Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftvertesztelés

  A tantárgy angol neve: Software Testing

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Rendszerfejlesztés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM142 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.iit.bme.hu/%7Eballa/Teszt.htm
  4. A tantárgy előadója Dr. Balla Katalin egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozás technológiája
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kizárás: VIMIM148
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése a szoftvertesztelés alapfogalmaival, alapvető technikáival, a hatékony tesztelési folyamat szervezésének követelményeivel és lehetőségeivel. Hangsúlyozzuk a teljes szoftverfejlesztési életcikluson átívelő tesztelés fontosságát. Az ismeretek rögzítésének elősegítése, készségfejlesztés laboratóriumi gyakorlatok során konkrét tesztelési eszköz alkalmazásával és a hallatók bevonásával végzett esettanulmányokkal.
  .Megszerezhető készségek/képességek: A tárgyat sikeresen abszolváló hallgatók tájékozódni tudnak a teszt típusok között, megértik a teljes fejlesztési folyamaton átívelő tesztelés fontosságát. Megismerik az alapvető szoftvertesztelési technikákat, és gyakorlatban is alkalmazzák őket. Hallanak szoftvercégek tesztelési tapasztalatairól, a tesztelés automatizálását támogató eszközökről. Néhány tesztelési eszközt gyakorlatban is alkalmaznak. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés. A tárgy célkitűzései. Az oktatási anyag szerkezete.
   A tesztelés definíciója. Miért, mikor és mit tesztelünk? A tesztelés problémái. A szoftverminőség meghatározása. 
  Az alapvető tesztelési folyamat. 
  A tesztelés helye a szoftverfejlesztési folyamatban. Vízesés modell, inkrementális fejlesztés, spirál modell, V-modell. A tesztelési folyamat leírása az ISO 12207 szabványban. 
  Teszt típusok. Komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt, átvételi teszt. A módosított termék tesztelése. Karbantartási teszt.
  Tesztelési technikák
  Statikus tesztelés
  Emberi elemzés, inspekció 
  Statikus analízis
  Dinamikus tesztelés
  Fekete doboz (funkcionális) tesztelés
  Fehér doboz (strukturális) tesztelés 
  A tesztek lefedettsége
  Különböző típusú tesztek technikái
  Tesztelési szintek
  Komponens teszt (Unit tesztelés) 
   Integrációs tesztelés 
   Rendszertesztelés
  Egyéb tesztelés (pl. teljesítmény, véletlenszerű, intuitív, regressziós, installációs, stb. ) 
  A tesztelés menedzsmentje
  Tesztelési stratégia kialakítása egy szoftvercégnél
  Tesztek tervezése, teszt esetek, teszt adatok
  A tesztek dokumentálása
  Hibajavítás, hibastatisztikák, hibaelemzés 
   A hatékony tesztelési folyamat kialakítása. A tesztelési folyamat mérése, elemzése és folyamatos fejlesztése. A tesztelés értéke és költsége 
   Az objektum-orientált tesztelés sajátosságai
  A tesztelés automatizálásának lehetőségei. Tesztelési eszközök.
  A Mercury cég tesztelési eszközeinek bemutatása
  Különböző rendszerek tesztelésének sajátosságai (esettanulmányok alapján, esetenként vendég-előadókkal). 
    A tesztelés helye a nemzetközi szabványokban (ISO 90003:2004,SPICE, CMMI) 
   Összefoglalás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

   

  A gyakorlatok (9) határidőre történő megoldása.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.
  A vizsgajegybe 40%-os súllyal beszámít a félévközi gyakorlati feladatok eredménye. Nem jelentkezhet vizsgára, aki a gyakorlatok legalább 66%-ára (legalább 6 feladatra) nem kapott legalább elégséges osztályztatot.

   

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs, mert a félévközi ellenőrzésben az eredmény megállapítása a megtartott ellenőrzések kétharmada alapján történik (TVSZ, 16. § 1.)

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden héten 2 óra, a félév első óráján egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások fóliáit web-en közzé tesszük.  (http://www.iit.bme.hu/%7Eballa/teszt/Teszt.htm)

  További felhasználható irodalom:

  • Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans and Rex Black - Foundation of Software Testing: ISTQB Certification, 2007
  • Brian Hambling, Peter Morgan, Angelina Samaroo, Geoff Thompson, Peter Williams - Testing: An ISEB Foundation, 2007
  •  Jorgensen, P. C.: Software Testing. A Craftsman’s Approach. CRC Press, 2002. ISBN: 0-8493-0809-7
  • Barr, A.: Find the Bug A Book of Incorrect Programs.Publisher: Addison Wesley Professional Pub Date: October 06, 2004ISBN: 0-321-22391-8
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balla Katalin, egyetemi docens

   

  Bóka Gábor, tanársegéd