Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Esettanulmányok rendszer szintű szintézisre

  A tantárgy angol neve: Case Studies of System Level Synthesis

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

  Rendszer szintű szintézis mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM341 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Arató Péter

   

  egyetemi tanár

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Dr. Horváth István

   

  egyetemi adjunktus

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Dr. Horváth Tamás

   

  egyetemi adjunktus

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Informatika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Magas szintű logikai szintézis, Hardver/szoftver együttes tervezés
  7. A tantárgy célkitűzése A rendszer szintű szintézis módszereinek gyakorlati alkalmazása .

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Esettanulmányok a rendszer szintű szintézis módszereinek gyakorlati alkalmazására autonóm és beágyazott rendszerekben jellegzetes jelfeldolgozó és irányítástechnikai algoritmusok különböző struktúrájú megvalósítása révén.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tervezési feladat. A tárgyhoz önálló laboratóriumi gyakorlat kapcsolódhat.

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:  A félév lezárásához szükséges a tervezési feladat beadása.

  b.        A vizsgaidőszakban:  A vizsga írásbeli. A vizsgaeredményt 50%-ban befolyásolja a tervezési feladatra kapott osztályzat.

  c.      Elővizsga: nincs.

   

   

   
  11. Pótlási lehetőségek

  A tervezési feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom P. Arató- T. Visegrády - I. Jankovits: High Level Synthesis of Pipelined Datapaths,

   

  J. Wiley&Sons, 2001.

   

  J. Teich, C. Haubelt: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung", 2. Auflage,
  Springer-Verlag, 2007   ISBN 978-3-540-46822-6

   

  J. Teich: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung",
  Springer-Verlag, 1997   ISBN 3-540-62433-3

   

  D.D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, "Specification and Design of Embedded Systems",
  Prentice Hall, 1994

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Arató Péter

   

  egyetemi tanár

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Dr. Horváth István

   

  egyetemi adjunktus

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Dr. Horváth Tamás

   

  egyetemi adjunktus

   

  Irányítástechnika és Informatika