Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Metamodellek a szoftverfejlesztésben

  A tantárgy angol neve: Metamodels in Software Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Rendszerfejlesztés szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM228 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Java nyelv, UML
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIMIM147 Modellapú szoftvertervezés

  VIAUM126 Modellvezérelt paradigmák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy összefoglalja az iparszerű szoftverfejlesztés korszerű irányzatait, technikáit, eszközeit a szoftver gyártósorok, a modell és minta vezérelt architektúrák és módszerek területén, amelyek feltehetően még a jövőben is hatni fognak a szoftver fejlesztés elméletére és gyakorlatára. A módszerek alkalmazását tipikus fejlesztési feladatok keretében korszerű eszközök felhasználásával mutatja be. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A modell alapú szoftver fejlesztés (MDSD) lényege, helye és szerepe.
  Modellezés, platformok, transzformációk
   Architektúra központú fejlesztés
   Generatív architektúrák
   Fejlesztési folyamatok
  Esettanulmány: web alkalmazás fejlesztése

  Metamodellek, ábrázolási módok, transzformációk. Rétegzett és többdimenziós modellezés.
  Meta Object Facility (MOF) metamodell struktúra.
  MOF és az UML, UML profile-ok
  Az Object Constraint Language (OCL).

  A Model Driven Architecture (MDA) koncepció és megvalósítási lehetőségei.
  MDA szabványok: XMI, PIM, PSM, PDM

  Nyelvi transzlációs technikák. Egyszerű fordító programok és a mögöttük álló modellek.

  Modelltranszformációk QWT-vel (Query/View/Transformation)

  Az invazív programfejlesztés lehetőségei.
   Az invazív szoftver kompozíció kialkulása, lényege
   Az architektúra, mint kompozíció
   Aspektusok alkalmazása

  Öröklött kódok kezelése.
  Re-engineering. Szoftverek minőségének javítása transzformációval.
  Tesztelés az MDA fejlesztésben.
  Az MDSD alapú projektek menedzselése
   Fejlesztési modellek - adaptációs stratégiák

  Korszerű fejlesztő eszköz alkalmazása (Ameos).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

            Egy nagyfeladat megoldása. Az aláírás megszerzésének feltétele a nagyfeladat elfogadása

  b.       A vizsgaidőszakban:

            írásbeli vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyfeladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

  A sikertelen vizsga ismétlő vizsgán javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek A vizsga előtt kérésre
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Appel: Modern compiler implementation in Java, Cambridge University Press, 2002

  Stahl, Völter: Model-Driven Software Development, Wiley, 2006

  Greenfield, Short: Software Factories, Wiley, 2004

  Assmann: Invasive Software Composition, Springer, 2003

  Meta Object Facility (MOF) Specification, www.omg.org

  Object Constraint Language Specification, www.omg.org

  MDA Guide, www.omg.org

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. László Zoltán egyetemi adjunktus