Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tesztelés és minőség laboratórium

  A tantárgy angol neve: Testing and Quality Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Rendszerfejlesztés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM308 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:  
   Dr. Balla Katalin egyetemi docens IIT
   Bóka Gábor tanársegéd IIT
   Kelemen Zádor Dániel PhD hallgató IIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás technológiája, Szoftvertesztelés, Szoftverminőség

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  BMEVIIIM142 - Szoftvertesztelés

  BMEVIIIM229 - Szoftverminőség

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy az „Szoftvertesztelés” és a „Szoftverminőség” c. szakirány tantárgyakhoz kapcsolódva segítse az előadásokon hallott anyag elmélyítését és begyakorlását. A tantárgyat elvégezve a hallgatók jártasságot szereznek a korszerű tesztelést segítő, valamint a szoftverprojekt-támogató eszközök használatában, a tesztelési folyamat és a szoftverminőség kezelésében és menedzselésében.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • ISO 9001:2000 alapú belső minőségügyi rendszer kialakítása.

  • ISO 9001:2000-audit végrehajtása.

  • CMMI-konform eljárási utasítás készítése.

  • ISO 9126, ISO 25000 alapú mérés.

  • Szoftverfejlesztési projektek menedzselése.

  • Kockázatmenedzsment.

  • Követelményspecifikáció készítése és szemlézése. Követelménykövetési mátrix.

  • Tervezés és kódolás minőségi aspektusai. Szoftvermérés.

  • Teszt menedzsment. 

  • Statikus tesztelés. Kódszemlézés.

  • Dinamikus tesztelés. Ekvivalencia osztály tesztelés, döntési tábla alapú tesztelés.

  • Dinamikus tesztelés. Unit teszt.

  • Dinamikus tesztelés. Funkcionális teszt, GUI teszt.

  • Dinamikus tesztelés. Teljesítményteszt.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Feladatmegoldás kiadott útmutatók alapján.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a félév során minden foglalkozás során egy-egy feladatot kell megoldani. A megoldott feladatokra adott jegyek átlaga adja a félév végi jegyet.

  b.      A vizsgaidőszakban: Nincs

  c.       Elővizsga: Nincs

  Minden egyéb kérdésben a TVSZ rendelkezései irányadók.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSz 16.§ (9) bekezdése alapján pótlásra nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A feladatok konzultációjára a foglalkozásokon biztosítunk lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A „Szoftvertesztelés” és „Szoftverminőség” tantárgyak előadásfóliái.

  További felhasználható irodalom:

  • Balla Katalin: Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben. Panem kiadó, 2007., 240 oldal, ISBN:  978 963 545 473
  • K. Balla: The Complex Quality World. Developing quality management systems for software companies. Beta Books, Eindhoven University of Technology., 2001. ISBN: 90-386-1003-3
  • Fenton, N.E., Pfleeger, Sh. L.: Software Metrics: a Rigorous & Practical Approach. International Thomson Computer Press, 1997.
  • Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans and Rex Black - Foundation of Software Testing: ISTQB Certification, 2007
  • Brian Hambling, Peter Morgan, Angelina Samaroo, Geoff Thompson, Peter Williams - Testing: An ISEB Foundation, 2007
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése48
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:  
   Dr. Balla Katalin egyetemi docens IIT
   Bóka Gábor tanársegéd IIT
   Kelemen Zádor Dániel PhD hallgató IIT