Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi látás

  A tantárgy angol neve: Machine Vision

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. március 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BME Gépészmérnöki Kar

  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak törzsanyag

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIM021 4 2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szemenyei Márton,
  4. A tantárgy előadója Dr. Vajta László egyetemi docens - IIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A korszerű szenzorrendszerek integráns eleme az optikai mérés, a képfeldolgozás. Az ember-gép kapcsolatban egyre fokozottabb az optikai megjelenítés szerepe. Mindkét téma hasonló megoldásokat alkalmaz, és fejlődésük a legutóbbi időben a térbeli információk feldolgozás és megjelenítése irányában teljesedett ki.

   

  A tantárgy célkitűzése a térbeli információk feldolgozására is alkalmas képfeldolgozási technikák, és a valós térérzetet keltő vizualizációs eljárások megismertetése. Ezeket a módszereket a hallgatók sikeresen alkalmazhatják a teleoperációs rendszerek, virtuális valóság alapú rendszerek, számítógépes tervezés, marketing- és reklámtechnikai eszközök fejlesztése és alkalmazása területén.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája A számítógépes látás fogalmai, definíciók. Alkalmazási példák. Emberi látás alapjai. A térbeli érzékelés lehetősége monokuláris látással. Binokuláris látás.

   

  Optoelektronikai eszközök: Alapfogalmak. Fénytechnikai mértékegységek. Optikai érzékelők, CCD érzékelők, PSD érzékelők. Térbeli információk mérésére alkalmas eszközök (3D kamerák). Képalkotó diagnosztikai eszközök. Korszerű képmegjelenítő eszközök. LCD és plazma kijelzők, projektorok. Lentikuláris megjelenítők.

   

  A képek matematikai leírása. A képfüggvények tulajdonságai. Tértranszformációk szerepe a képfeldolgozásban. 2D Fourier transzformáció tulajdonságai, képi ábrázolása, interpretálása.

   

  Digitális kép matematikai reprezentációja: Mintavételezés, kvantálás. Koordinátageometriai alapok. Geometriai transzformációk. Kameramodellek: Pin-hole modell. A perspektív leképzés transzformációs modellje. Megvilágítás, optika, érzékelő modellezése. Árnyalási modellek. Sztereo képalkotás modellezése.

   

  Ipari képfeldolgozási példák. Bináris képek feldolgozása. Morfológiai alapműveletek.

   

  A képek szűrése a tér- és a frekvencia tartományban. Lineáris és nemlineáris szűrések. Alkalmazási példák.

   

  A képek szegmentálásának alapfogalmai. hasonlóság alapú szegmentálások. Szegmentálás a nagyfrekvenciás tulajdonságok alapján. Hough transzformáció. Alkalmazási példák.

   

  Optical flow feldolgozás. Motion sztereo. Mobil robotok látórendszerei.

   

  3D látórendszerek alkalmazása a gyakorlatban. Ipari minőség-ellenőrzés. Navigáció. Közlekedési alkalmazások. Biztonságtechnika és terrorizmus elleni küzdelem.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laborgyakorlat

   

  10. Követelmények a.             A szorgalmi időszakban: zárthelyi és egy csoportos vagy egyéni házi feladat, valamint három sikeres labormérés

   

  b.       A vizsgaidőszakban:        -

  c.              Elővizsga:                        -

  Az osztályzat megszerzésének feltétele legalább elégséges szintű zárthelyi, elfogadott házi feladat és a labormérések sikeres elvégzése. Pótlás a TVSz szerint.

  11. Pótlási lehetőségek Igény szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Tanszéki sokszorosított anyagok

   

  ·         E.R. Davies: Machine Vision;  Elsevier, 2005

   

  ·         R. Gonzales: Digital Image Processing, Addison-Wesley, ISBN 0-201-50803-6

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra38
  Felkészülés zárthelyire, házi feladatra 25
  Laborgyakorlatra felkészülés és dokumentálás15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Vajta László

   

  egyetemi docens

   

  IIT