Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hardver-szoftver együttes tervezés

  A tantárgy angol neve: Hardware-software Codesign

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

  Rendszer szintű szintézis mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM340 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Arató Péter, egyetemi tanár

  Dr. Horváth István, adjunktus

  Dr. Horváth Tamás, tud. mts. 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Informatika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Magas szintű logikai szintézis
  7. A tantárgy célkitűzése Az igen nagy sebességű digitális adat- és jelfeldolgozás, valamint az egyre komplexebb beágyazott rendszerek fokozódó mértékben igénylik az olyan szisztematikus tervezési eljárásokat, amelyek lehetővé teszik annak mérlegelését, hogy a kialakuló rendszerparamétereket miként befolyásolja az egyes részegységek hardver illetve szoftver megvalósítása. Az ilyen ún. együttes tervezési eljárások segítségével meghatározhatók a részegységekre történő felbontás (partícionálás) optimális vagy közel optimális változatai, miáltal a strukturális felépítés kialakítása szisztematikussá tehető.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája -A hardver/szoftver együttes szintézis elvei

   

  -Előre rögzített struktúrára történő tervezés

   

  -Hardver/szoftver partícionálás alapján kiadódó felépítés

   

  -A hardver/softver partícionálás algoritmusai

   

  -A szoftver technológia specifikációs eljárásainak adaptálása

   

  -A komponens-alapú tervezés kiterjesztése

   

  -Magas szintű programnyelvi leírásból történő közvetlen hardver generálás módszerei).

   

  -A készen kapható, adaptálható komplex intelligens részegységek (IP-k) főbb típusai

   

  -Az ismételt felhasználásra (reuse) való tervezés szempontjai és módszerei.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tervezési feladat

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  A félév lezárásához szükséges a tervezési feladat beadása.

  b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgaeredményt 25%-ban befolyásolja a tervezési feladatra kapott osztályzat.

  c.     Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A tervezési feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom P. Arató- T. Visegrády - I. Jankovits: High Level Synthesis of Pipelined Datapaths,

   

  J. Wiley&Sons, 2001.

   

  J. Teich, C. Haubelt: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung", 2. Auflage,
  Springer-Verlag, 2007   ISBN 978-3-540-46822-6

   

  J. Teich: "Digitale Hardware/Software-Systeme -Synthese und Optimierung",
  Springer-Verlag, 1997   ISBN 3-540-62433-3

   

  D.D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, "Specification and Design of Embedded Systems",
  Prentice Hall, 1994

   

  +Tanszéki segédletek

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Arató Péter egyetemi tanár - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth István egyetemi adjunktus - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth Tamás tudományos munkatárs - Irányítástechnika és Informatika Tanszék