Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes vizualizáció

  A tantárgy angol neve: Visualization

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

  Virtuális valóság rendszerek és számítógépes játékok mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM370 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csébfalvi Balázs,
  4. A tantárgy előadója Dr. Csébfalvi Balázs egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógépes grafika, Jelfeldolgozás, C++ programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Számítógépes grafika és képfeldolgozás
  7. A tantárgy célkitűzése

  Orvosi képalkotó (CT, MRI, PET, SPECT) és tudományos szimulációs rendszerek adatainak feldolgozásához és megjelenítéséhez szükséges ismeretek átadása, fejlesztői illetve kutatói pálya megalapozása.

  Elméleti ismeretek a mintavételezés, visszaállítás, szűrés, approximáció, osztályozás, vizualizáció témaköreiből, valamint programfejlesztői készség szimulációs és vizualizációs fejlesztésekhez C++/OpenGL/Cg környezetben.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Képalkotó módszerek (CT, MRI, PET) áttekintése.
  2. Mintavételezési elmélet, Fourier analízis.
  3. Approximációs elmélet: rekonstrukciós szűrők tervezése, approximáció, interpoláció, kvázi-interpoláció.
  4. Radon-transzformáció, tomográfiás rekonstrukciós módszerek: algebrai rekonstrukció, szűrt visszavetítés, statisztikus módszerek.
  5. Képfeldolgozás: szűrés, szegmentálás, tömörítés.
  6. Indirekt vizualizáció: Fourier térfogat-vizualizáció, masírozó kockák (marching cubes), Monte Carlo térfogat-vizualizáció.
  7. Direkt vizualizáció: sugárkövetés (ray casting), pacázás (splatting), nyírás/torzítás (shear/warp) transzformáció. 
  8. Térfogat-vizualizáció GPU támogatással.
  9. Virtuális endoszkópia: szegmentálás, középvonal keresése, navigáció.
  10. Nem-fotorealisztikus, illusztratív jellegű vizualizációs technikák.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: Nagy zárthelyi. Az aláírás feltétele a legalább elégséges osztályzat. Eredménye 20% arányban beszámít a vizsgajegybe.

  Vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsgadolgozat 80% arányban határozza meg a vizsgajegyet. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgajegy.
   

   

  11. Pótlási lehetőségek

   

  Eredménytelen zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal, illetve pótlási héten IV jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi előtti héten hallgatói igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]  Charles Hansen, Chris R. Johnson: The Visualization Handbook, Academic Press, 2004

  Az előadások anyagát a tanszék honlapján közzétesszük.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Csébfalvi Balázs egyetemi docens