Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  SOA-alapú rendszerintegráció

  A tantárgy angol neve: SOA-Based Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Rendszerintegráció mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM371 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kondorosi Károly egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverarchitektúrák, Adatbiztonság, Objektumorientált fejlesztés
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIM196") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik a VIIIM196 "Szolgáltatásorientált rendszerintegráció" tárgyból kreditet szereztek.
  7. A tantárgy célkitűzése  Egyre gyakoribb probléma, hogy nagy szervezetek földrajzilag is távol eső szervezeti egységeinek önálló informatikai rendszereit úgy kell összekapcsolni, hogy a meglévő rendszerek alapvető átalakítása, és a szervezeti egységek önállóságának csökkentése nélkül a szervezet egészét támogató, egységes rendszerként viselkedjenek. Erre a problémára ma a szolgáltatásorientált architektúrára (SOA) alapozott rendszerintegráció kínál megoldást. A tárgy ilyen feladatok megoldásához szükséges ismeretek átadását és készségek kialakítását céloza.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Integrált szolgáltatások kialakításának tipikus követelményei.

  Adottságok (jogszabályok, szervezet, szervezeti kultúra, felhasználói elvárások, meglévő rendszerek, infrastruktúra, erőforrás-keretek.), funkcionális és nem funkcionális követelmények.

  Interoperabilitás problémaköre. Szervezeti, szemantikai, szintaktikai szintű egységesítés, szabványok. Szolgáltatásorientált architektúrák. Lazán csatolt együttműködés web-szolgáltatásokkal.

   

  WS-* szabványok. WSDL. Magasabb szintű funkciók: felügyelet, folyamatmenedzsment. Perzisztencia-követelmény. Biztonságos kommunikáció kialakítása (MQ rendszerek).

   

  Szolgáltatási sín (ESB). Funkciók, infrastrukturális szolgáltatások, felügyeleti szolgáltatások.

  SOA keretrendszerek tipikus funkciói, példák néhány szállító rendszereiből.

  Fejlesztési módszerek és környezetek. Modell alapú fejlesztés SOA-ra. WS implementációk UML-WSDL alapján. Formális folyamatleírás előállítása szabályzatokból. BPEL leírások. Konzisztencia-vizsgálatok folyamatrendszeren.

  Üzembe állítás és üzemeltetés feladatai. Átállás működés közben. Szabályozott SOA.

  SOA projektek menedzsmentje. Időtávok, iteratív fejlesztés, spirál modell. Zachman Framework és más menedzsment keretek. SOA roadmap.

  Példák a magyar e-közigazgatás aktuális feladataiból.

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat határidőre történő kidolgozása és beadása legalább elégséges osztályzattal. A feladat kiadása legkésőbb a 6. oktatási héten történik, beadása a 13. héten a tárgy utolsó órarendi foglalkozásán.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga 

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólagos beadása a pótlási hét csütörtöki napján 9 órakor lehetséges a tanszéken.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal egyeztetett időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  • Thomas Erl: Service-Oriented Architecture; Prentice Hall 2004. ISBN 0-13-142898-5

    

  • Hurwitz, Bloor, Baroudi, Kaufman: Service Oriented Architecture for Dummies; Wiley PI, 2007., ISBN 0-470-05435-2

    

  • Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Követelménytár dokumentumai (web).

    

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kondorosi Károly

  Dr. László Zoltán

  Dr. Goldschmidt Balázs

  Bóka Gábor

  Simon Balázs