Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana

  A tantárgy angol neve: Design Methodology of IMC for Complex Industrial Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak  

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIJV81   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csubák Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Csubák Tibor egyetemi docens

  Dr. Nagy Dezső c. egyetemi docens

  Dr. Katona László egyetemi adjunktus

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Szabályozástechnika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIFO9081") )

  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Digitális technika

   

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIFO9081 (A folyamatirányítás és -tervezés gyakorlati módszertana) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ipari és mezőgazdasági létesítmények létrehozásakor és korszerűsítésekor a folyamatokat irányító rendszerek tervezése és megvalósítása állandóan újratermelődő mérnöki feladat. A színvonalas megoldáshoz szükséges elméleti alapismeretek és készségek megszerezhetők az 5. pontban szereplő témakörökhöz kapcsolódó tantárgyak keretében. Ezeken kívül azonban feltétlenül szükség van azokra a nemzetközileg széles körben alkalmazott módszertani ismeretekre is, amelyek segítségével a tervezés menete és a megvalósítás lépései tehetők szisztematikussá és utólag is egyszerűen követhetővé. Az ilyen ismeretekkel is rendelkező villamosmérnökök egyre keresettebbek a hazai és nemzetközi munkaerő-piacon.

  A tantárgy anyagában szerepel

  az egyes tervezői ágak közötti adatszolgáltatások formáinak,

  a tervezési módszereknek,

  a tervekkel szemben támasztott követelményeknek,

  az üzembe helyezés technikájának,

  a megvalósulási dokumentációk elkészítésének

  a bemutatása.

  A tárgy gyakorlati példákon keresztül szemlélteti az alkalmazástechnikát is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  8.1.Az irányítástechnika helye a projektben

  A projekttervezés területeinek áttekintése

  Építészeti tervezés

  Gépészeti tervezés

  Villamos tervezés

  Folyamatirányítás tervezés

  Épületek, szintek, helységek aknák medencék áttörések stb.

  Technológiai rész- folyamatok, cső- vezetékek, tartályok szivattyúk, szelepek mérőcsonkok  stb.

  Elosztók, betápok trafók, villamos. berendezések, kábelezés,

  helyi szekrények, motorok,

   hajtások

  Irányítástechnikai szekrények,

  HMI készülékek, kábelezés ,buszrendszer

   helyi gyűjtő dobozok, távadók

  A teljes tervezésre kiterjedő azonosító rendszer kialakítása (pl. AKS, KKS)

  A P&I rajztechnika ismertetése

                          Gépészeti szimbólumok 

              Irányítástechnikai szimbólumok, funkciók, áttekintő összefüggések

                          Alkalmazási példa

  A KKS azonosító rendszer ismertetése

                          A gépészeti technológia funkcionális részfolyamatokra bontása

                                     (energia és anyagáramok, tartályok, részfolyamat csatlakozások,

                          Gépészeti funkcionális azonosító rendszer kialakítása

                          Standard irányítástechnikai jelkódok és használatuk

                          Alkalmazási példa (Vízlágyító részfolyamat, olajkeverő részfolyamat)

  8.2. Az irányítástechnikai rendszer felépítése

                          Hierarchia piramis

                          Hierarchia szintek (egyedi ,csoport, fölérendelt  irányítási szintek)

  8.3. Készülékek, berendezések kiválasztásának szempontjai .

  8.4. A technológia üzemeltetésének megtervezése

   

  A technológiai részfolyamatok automatizáltsági szintjének, normál üzemre és üzemzavari helyzetre vonatkozó vezérléseinek és szabályozásainak, meghatározása,

  A technológia irányítási koncepció kialakítása: helyszínről, központi vezénylőből, stb.

