Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott irányító rendszerek

  A tantárgy angol neve: Embedded Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Járműirányító rendszerek mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM334 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Móczár Géza,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Móczár Géza egyetem adjunktus

  Pilászy György egyetemi tanársegéd

  Prohászka Zoltán egyetemi tanársegéd

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy összefoglalja a korszerű digitális berendezések és rendszerek felépítésének elveit, irányzatait. Összefoglalja a kompakt, az elosztott és a beágyazott rendszerek kialakításának szempontjait, az alkalmazott korszerű elemkészlet (mikrokontrollerek, jelfeldolgozó - és beágyazott processzorok, memóriák, perifériák), valamint az alkalmazott interfészek tulajdonságait. Összefoglalja a fejlesztés módszereit, eszközeit. A módszerek alkalmazását tipikus irányítástechnikai, járműirányítási tervezési feladatok, esettanulmányok keretében korszerű eszközök felhasználásával mutatja be.

  A tárgyat sikeresen abszolváló hallgatók közre tudnak működni a digitális rendszerek magas szintű szintézisében, az irányítástechnikában és a járműirányításban alkalmazott kompakt- elosztott- beágyazott rendszerek fejlesztésében, a technológia közeli működtető programok kifejlesztésében, a többszintű számítógépes irányító rendszerek tervezésében, és megvalósításában. Hosszú távon hasznosítható készségekkel rendelkeznek az alábbi területeken: 1) Korszerű ismeretek bevonásával analizálni és tervezni tudnak irányítástechnikai digitális alrendszereket és komplex rendszereket. 2) Ismerik a tervezést támogató korszerű eszközöket. 3) Rendelkeznek a technológiai rendszerek és más határterületek szakembereivel való együttműködési képességgel komplex problémák megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  13 tényleges oktatási hét: 26 előadási + 13 tantermi gyakorlati óra. A gyakorlatok az elméleti előadás módszereit alkalmazási példák keretében mutatják be.

  Az előadások tematikája:

  1. Irányítástechnikai rendszerek hierarchikus felépítése.
  2. Korszerű mikrokovezérlők felépítése, beágyazott erőforrásaik tulajdonságai, teljesítményük.
  3. Beágyazott rendszerek memória szervezése, memóriatípusok, az alkalmazás szempontjai.
  4. Fejlesztési módszerek, fejlesztést támogató eszközök és alkalmazásuk.
  5. Időzítési, időmérési feladatok beágyazott támogatása.
  6. Analóg jelek feldolgozásának módszerei, analóg jelek előállítása.
  7. Mikrovezérlők interfészeinek típusai, tulajdonságaik, alkalmazásuk.
  8. Típikus soros vonali interfészek és protokollvezérlők.
  9. Vonali áramkörök és alkalmazásuk gyakorlati kérdései
  10. Beágyazott mikrovezérlőkbe integrált fejlesztést támogató hardver-szoftver megoldások.
  11. Kompakt-elosztott és beágyazott rendszerek tulajdonságai, kialakításuk szempontjai.
  12. Irányítástechnikai - járműipari megoldások, esettanulmányok.
  13. Járműirányítási esettanulmány: négyrotoros helikopter beágyazott irányítási rendszere.

  Gyakorlatok tematikája:

  1. Esettanulmány: elosztott hierarchikus mérő- és mérésadatgyűjtő rendszer.
  2. Mikrokontrolleres fejlesztő környezet bemutatása, alkalmazása konkrét feladatra.
  3. Időzítési feladatok gyakorlati megoldásai.
  4. Vonali interfészek gyakorlati alkalmazásai.
  5. Analóg jelek kezelésének gyakorlati megvalósításai.
  6. Áramkörtervező rendszer gyakorlati alkalmazása beágyazott rendszerek tervezésében.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:  egy házi feladat elkészítése és beadása.

  Az aláírás feltétele a házi feladat beadása és elfogadása

  Vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A   házi feladat a pótlási héten a pótlási hét vége előtt két munkanappal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek a feladatnál, illetve a  vizsga előtt, hallgatói igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki összeállított sokszorosítható anyag.
  Konkrét típusok és fejlesztő rendszerek Internetről letölthető kézikönyvei és adatlapjai.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése18
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Móczár Géza egyetem adjunktus

  Pilászy György egyetemi tanársegéd

  Prohászka Zoltán egyetemi tanársegéd