GRID és OO labor

A tantárgy angol neve: GRID and OO laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Rendszerfejlesztés szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM230 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/~gridoo
4. A tantárgy előadója

Dr. Goldschmidt Balázs egyetemi adjunktus, IIT
Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens, IIT
Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus, IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Párhuzamos és GRID rendszerek, objektum-orientált fejlesztés.
7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a Párhuzamos és GRID rendszerek valamint az Objektum-orientált fejlesztés c. tárgyakban tanult ismeretek laboratóriumi körülmények közötti elmélyítése. A tantárgyat elvégezve a hallgatók jártasságot szereznek többrétegű, komponensalapú rendszerek, elosztott rendszerek, párhuzamos feldolgozást igénylő alkalmazások fejlesztésében.
8. A tantárgy részletes tematikája
  • GRID alkalmazások használata
  • egyszerű párhuzamos alkalmazás bemutatása
  • összetett párhuzamos alkalmazás készítése
  • elosztott alkalmazás RMI-vel
  • elosztott alkalmazás CORBA-val
  • elosztott alkalmazás webszolgáltatással
  • objektum-orientált adatbázis-kezelés feladat
  • ágens alapú alkalmazás készítése
  • egyszerű servlet-alkalmazás
  • servlet alkalmazás adatbázis-kezeléssel
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium
10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: a félév során minden foglalkozás során egy-egy feladatot kell megoldani. A megoldott feladatokra adott jegyek átlaga adja a félév végi jegyet.
b. A vizsgaidőszakban: nincs.
c. Elővizsga: nincs.
11. Pótlási lehetőségek A TVSz 16.§ (9) bekezdése alapján pótlásra nincs lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy hallgatóival egyeztetve.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra36
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Goldschmidt Balázs egyetemi adjunktus, IIT
Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens, IIT
Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus, IIT