  A lefutó vezérlések, átkapcsoló automatikák, egyedi vezérlések listájának meghatározása

  A képernyő tervek, naplótervek, normál üzemre és üzemzavari helyzetre vonatkozó  log fájlok létrehozása

  Alkalmazási példa: vízlágyító részfolyamat,

  8.5. Feladatterv a folyamatirányítás számára

  Az irányítástechnikai koncepció szöveges leírása a redundancia és a biztonsági igények figyelembevételével

  Az azonosító rendszer bővítése a folyamatirányítás igényei szerint (jelkódok, lefutó vezérlések, szabályozások, stb.)

  P&I rajzok (Csőséma rajzok azonosítókkal ellátott irányítástechnikai készülékekkel  

  távadókkal, helyi mérésekkel, motorokkal, szelepekkel )

               Villamos fogyasztói lista (motorok, szelepek, stb.) felépítése

               Típustervek villamos berendezésekhez való csatlakozáshoz

               Mérőhely lista felépítése, a távadó kiválasztás követelményei

   Reteszelési lista motorokra , szelepekre, részfolyamatokra

   Vezérlési logikai tervek, lefutó vezérlések, stb.

   Egyvonalas szabályozási sémák

               Technológia kezelői képek előterve 

               Esemény- és adatnaplózási követelmények

  8.6. Az irányítástechnika funkcióinak térbeli elosztása 

              Működtetések, visszajelzések központi vezénylőben.

              Irányítástechnikai szekrényekben megvalósított funkciók

               Kábelrendezők funkciói 

               Elosztó dobozokban, 0.4kV cellákban realizált funkciók

   Helyszíni működtető dobozokban megvalósított funkciók

  (a funkciók vándorlása, átalakulása a

                          kompakt készülékek, relés rendszerek,

  kártyás rendszerek

  mikroprocesszor bázisú folyamatirányítók

  elosztott intelligenciájú ,terepi buszos folyamatirányító rendszerekben ).

  Néhány szabványban nem rögzített tipikus funkció logikai terve

  8.7. A folyamatirányítás- ( I&C ) tervező rendszer szolgáltatásai

              IEC 61131-3 szabvány

                          Instruction List

                          Ladder Diagram

                          Functional Block Diagram

                          Structured Text programozási formák

                          Standard blokk készlet

                          Dokumentációs formák

  Folyamatirányító állomás szokásos szolgáltatásainak áttekintése (Sematikus működés,Taskok,OB1,OB, stb.)

  8.8. Az irányítástechnikai projekt tervezésének áttekintése, lépései

              A tervezés alapját a  Basic Design képezi.

              HW tervezés

  ·        Kábel összefüggési rajz elkészítése szekrényekkel, elosztó

   dobozokkal

  ·        Rendszerkonfiguráció megtervezése

  Folyamatállomások

  Kezelői, mérnöki, archiváló munkahely kialakítási szempontjai

  Az egyes állomásokhoz tartozó I/O keretek kiosztása

  ·        Buszrendszer a folyamatállomások, munkahelyek, I/O keretek

  információcseréjéhez, idegen rendszer csatoláshoz

  Az egyes I/O keretek kártyái csatornáinak kiosztása a fogyasztói lista és a mérőhely lista típustervei (,ill. esetleges egyedi tervek) alapján

  ·        Terepi készülékek tervei

                                     Áramútrajzok  az I/O kártyák és a  terepi készülékek között

  ·        Betáplálási tervek (24V DC,220 AC) szekrényekhez, távadókhoz,

  készülékekhez

  ·        Pneumatikus betáplálás, hidraulikus betáplálás tervei.

