Szoftvertesztelés

A tantárgy angol neve: Software Testing

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Rendszerfejlesztés szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM142 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Sógorné Dr. Balla Katalin,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu/%7Eballa/Teszt.htm
4. A tantárgy előadója Dr. Balla Katalin egyetemi docens
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozás technológiája
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Kizárás: VIMIM148
7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése a szoftvertesztelés alapfogalmaival, alapvető technikáival, a hatékony tesztelési folyamat szervezésének követelményeivel és lehetőségeivel. Hangsúlyozzuk a teljes szoftverfejlesztési életcikluson átívelő tesztelés fontosságát. Az ismeretek rögzítésének elősegítése, készségfejlesztés laboratóriumi gyakorlatok során konkrét tesztelési eszköz alkalmazásával és a hallatók bevonásával végzett esettanulmányokkal.
.Megszerezhető készségek/képességek: A tárgyat sikeresen abszolváló hallgatók tájékozódni tudnak a teszt típusok között, megértik a teljes fejlesztési folyamaton átívelő tesztelés fontosságát. Megismerik az alapvető szoftvertesztelési technikákat, és gyakorlatban is alkalmazzák őket. Hallanak szoftvercégek tesztelési tapasztalatairól, a tesztelés automatizálását támogató eszközökről. Néhány tesztelési eszközt gyakorlatban is alkalmaznak. 

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés. A tárgy célkitűzései. Az oktatási anyag szerkezete.
 A tesztelés definíciója. Miért, mikor és mit tesztelünk? A tesztelés problémái. A szoftverminőség meghatározása. 
Az alapvető tesztelési folyamat. 
A tesztelés helye a szoftverfejlesztési folyamatban. Vízesés modell, inkrementális fejlesztés, spirál modell, V-modell. A tesztelési folyamat leírása az ISO 12207 szabványban. 
Teszt típusok. Komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt, átvételi teszt. A módosított termék tesztelése. Karbantartási teszt.
Tesztelési technikák
Statikus tesztelés
Emberi elemzés, inspekció 
Statikus analízis
Dinamikus tesztelés
Fekete doboz (funkcionális) tesztelés
Fehér doboz (strukturális) tesztelés 
A tesztek lefedettsége
Különböző típusú tesztek technikái
Tesztelési szintek
Komponens teszt (Unit tesztelés) 
 Integrációs tesztelés 
 Rendszertesztelés
Egyéb tesztelés (pl. teljesítmény, véletlenszerű, intuitív, regressziós, installációs, stb. ) 
A tesztelés menedzsmentje
Tesztelési stratégia kialakítása egy szoftvercégnél
Tesztek tervezése, teszt esetek, teszt adatok
A tesztek dokumentálása
Hibajavítás, hibastatisztikák, hibaelemzés 
 A hatékony tesztelési folyamat kialakítása. A tesztelési folyamat mérése, elemzése és folyamatos fejlesztése. A tesztelés értéke és költsége 
 Az objektum-orientált tesztelés sajátosságai
A tesztelés automatizálásának lehetőségei. Tesztelési eszközök.
A Mercury cég tesztelési eszközeinek bemutatása
Különböző rendszerek tesztelésének sajátosságai (esettanulmányok alapján, esetenként vendég-előadókkal). 
  A tesztelés helye a nemzetközi szabványokban (ISO 90003:2004,SPICE, CMMI) 
 Összefoglalás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

 

A gyakorlatok (9) határidőre történő megoldása.

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.
A vizsgajegybe 40%-os súllyal beszámít a félévközi gyakorlati feladatok eredménye. Nem jelentkezhet vizsgára, aki a gyakorlatok legalább 66%-ára (legalább 6 feladatra) nem kapott legalább elégséges osztályztatot.

 

c. Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség nincs, mert a félévközi ellenőrzésben az eredmény megállapítása a megtartott ellenőrzések kétharmada alapján történik (TVSZ, 16. § 1.)

 

12. Konzultációs lehetőségek

Minden héten 2 óra, a félév első óráján egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások fóliáit web-en közzé tesszük.  (http://www.iit.bme.hu/%7Eballa/teszt/Teszt.htm)

További felhasználható irodalom:

  • Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans and Rex Black - Foundation of Software Testing: ISTQB Certification, 2007
  • Brian Hambling, Peter Morgan, Angelina Samaroo, Geoff Thompson, Peter Williams - Testing: An ISEB Foundation, 2007
  •  Jorgensen, P. C.: Software Testing. A Craftsman’s Approach. CRC Press, 2002. ISBN: 0-8493-0809-7
  • Barr, A.: Find the Bug A Book of Incorrect Programs.Publisher: Addison Wesley Professional Pub Date: October 06, 2004ISBN: 0-321-22391-8
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balla Katalin, egyetemi docens

 

Bóka Gábor, tanársegéd