SOA-alapú rendszerintegráció

A tantárgy angol neve: SOA-Based Integration

Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 25.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Rendszerintegráció mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM371 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
4. A tantárgy előadója

Dr. Kondorosi Károly egyetemi docens

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverarchitektúrák, Adatbiztonság, Objektumorientált fejlesztés
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIM196") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik a VIIIM196 "Szolgáltatásorientált rendszerintegráció" tárgyból kreditet szereztek.
7. A tantárgy célkitűzése  Egyre gyakoribb probléma, hogy nagy szervezetek földrajzilag is távol eső szervezeti egységeinek önálló informatikai rendszereit úgy kell összekapcsolni, hogy a meglévő rendszerek alapvető átalakítása, és a szervezeti egységek önállóságának csökkentése nélkül a szervezet egészét támogató, egységes rendszerként viselkedjenek. Erre a problémára ma a szolgáltatásorientált architektúrára (SOA) alapozott rendszerintegráció kínál megoldást. A tárgy ilyen feladatok megoldásához szükséges ismeretek átadását és készségek kialakítását céloza.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Integrált szolgáltatások kialakításának tipikus követelményei.

Adottságok (jogszabályok, szervezet, szervezeti kultúra, felhasználói elvárások, meglévő rendszerek, infrastruktúra, erőforrás-keretek.), funkcionális és nem funkcionális követelmények.

Interoperabilitás problémaköre. Szervezeti, szemantikai, szintaktikai szintű egységesítés, szabványok. Szolgáltatásorientált architektúrák. Lazán csatolt együttműködés web-szolgáltatásokkal.

 

WS-* szabványok. WSDL. Magasabb szintű funkciók: felügyelet, folyamatmenedzsment. Perzisztencia-követelmény. Biztonságos kommunikáció kialakítása (MQ rendszerek).

 

Szolgáltatási sín (ESB). Funkciók, infrastrukturális szolgáltatások, felügyeleti szolgáltatások.

SOA keretrendszerek tipikus funkciói, példák néhány szállító rendszereiből.

Fejlesztési módszerek és környezetek. Modell alapú fejlesztés SOA-ra. WS implementációk UML-WSDL alapján. Formális folyamatleírás előállítása szabályzatokból. BPEL leírások. Konzisztencia-vizsgálatok folyamatrendszeren.

Üzembe állítás és üzemeltetés feladatai. Átállás működés közben. Szabályozott SOA.

SOA projektek menedzsmentje. Időtávok, iteratív fejlesztés, spirál modell. Zachman Framework és más menedzsment keretek. SOA roadmap.

Példák a magyar e-közigazgatás aktuális feladataiból.

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás + gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat határidőre történő kidolgozása és beadása legalább elégséges osztályzattal. A feladat kiadása legkésőbb a 6. oktatási héten történik, beadása a 13. héten a tárgy utolsó órarendi foglalkozásán.

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga 

11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólagos beadása a pótlási hét csütörtöki napján 9 órakor lehetséges a tanszéken.
12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal egyeztetett időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  • Thomas Erl: Service-Oriented Architecture; Prentice Hall 2004. ISBN 0-13-142898-5

     

  • Hurwitz, Bloor, Baroudi, Kaufman: Service Oriented Architecture for Dummies; Wiley PI, 2007., ISBN 0-470-05435-2

     

  • Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Követelménytár dokumentumai (web).

     

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra6
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Kondorosi Károly

Dr. László Zoltán

Dr. Goldschmidt Balázs

Bóka Gábor

Simon Balázs