Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  GRID és OO labor

  A tantárgy angol neve: GRID and OO laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Rendszerfejlesztés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM230 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/~gridoo
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Goldschmidt Balázs egyetemi adjunktus, IIT
  Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens, IIT
  Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus, IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Párhuzamos és GRID rendszerek, objektum-orientált fejlesztés.
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium célja a Párhuzamos és GRID rendszerek valamint az Objektum-orientált fejlesztés c. tárgyakban tanult ismeretek laboratóriumi körülmények közötti elmélyítése. A tantárgyat elvégezve a hallgatók jártasságot szereznek többrétegű, komponensalapú rendszerek, elosztott rendszerek, párhuzamos feldolgozást igénylő alkalmazások fejlesztésében.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • GRID alkalmazások használata
  • egyszerű párhuzamos alkalmazás bemutatása
  • összetett párhuzamos alkalmazás készítése
  • elosztott alkalmazás RMI-vel
  • elosztott alkalmazás CORBA-val
  • elosztott alkalmazás webszolgáltatással
  • objektum-orientált adatbázis-kezelés feladat
  • ágens alapú alkalmazás készítése
  • egyszerű servlet-alkalmazás
  • servlet alkalmazás adatbázis-kezeléssel
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: a félév során minden foglalkozás során egy-egy feladatot kell megoldani. A megoldott feladatokra adott jegyek átlaga adja a félév végi jegyet.
  b. A vizsgaidőszakban: nincs.
  c. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A TVSz 16.§ (9) bekezdése alapján pótlásra nincs lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy hallgatóival egyeztetve.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra36
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése42
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Goldschmidt Balázs egyetemi adjunktus, IIT
  Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens, IIT
  Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus, IIT