                         

  SW tervezés 

  ·        A konfiguráció elemeinek szoftver definiálása, paraméterezése

  ·        Az egyes folyamatállomásokhoz rendelt alkalmazói szoftver elkészítése a

  funkciótervek alapján

  ·        A képernyő képek, naplók elkészítése statikus és dinamizált részekkel

  ·        Tervek elkészítése átadási tesztekhez

  ÜZEMBEHELYEZÉS megtervezése

  ·        Helyszíni  üzembe helyezési tervek, menetrendek, átvételi protokollok  elkészítése

  ·        Próbaüzemi átvételi jegyzőkönyvek 

  8.9. Konfiguráció tervezés

              A technológiai részrendszerek és folyamatállomások összerendelésének módszerei

  Alkalmazási példa: vízlágyító részfolyamat 

            Terepi műszerezés, csatlakozások tervezése 

   Hagyományos ( 4-20mA, 24V-os lekérdezés) kábelezéssel 

   Távadók, motorok, szelepek busz csatolással (Profibus DP, PA stb. )

  8.10. Felhasználói program készítés a rendszerrel szállított blokk készlet felhasználásával

  Az adott technológiai részrendszer funkcióinak hozzárendelése a folyamatállomás taszkjaihoz.

  Program készítés a  logikai tervek ,képernyő tervek (mimic diagramok),       log listák alapján.

  .           Alkalmazás specifikus felhasználói (user) blokkok meghatározása, specifikálása és elkészítése

  Alkalmazási példa: olajrendszer felhasználói programja

  8.11. Laboratóriumi tesztek

  Teljes technológiai folyamat szimulációja külön PC-vel, kábelezéssel (Gázturbina)

                          Technológiai folyamatok statikus szimulációja szoftver eszközökkel

  8.12. Az üzembe helyezés kérdései

                          Üzembe helyezés megkezdésének feltételei

                          Hideg próbák technológiai közeg nélkül

                          Üzemi próbák

                          Üzembe helyezés jegyzőkönyvei

  8.13. Az alkalmazói programrendszer dokumentálásának lehetőségei

                          dokumentáció funkciók szerint

                          dokumentáció elhelyezés szerint

                          papírnélküli dokumentáció

  8.14. Folyamatirányító rendszer kiválasztásának értékelési szempontjai

  Elterjedtsége, várható élettartama az ill. alkalmazási területen

  A technológia lefedhetősége az ill. folyamatirányító rendszerrel

  Az I&C tervező rendszer komfort fokozata, teljessége

  Esetleges biztonsági igények kielégíthetősége

  Esetleges redundancia igények kielégíthetősége

  Konkrét referenciák száma

  Alkalmazói rendszer készítésének támogatottsága (hot line, specialisták elérhetősége)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás alapján egyéni tanulás, kiadott előadási vázlatokra egyéni jegyzetelés

  10. Követelmények

  a ) .A szorgalmi időszakban: eredményes zárthelyi írása az aláírás megszerzéséhez

  b.) A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.) Elővizsga utolsó oktatási héten

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi egy ismételt alkalommal a pótlási héten is pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra az előadások alkalmával biztosítunk lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  • Dr. Nagy Dezső: Kiterjedt ipari folyamatok irányítástechnika-tervezésének gyakorlata. Oktatási segédlet. 2008. Műegyetemi kiadó.
  • Kiadott előadási vázlatok
  • IEC 61131-3 szabvány
  • John,Tiegelkamp :SPS Programmierung mit IEC 61131-3  ,Springer Verlag 1999
  • Zacher:SPS Programmierung mit Funktionsbausteinsprache,VDE Verlag,Berlin 2000
  • Rembold,Levi: Realzeitsydteme zur Prozessautomatisierung,Hanser Verlag,1994 ,Funktionsplaene nach DIN40710 und VGB R170C (www.tsi.at/eng2.htm)
  • Komponenten am Feldbus,Siemens Katalog ST PI.1999

   Interneten elérhető irodalom:

  ·        domino.automation.rockwell.com/Applications

  ·        www.modicon.com

  ·        www4.ad.siemens.de

  ·        www.festo.com 

  ·        www.vgb-power.de 

  ·        www.kronebach.com

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nagy Dezső c. egyetemi docens, EGI ZRt., műszaki tanácsos

  Dr. Csubák Tibor egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Katona László egyetemi adjunktus, Irányítástechnika és Informatika Tanszék