Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

  A tantárgy angol neve: Service-Oriented Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány
  Szolgáltatásfejlesztés és –menedzsment szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM196   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Kondorosi Károly PhD    docens    IIT
  Szeberényi Imre PhD    docens    IIT
  Goldschmidt Balázs PhD    docens    IIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hálózati és adatbázis technológiák, informatikai biztonság témakörök alapjainak ismerete.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIM371") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik a VIIIM371 "SOA-alapú rendszerintegráció" c. tárgyból kreditet szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése A közigazgatásban világszerte előtérbe kerül az ügyfélcentrikus, szolgáltatás szemléletű működés, amelyik az internet bázisán helyi és időbeli korlátozások nélkül elérhető, egységes ügyintézési felületet kínál az állampolgároknak. Ugyanez az infrastruktúra az üzleti és állami szféra határterületén működő alapvető közszolgáltatásokkal (energia, távközlés, pénzügyek) kapcsolatos elektronikus ügyintézésre is lehetőséget kínál. Az egységes, integrált szolgáltatások több önálló szervezet heterogén platformon működő, szemantikailag sem egységes informatikai rendszerének összekapcsolását és együttműködését igénylik. A tárgy az erre irányuló fejlesztések feladatainak, folyamatainak megértéséhez, az abban való közreműködéshez szükséges informatikai és szervezési ismeretek átadását és készségek kialakítását célozza.
  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások anyaga:
  1. Integrált szolgáltatások kialakításának tipikus követelményei. Adottságok (jogszabályok, szervezet, szervezeti kultúra, felhasználói elvárások, meglévő rendszerek, infrastruktúra, erőforrás-keretek.), funkcionális és nem funkcionális követelmények.
  2. Interoperabilitás problémaköre. Szervezeti, szemantikai, szintaktikai szintű egységesítés, szabványok.
  3. Szolgáltatásorientált architektúrák. Lazán csatolt együttműködés web-szolgáltatásokkal.
  4. WS-* szabványok. WSDL. Magasabb szintű funkciók: felügyelet, folyamatmenedzsment. Perzisztencia-követelmény. Biztonságos kommunikáció kialakítása (MQ rendszerek).
  5. Szolgáltatási sín (ESB).
  6. SOA keretrendszerek tipikus funkciói, példák néhány szállító rendszereiből.
  7. Fejlesztési módszerek és környezetek. Modell alapú fejlesztés SOA-ra.
  8. Formális folyamatleírás előállítása szabályzatokból. BPEL leírások. Konzisztencia-vizsgálatok folyamatrendszeren. WS implementációk UML-WSDL alapján.
  9. Üzembe állítás és üzemeltetés feladatai. Átállás működés közben. Szabályozott SOA.
  10. SOA projektek menedzsmentje. Időtávok, iteratív fejlesztés, spirál modell. Zachman Framework és más menedzsment keretek. SOA roadmap.
  11. Példák a magyar e-közigazgatás aktuális feladataiból - 1.
  12. Példák a magyar e-közigazgatás aktuális feladataiból - 2.
  13. Házi feladatok bemutatása, tanulságok megbeszélése

  Laboratórium:
  • Szervletes alkalmazás készítése
  • Axis2/Auth non-secure, code-first webservice készítése, tesztelése, TCP-Mon használata
  • Axis2/Auth webservice bővítése security-vel, keytool használata, tesztelés, TCP-Mon
  • Axis2/Auth secure webservice beépítése az alkalmazásba
  • JAX-WS/StockQuote non-secure, wsdl-first webservice készítése és beépítése
  • JAX-WS/StockQuote  webservice menedzselése JMX-szel
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az előadásokon elméleti ismeretek valamint a laboratóriumi gyakorlatokhoz és a házi feladat megoldásához szükséges ismertetések hangzanak el.
  A laboratóriumi gyakorlatokon demonstráció és önálló munka készíti elő a házi feladat megoldását
  A félév során házi feladatként egy közigazgatási folyamatot kell megtervezni, a felhasználandó web-szolgáltatásokat specifikálni, és a folyamat BPEL implementációját elkészíteni.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladatra a bemutatáskor legalább elégséges osztályzat elérése. A feladat kiadása a 6. oktatási héten történik.
  • A vizsgaidőszakban:
   Írásbeli vizsga. Az érdemjegy megállapításához az oktató szóban is feltehet kiegészítő kérdéseket.
  • Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten az oktató által a feladat kiadásakor megjelölt időpontban bemutatható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az oktatókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Az előadások diáit elérhetővé tesszük a tárgy honlapján.
  • Thomas Erl: Service-Oriented Architecture; Prentice Hall 2004. ISBN 0-13-142898-5
  • Hurwitz, Bloor, Baroudi, Kaufman: Service Oriented Architecture for Dummies; Wiley PI, 2007., ISBN 0-470-05435-2
  • Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Követelménytár dokumentumai (web).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kondorosi Károly PhD    docens    IIT
  Szeberényi Imre PhD    docens    IIT
  Goldschmidt Balázs PhD    docens    IIT
  Simon Balázs    PhD hallgató    IIT
  Ercsényi András    külső munkatárs    BME IK