb megjegyzések

  Jelen tárgy a korábbi hasonló nevű tárgyak (VIIIAV01, VIIIAV08, VIIIAV54) folyamatosan bővülő változata: (i) tágabb elméleti áttekintés, (ii) 3D-s modellezési gyakorlatok, (iii) geometriai algoritmusok implementációs  kérdései, (iv) ipari rendszerek demonstrációja. Új tematikai kiegészítés a 3D nyomtatás.