Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosi képfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Medical Image Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  MSc. Egészségügyi Mérnök Képzés

  Differenciált szakmai ismeretek tárgya

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM207 2 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csébfalvi Balázs,
  4. A tantárgy előadója Dr. Csébfalvi Balázs egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C++ programozási gyakorlat.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók példákon keresztül sajátítsák el a különféle modalitásokkal kinyert képek feldolgozásának legfontosabb lépéseit, rendre megvizsgálva az alkalmazhatóság előnyeit és korlátjait.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. 2D/3D orvosi adatok forrásai: CT, MRI, PET, UH
  2. Tomográfiás rekonstrukció matematikai háttere: 2D/3D Fourier transzformáció, Fourier vetítősík tétel, szűrt visszavetítés, algebrai rekonstrukció
  3. Újramintavételezés elmélete: konvolúciós szűrés, ideális és gyakorlati rekonstrukció, Nyquist-kritérium, ideális 2D/3D mintavételező rácsok
  4. Szegmentálás, küszöbözés, régió növelése, morfológiai operátorok, neurális hálózatok alkalmazása, interaktív félautomata módszerek  
  5. Tömörítés: wavelet-transzformáció, vektorkvantálás, RLE
  6. Indirekt vizualizáció: Fourier térfogat-vizualizáció, masírozó kockák (Marching Cubes) algoritmusa, Monte Carlo térfogat-vizualizáció
  7. Direkt vizualizáció: sugárkövetés (ray casting), pacázás (splatting), nyírás/torzítás transzformáció, 3D textúraleképzés
  8. Virtuális endoszkópia: szegmentálás, középvonal keresése, navigáció
  9.  Illusztratív nem-fotorealisztikus vizualizáció

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat.
  10. Követelmények Zárthelyi a szorgalmi időszakban. Az aláírás feltétele legalább elégséges osztályzat. Eredménye 20% arányban beszámít a vizsgajegybe.
  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ előírásainak megfelelően.
  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi előtti héten hallgatói igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1]  Charles Hansen, Chris R. Johnson: The Visualization Handbook, Academic Press, 2004

   

  [2]  Isaac Bankman: Handbook of Medical Imaging: Processing and Analysis, Academic Press, 2000

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Csébfalvi Balázs egyetemi docens