Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott funkcionális programozás

  A tantárgy angol neve: Embedded Functional Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak
  Villamosmérnöki Szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIJV42   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hanák Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://kfarkas.iit.bme.hu/trac/bfp/
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, intézet 
  Patai Gergely ügyvivő szakértő Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont 
  Dr. Hanák Péter tud. munkatársIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Imperatív programozás, deklaratív programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIAV42") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Deklaratív programozás

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIIIAV42(Beágyazott funcionális programozás) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése A tiszta funkcionális programozás, valamint a hozzá kapcsolódó fontos tervezési minták bemutatása a Haskell nyelven keresztül. A beágyazott rendszerek speciális programozási követelményeinek és a funkcionális nyelvek kínálta programozási lehetőségeknek az áttekintése és összevetése. Beágyazott és elosztott rendszerek programozására kifejlesztett funkcionális alapú programozási nyelvek (Hume, Timber, Atom stb.) megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Alapfogalmak. Tisztaság, hivatkozási helyfüggetlenség, egyenlőségi érvelés, típuslevezetés (Hindley-Milner féle típusrendszer), algebrai adattípusok, mintaillesztés, függvény mint érték, részlegesen alkalmazott függvény (currying). (2 hét)
  • A Haskell alapjai. Névkonvenciók, deklarációk, kifejezések, alaptípusok, szintaktikai édesítőszerek. Szigorú és lusta kiértékelés, parciális függvény, bottom, végtelen adatszerkezetek, listák, rekurzió. Műveletek listákon, rekurziós minták és alkalmazásaik, fúzió. (2 hét)
  • Típusosztályok, példányosítás, osztálytörvények. Fontos osztályok (egyenlőség, rendezés, számtani műveletek, sorosítás, monoid). (2 hét) 
  • Magasszintű tervezési minták. Funktorok, applikatív funktorok, monádok, kategóriák, nyilak, valamint ezek kapcsolata és alkalmazásai. Mellékhatások monadikus struktúrája. Absztrakt struktúrák kompozíciója, monád transzformerek. Redukálható és bejárható struktúrák. (4 hét)
  • Funkcionális reaktív programozás (FRP). Folytonos jelek, események, jelfüggvények. Monadikus és nyílalapú FRP. (1 hét)
  • A Hume nyelv. Dobozalapú tervezés, statikus költségkorlátok, superstep, doboziteráció. (1 hét)
  • A Timber nyelv. Elsőrangú szinkron és aszinkron eseménykezelők, objektumrendszer, ütemezés. (1 hét)
  • Az Atom nyelv. Szabályhierarchia, őrfeltételek, ütemezés. (1 hét)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, konzultáció, önálló feladatmegoldás
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: 1 db házi feladat (beadási határidő: 14. oktatási hét). A házi feladatot személyesen kell megvédeni.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a pótlási héten véglegesíthető.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetést követően személyesen, továbbá elektronikus levelezés útján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgy weboldalán megtalálható az előadások vázlata és egy folyamatosan frissített irodalomjegyzék is.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név Beosztás Tanszék, intézet 
  Patai Gergely ügyvivő szakértő Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont 
  Dr. Hanák Péter tud. munkatársIrányítástechnika és Informatika Tanszék