Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Magas szintű logikai szintézis

  A tantárgy angol neve: High-Level Logic Synthesis

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc. képzés

  Villamosmérnöki szak, MSc. képzés

  Rendszer szintű szintézis mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM276 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth Tamás

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Informatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az igen nagy sebességű digitális adat- és jelfeldolgozás fokozódó mértékben igényli azokat a gyors számítóműveket, amelyeket ún. célrendszerként egy konkrét feladat, vagy egy szűkebb feladatosztály hatékony, gyors megoldására hoznak létre. Az ilyen eszközök specifikálása és az előírt viselkedésből kiinduló tervezése egyre inkább az alkalmazó mérnök feladata addig a strukturális szintig, ahonnan már a megvalósítás elvégezhető vagy megrendelhető a többnyire kereskedelmi forgalomban lévő, számítógéppel segített tervező és gyártó rendszerek alkalmazásával. A feladatspecifikációtól a lehető legkedvezőbb struktúra meghatározásáig terjedő folyamat a magasszintű logikai szintézis (high-level logic synthesis: HLS) és lényegében olyan algoritmusok összessége, amelyek a viselkedési előírás szintjén még meglévő szabadsági fokok adta lehetőségekkel élve kísérlik meg az optimális struktúra létrehozását. A tárgy célja e módszerek megismertetése és a tervezői készség kialakítása, különös tekintettel a pipeline működésű (futószalag elvű) rendszerekre, a specifikációs és viselkedési leírás elterjedt nyelvi eszközeire (pl. VHDL), valamint az EPLD, FPGA, ASIC technológiákon alapuló tervező rendszerekhez való csatlakoztathatóságra

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az algoritmustól a szilíciumban történő megvalósításig terjedő szintézis folyamat főbb fázisainak áttekintése ( specifikációs, viselkedési, strukturális, geometriai és technológiai szintek).

  A specifikációs és a viselkedési szinten megfogalmazható tervezési célkitűzések. A specifikációban rejlő szabadsági fokok kihasználása (az elemi műveletek definíciója, párhuzamosság-vizsgálat, rekurzív hurkok kezelése, feltételes elágazások kezelése, kanonikus specifikáció létrehozása). Vezérlési- és adatfolyam elvű leírási módok a kanonikus specifikáció alapján (az adatfolyam elvből származó peremfeltételek ütemezett szinkron vezérlés esetén, központi vezérlő egység leválasztási módjai, egyszerű elosztott vezérlés meghatározása, kanonikus viselkedési adatmező kialakítása). A viselkedési szint tervezési lépései (nonpipeline és pipeline ütemezés célkitűzése, közbenső tárolók behelyezése és elemi operációk többszörözése, a művelet-összevonó módszerek célja, idő-tér döntések, a strukturális leírás kialakítása).

  Ütemező (scheduling) módszerek (ASAP és ALAP ütemezés, integer programozás alkalmazása, erővezérelt algoritmusok, listaorientált algoritmusok., heurisztikus késleltetés-elhelyező módszerek). Előre megadható pipeline újraindítási időre való tervezés.

  Művelet-összevonó és elhelyező (allocation) módszerek (az egyidejűség egyszerű kizárása, azonos operációk összevonása, regiszter-blokkok elkülönített kezelése, szisztolikus, iteratív, celluláris és egyéb homogén reguláris struktúrák kialakításának speciális követelményei, az összeköttetések számának redukálása).

  Költségfüggvények definiálása. Az újraindítási és a lappangási idő változtatásának hatásvizsgálata. Feladatfüggő lokális optimumok meghatározásának módszere.

  A VHDL, mint viselkedési és strukturális szintű leírónyelv főbb szabályai és alkalmazástechnikája.

  A felhasznált építőelemek által szabott peremfeltételek figyelembe vétele ( EPLD elemek, mikroprogramozható
  struktúrák, Gate-array típusú elemek, ASIC elemek, jelfeldolgozó processzorok).

  Tervezési példák a magasszintű logikai szintézis tipikus benchmark feladataira (digitális konvolúció, gyors Fourier-transzformáció, mátrix aritmetika, rendezés, válogatás, szűrés, korrelációs számítások). Az eredmények összehasonlíthatósági analízise, következtetések.

  A magasszintű logikai szintézis eredményeként létrejövő struktúra-specifikáció leírása VHDL nyelven és illesztése a további tervezési lépéseket végrehajtó CAD rendszerekhez (CADENCE, Mentor-Graphics, stb.).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tervezési feladat.

  10. Követelmények

   

   a. A szorgalmi időszakban: A félév lezárásához szükséges a tervezési feladat beadása a szorgalmi időszak végéig

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgaeredményt 25%-ban befolyásolja a tervezési feladatra kapott osztályzat.

   

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A tervezési feladat a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatos, előzetes időpont-egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  P. Arató- T. Visegrády - I. Jankovits: High Level Synthesis of Pipelined Datapaths,

  J. Wiley&Sons, 2001.

  R. Camposano, W. Wolf:High-Level Synthesis. Kluwer Academic Publisher, 1991.

  D. Gajski: High-Level Synthesis. Kluwer Academic Publisher, 1992.

  A. A. Jerraya - Hong Ding - P. Kission - M. Rahmouni: Behavioral Synthesis and Component Reuse with VHDL. Kluwer Academic Publishers, Boston/London/Dordrecht, l997.

  + tanszéki segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Horváth Tamás

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék