Hardver-szoftver együttes tervezés

A tantárgy angol neve: Hardware-software Codesign

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

Rendszer szintű szintézis mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM340 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
4. A tantárgy előadója

Dr. Arató Péter, egyetemi tanár

Dr. Horváth István, adjunktus

Dr. Horváth Tamás, tud. mts. 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Informatika

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Magas szintű logikai szintézis
7. A tantárgy célkitűzése Az igen nagy sebességű digitális adat- és jelfeldolgozás, valamint az egyre komplexebb beágyazott rendszerek fokozódó mértékben igénylik az olyan szisztematikus tervezési eljárásokat, amelyek lehetővé teszik annak mérlegelését, hogy a kialakuló rendszerparamétereket miként befolyásolja az egyes részegységek hardver illetve szoftver megvalósítása. Az ilyen ún. együttes tervezési eljárások segítségével meghatározhatók a részegységekre történő felbontás (partícionálás) optimális vagy közel optimális változatai, miáltal a strukturális felépítés kialakítása szisztematikussá tehető.

 

8. A tantárgy részletes tematikája -A hardver/szoftver együttes szintézis elvei

 

-Előre rögzített struktúrára történő tervezés

 

-Hardver/szoftver partícionálás alapján kiadódó felépítés

 

-A hardver/softver partícionálás algoritmusai

 

-A szoftver technológia specifikációs eljárásainak adaptálása

 

-A komponens-alapú tervezés kiterjesztése

 

-Magas szintű programnyelvi leírásból történő közvetlen hardver generálás módszerei).

 

-A készen kapható, adaptálható komplex intelligens részegységek (IP-k) főbb típusai

 

-Az ismételt felhasználásra (reuse) való tervezés szempontjai és módszerei.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tervezési feladat

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:  A félév lezárásához szükséges a tervezési feladat beadása.

b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgaeredményt 25%-ban befolyásolja a tervezési feladatra kapott osztályzat.

c.     Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A tervezési feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom P. Arató- T. Visegrády - I. Jankovits: High Level Synthesis of Pipelined Datapaths,

 

J. Wiley&Sons, 2001.

 

J. Teich, C. Haubelt: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung", 2. Auflage,
Springer-Verlag, 2007   ISBN 978-3-540-46822-6

 

J. Teich: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung",
Springer-Verlag, 1997   ISBN 3-540-62433-3

 

D.D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, "Specification and Design of Embedded Systems",
Prentice Hall, 1994

 

+Tanszéki segédletek

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Arató Péter egyetemi tanár - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Horváth István egyetemi adjunktus - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Horváth Tamás tudományos munkatárs - Irányítástechnika és Informatika Tanszék