Esettanulmányok rendszer szintű szintézisre

A tantárgy angol neve: Case Studies of System Level Synthesis

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

Rendszer szintű szintézis mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM341 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
4. A tantárgy előadója
Dr. Arató Péter

 

egyetemi tanár

 

Irányítástechnika és Informatika

 

Dr. Horváth István

 

egyetemi adjunktus

 

Irányítástechnika és Informatika

 

Dr. Horváth Tamás

 

egyetemi adjunktus

 

Irányítástechnika és Informatika

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Informatika

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Magas szintű logikai szintézis, Hardver/szoftver együttes tervezés
7. A tantárgy célkitűzése A rendszer szintű szintézis módszereinek gyakorlati alkalmazása .

 

8. A tantárgy részletes tematikája Esettanulmányok a rendszer szintű szintézis módszereinek gyakorlati alkalmazására autonóm és beágyazott rendszerekben jellegzetes jelfeldolgozó és irányítástechnikai algoritmusok különböző struktúrájú megvalósítása révén.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tervezési feladat. A tárgyhoz önálló laboratóriumi gyakorlat kapcsolódhat.

 

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:  A félév lezárásához szükséges a tervezési feladat beadása.

b.        A vizsgaidőszakban:  A vizsga írásbeli. A vizsgaeredményt 50%-ban befolyásolja a tervezési feladatra kapott osztályzat.

c.      Elővizsga: nincs.

 

 

 
11. Pótlási lehetőségek

A tervezési feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett beadható.

12. Konzultációs lehetőségek Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom P. Arató- T. Visegrády - I. Jankovits: High Level Synthesis of Pipelined Datapaths,

 

J. Wiley&Sons, 2001.

 

J. Teich, C. Haubelt: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung", 2. Auflage,
Springer-Verlag, 2007   ISBN 978-3-540-46822-6

 

J. Teich: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung",
Springer-Verlag, 1997   ISBN 3-540-62433-3

 

D.D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, "Specification and Design of Embedded Systems",
Prentice Hall, 1994

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Arató Péter

 

egyetemi tanár

 

Irányítástechnika és Informatika

 

Dr. Horváth István

 

egyetemi adjunktus

 

Irányítástechnika és Informatika

 

Dr. Horváth Tamás

 

egyetemi adjunktus

 

Irányítástechnika és Informatika