Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Game Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

  Virtuális valóság rendszerek és számítógépes játékok mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM289 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szécsi László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://gordius.iit.bme.hu/graflab/hu/jatekfejlesztes
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:

   Tanszék, intézet:

   Dr. Szirmay-Kalos László
   egyetemi tanár
   IIT
  Umenhoffer TamásTudományos segédmunkatárs IIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C++ programozás, szoftvertervezés, matematika, fizika, számítógépes grafika alapszinten.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgató legyen képes akár önállóan egy játékmotor, illetve erre épülő játék összeállítására, illetve ismerje ezek felépítését és működését, hogy programozóként tudjon dolgozni velük. Ismerje meg a megjelenítés, animáció és vezérlés módszereit. Legyen képes a grafikus kártyákon, illetve konzol környezetben a mai játékokban jellemző látványhatások megvalósítására, ilyen területen fejlesztői és kutatói feladatok megoldására.

  Valósidejű számítógépes grafika algoritmusai. Játékmotor tervezés. Játékok objektum-orientált tervezése. DirectX programozás. HLSL programozás. PhysX programozás. XNA programozás.

  8. A tantárgy részletes tematikája A virtuális világ színtér gráfja. Modellek, entitások kapcsolata, jellemzői, az ezeket leíró adatszerkezetek. Felületi anyagjellemzők. Fizikai jellemzők, a megjelenítés és a fizikai szimuláció kapcsolata. A grafikus kártya csővezeték modellje. Erőforrások, memóriakezelés. Rajzolási állapotok. Árnyaló és fix műveleti szakaszok. A grafikus kártya vezérlése DirectX környezetben. Az árnyalók programozása HLSL-ben. Textúrázás, környezet leképezés, árnyékok. A játékmotor objektum-orientált felépítése. XNA osztályok. A grafikus kártya vezérlése a konzolon. Valószerű megjelenítés, globális illumináció, PRT, ambiens takarás. Fizikai animáció. Merev testek, „rugó és tömeg” rendszerek. Ütközésdetektálás és válasz. PhysX. Karakter-animáció. Részecskerendszerek és hálók. Térfogati fényjelenségek. Részecskerendszerek megjelenítése plakátokkal. Vízfelület és terep. Elmozdulás-leképezés. Utófeldolgozás, HDRI, mélységélesség szoftveres szimulációja. Esettanulmány egy játékmotorra (Ogre3D). Példa FPS játék megvalósítása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények a.              A szorgalmi időszakban: egy nagy otthoni feladat

  b.             A vizsgaidőszakban:       gyakorlati vizsga (számítógépnél)

  c.              Elővizsga:                       igény szerint

   

  Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladat elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően, az otthoni feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.
  12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc:

  Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés

  ISBN: 963 618 303 1

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Szécsi László tudományos segédmunkatárs