Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Párhuzamos és Grid rendszerek

  A tantárgy angol neve: Parallel and Grid Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Rendszerfejlesztés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM141 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozasi ismeretek, számítógarchitektúrák, számítógép hálüzatok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy bemutassa a párhuzamos feldolgozást, mint a teljesítménynövelés egyik lehetséges eszközét, elsősorban lazán csatolt informatikai rendszerekre koncentrálva. Ipari környezetben egyre jelentősebb a számítógép-farmok felhasználása, ezért az eszközkészlet bemutatását ezzel kezdjük, majd a metaszámítógépes rendszereken át eljutunk a korszerű Grid technológiákhoz. A Grid rendszerek a transzparens erőforrás meg- és elosztásra koncentrálva nem csak a teljesítménynövelést ill. erőforrás kihasználást segítik, hanem a kooperáció alapjait is megteremtik, mely bázisát képezheti számos nagy informatikai rendszernek.

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgatók képessé válnak:

  1. a lazán csatolt párhuzamos rendszerek eszközkészletének kiválasztására,
  2. ilyen rendszer megtervezésére,
  3. a megtervezett rendszer üzemeltetési feladatainak meghatározására.Hosszú távon hasznosítható készségekkel rendelkeznek
  4. a meglevő alkalmazások párhuzamosítási/gyorsítási lehetőségeinek felmérésére ill. a legmegfelelőbb architektúra kiválasztására.
  5. Megismerik a Grid rendszerek köztesrétegeinek szolgáltatási lehetőségeit, fontosabb protokolljait, így lehetőségük lesz azok ipari környezetben való alkalmazására.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Párhuzamosítás alapfogalmai, alapvető algoritmusok
  2. Párhuzamosítás eszközei, lehetőségei, nyelvek
  3. Tervezési minták:master-worker, pear-to-pear, paraméter study
  4. Cluster rendszerek, cluster fájlrendszerek (NFS, SFS, AFS), hosszú távú ütemezők (PBS, DQS, LSF, Condor, Load-Leverel)
  5. Metaszámítógép koncepció
  6. Grid rendszerek és szolgáltatásaik
  7. Grid köztesrétegek és szolgáltatásaik (Unicore, Globus, gLite, Arc, GUG)
  8. Köztesrétegek biztonsági architektúrái
  9. Grid portálok
  10. Grid alkalmazásai
  11. Jelentősebb Grid projektek
  12. Cloud computing
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy előadásból és az előadás anyagát illusztráló gyakorlatokból áll.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A félév során 5 kiszárthelyit íratunk, amiből a legjobb 3 átlagának legalább elégségesnek kell lennie.
  • Az aláírás megszerzésének feltétele az elégséges kiszárthelyi átlag.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen vizsga ismétlő vizsgán javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi, házi feladat beadás és/vagy vizsga előtti héten hallgatói igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ian Foster, Carl Kesselman: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann, 2003
  2. http://www.gridcomputing.com
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens