Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Objektumorientált fejlesztés

  A tantárgy angol neve: Object-Oriented Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Rendszerfejlesztés szakirány


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM140 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
  4. A tantárgy előadója Dr. Goldschmidt Balázs, IIT
  Dr. László Zoltán , IIT

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C++ és Java programozás, alapvető objektum-orientált ismeretek (objektum, osztály stb. fogalma, UML).

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgy tematikaütközés miatt nem vehető fel az Elosztott rendszerek (VIAUM124) tárgyat felvevő, vagy azt már korábban teljesítő hallgatók számára.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy összefoglalja az objektum-orientált fejlesztés módszertanait, és áttekintse a fejlesztés során alkalmazható korszerű technológiákat, többek között a követelménykezelés, rendszerelemezés, analízis-, architekturális és tervezési minták, komponens alapú tervezés és fejlesztés, valamint objektum-orientált elosztott fejlesztés témaköreiben.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Követelménykezelés, rendszermodellezés, fontosabb analízis minták.
  • Architektúrák, architekturális minták. Komponens-alapú tervezés és fejlesztés.
  • Gyakran előforduló tervezési minták. Egyszerű példák Java és J2EE környezetekben.
  • Köztesréteg-funkciók, szabványok, szolgáltatások. Az RMI, a CORBA és a webszolgáltatások bemutatása, összehasonlítása.
  • Esettanulmány: naming szolgáltatások elemzése.
  • RMI, CORBA és webszolgáltatások biztonsági kérdései, együttműködése.
  • Mobil komponensek, adat- és kódátvitel, konzisztencia, biztonság. Ágensek implementása RMI környezetben.
  • Szolgáltatás-orientált architektúra, brókerek. CORBA Trading Service.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a félév során 5 kiszárthelyit íratunk, amiből a legjobb 3-nak külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.

  b. A vizsgaidőszakban: az írásbeli vizsgán legalább elégségest kell szerezni. A vizsgán szerzett jegy adja a félév végi jegyet.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az 5 kiszárthelyi kevesebb, mint kétharmadát kell eredményesen teljesíteni, így kiszárthelyik pótlására lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tantárgy hallgatóival egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A tárgy honlapján hozzáférhetővé tett segédlet.
  • Martin Fowler: Analysis Patterns: Reusable Object Models, Addison-Wesley (1996)
  • Erich Gamma et al: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley (1994)
  • Eric Armstrong et al: The J2EE 1.4 Tutorial
  • Danny B. Lange et al: Programming and Deploying Java Mobile Agents with Aglets, Addison-Wesley (1998)
  • CORBA specification: http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1/
  • CORBA Naming service specification: http://www.omg.org/technology/documents/formal/naming_service.htm
  • CORBA Trading service specification: http://www.omg.org/technology/documents/formal/trading_object_service.htm
  • Michael Bell: Service Oriented Modeling, Wiley, 2008
  • OASIS Webservice szabványok: http://www.oasis-open.org/specs/index.php


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Goldschmidt Balázs, IIT
  Dr. László Zoltán, IIT