Beágyazott irányító rendszerek

A tantárgy angol neve: Embedded Control Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Járműirányító rendszerek mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM334 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Móczár Géza,
4. A tantárgy előadója

Dr. Móczár Géza egyetem adjunktus

Pilászy György egyetemi tanársegéd

Prohászka Zoltán egyetemi tanársegéd

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Szabályozástechnika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy összefoglalja a korszerű digitális berendezések és rendszerek felépítésének elveit, irányzatait. Összefoglalja a kompakt, az elosztott és a beágyazott rendszerek kialakításának szempontjait, az alkalmazott korszerű elemkészlet (mikrokontrollerek, jelfeldolgozó - és beágyazott processzorok, memóriák, perifériák), valamint az alkalmazott interfészek tulajdonságait. Összefoglalja a fejlesztés módszereit, eszközeit. A módszerek alkalmazását tipikus irányítástechnikai, járműirányítási tervezési feladatok, esettanulmányok keretében korszerű eszközök felhasználásával mutatja be.

A tárgyat sikeresen abszolváló hallgatók közre tudnak működni a digitális rendszerek magas szintű szintézisében, az irányítástechnikában és a járműirányításban alkalmazott kompakt- elosztott- beágyazott rendszerek fejlesztésében, a technológia közeli működtető programok kifejlesztésében, a többszintű számítógépes irányító rendszerek tervezésében, és megvalósításában. Hosszú távon hasznosítható készségekkel rendelkeznek az alábbi területeken: 1) Korszerű ismeretek bevonásával analizálni és tervezni tudnak irányítástechnikai digitális alrendszereket és komplex rendszereket. 2) Ismerik a tervezést támogató korszerű eszközöket. 3) Rendelkeznek a technológiai rendszerek és más határterületek szakembereivel való együttműködési képességgel komplex problémák megoldására.

8. A tantárgy részletes tematikája

13 tényleges oktatási hét: 26 előadási + 13 tantermi gyakorlati óra. A gyakorlatok az elméleti előadás módszereit alkalmazási példák keretében mutatják be.

Az előadások tematikája:

 1. Irányítástechnikai rendszerek hierarchikus felépítése.
 2. Korszerű mikrokovezérlők felépítése, beágyazott erőforrásaik tulajdonságai, teljesítményük.
 3. Beágyazott rendszerek memória szervezése, memóriatípusok, az alkalmazás szempontjai.
 4. Fejlesztési módszerek, fejlesztést támogató eszközök és alkalmazásuk.
 5. Időzítési, időmérési feladatok beágyazott támogatása.
 6. Analóg jelek feldolgozásának módszerei, analóg jelek előállítása.
 7. Mikrovezérlők interfészeinek típusai, tulajdonságaik, alkalmazásuk.
 8. Típikus soros vonali interfészek és protokollvezérlők.
 9. Vonali áramkörök és alkalmazásuk gyakorlati kérdései
 10. Beágyazott mikrovezérlőkbe integrált fejlesztést támogató hardver-szoftver megoldások.
 11. Kompakt-elosztott és beágyazott rendszerek tulajdonságai, kialakításuk szempontjai.
 12. Irányítástechnikai - járműipari megoldások, esettanulmányok.
 13. Járműirányítási esettanulmány: négyrotoros helikopter beágyazott irányítási rendszere.

Gyakorlatok tematikája:

 1. Esettanulmány: elosztott hierarchikus mérő- és mérésadatgyűjtő rendszer.
 2. Mikrokontrolleres fejlesztő környezet bemutatása, alkalmazása konkrét feladatra.
 3. Időzítési feladatok gyakorlati megoldásai.
 4. Vonali interfészek gyakorlati alkalmazásai.
 5. Analóg jelek kezelésének gyakorlati megvalósításai.
 6. Áramkörtervező rendszer gyakorlati alkalmazása beágyazott rendszerek tervezésében.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:  egy házi feladat elkészítése és beadása.

Az aláírás feltétele a házi feladat beadása és elfogadása

Vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A   házi feladat a pótlási héten a pótlási hét vége előtt két munkanappal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek a feladatnál, illetve a  vizsga előtt, hallgatói igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki összeállított sokszorosítható anyag.
Konkrét típusok és fejlesztő rendszerek Internetről letölthető kézikönyvei és adatlapjai.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Móczár Géza egyetem adjunktus

Pilászy György egyetemi tanársegéd

Prohászka Zoltán egyetemi tanársegéd