Párhuzamos és Grid rendszerek

A tantárgy angol neve: Parallel and Grid Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Rendszerfejlesztés szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIM141 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
4. A tantárgy előadója Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozasi ismeretek, számítógarchitektúrák, számítógép hálüzatok
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy bemutassa a párhuzamos feldolgozást, mint a teljesítménynövelés egyik lehetséges eszközét, elsősorban lazán csatolt informatikai rendszerekre koncentrálva. Ipari környezetben egyre jelentősebb a számítógép-farmok felhasználása, ezért az eszközkészlet bemutatását ezzel kezdjük, majd a metaszámítógépes rendszereken át eljutunk a korszerű Grid technológiákhoz. A Grid rendszerek a transzparens erőforrás meg- és elosztásra koncentrálva nem csak a teljesítménynövelést ill. erőforrás kihasználást segítik, hanem a kooperáció alapjait is megteremtik, mely bázisát képezheti számos nagy informatikai rendszernek.

A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgatók képessé válnak:

 1. a lazán csatolt párhuzamos rendszerek eszközkészletének kiválasztására,
 2. ilyen rendszer megtervezésére,
 3. a megtervezett rendszer üzemeltetési feladatainak meghatározására.Hosszú távon hasznosítható készségekkel rendelkeznek
 4. a meglevő alkalmazások párhuzamosítási/gyorsítási lehetőségeinek felmérésére ill. a legmegfelelőbb architektúra kiválasztására.
 5. Megismerik a Grid rendszerek köztesrétegeinek szolgáltatási lehetőségeit, fontosabb protokolljait, így lehetőségük lesz azok ipari környezetben való alkalmazására.
8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Párhuzamosítás alapfogalmai, alapvető algoritmusok
 2. Párhuzamosítás eszközei, lehetőségei, nyelvek
 3. Tervezési minták:master-worker, pear-to-pear, paraméter study
 4. Cluster rendszerek, cluster fájlrendszerek (NFS, SFS, AFS), hosszú távú ütemezők (PBS, DQS, LSF, Condor, Load-Leverel)
 5. Metaszámítógép koncepció
 6. Grid rendszerek és szolgáltatásaik
 7. Grid köztesrétegek és szolgáltatásaik (Unicore, Globus, gLite, Arc, GUG)
 8. Köztesrétegek biztonsági architektúrái
 9. Grid portálok
 10. Grid alkalmazásai
 11. Jelentősebb Grid projektek
 12. Cloud computing
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 • A félév során 5 kiszárthelyit íratunk, amiből a legjobb 3 átlagának legalább elégségesnek kell lennie.
 • Az aláírás megszerzésének feltétele az elégséges kiszárthelyi átlag.

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga.

c. Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen vizsga ismétlő vizsgán javítható.

12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi, házi feladat beadás és/vagy vizsga előtti héten hallgatói igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Ian Foster, Carl Kesselman: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann, 2003
 2. http://www.gridcomputing.com
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés50
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens