Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D számítógépes geometriai algoritmusok

  A tantárgy angol neve: 3D Geometric Modelling Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. április 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktorandusz képzés 

  (5 kredit)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIDV01   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/3dgeo2
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Várady Tamás

  Egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Lineáris algebra, analízis, számítógépes grafika és 3D geometriai alapismeretek, C++ programozási ismeretek


   
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIIIAV16", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAV16", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A "3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció" (BMEVIIIMA01) tárgy elvégzése megkönnyíti a tanulmányokat. Amennyiben valaki nem hallgatta ezt a tárgyat, az alapok megszerzése érdekében célszerű bizonyos korábbi, a honlapon megtalálható előadási slide-okat áttanulmányozni.


  Jelen tárgyat nem veheti fel az a hallgató, aki korábban a hasonló témájú, BME VIIIAV16 tárgyat (3D számítógépes geometria 2) tárgyat hallgatta.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a „3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció” nevű tárgy folytatása azon hallgatók részére, akik megszerették a témát és érdeklődnek további érdekes, egyben mélyebb geometriai problémák iránt. A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzatrekonstrukció, 3D nyomtatás, virtuális valóság létrehozása.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Elméleti blokk

  1-4. hét: Görbék és felületek I.
  Racionális görbék és felületek; Bézier háromszögek és általánosított n-oldalú Bézier felületek; quad-surface spline-ok; T-spline-ok

  5-9. hét: Háromszögháló algoritmusok
  Delaunay háromszögelés kényszerekkel; izotróp hálók; paraméterezés; baricentrikus koordináták és alkalmazásuk; háromszöghálók simítása; négyszöghálók előállítása

  10-14. hét: Görbék és felületek II.
  Szabadformájú felületek illesztése; görbék és felületek simítása; metszések, offszetek, lekerekítések; felületcsoportok illesztése kényszerekkel;


  Gyakorlati blokk

  1-3. hét: Numerikus módszerek a számítógépes geometriában
  Lineáris algebra alapok, lineáris egyenletrendszerek; gyökkereső és optimalizáló módszerek; numerikus integrálás és differenciálegyenletek

  4-6. hét: Diszkrét geometriai algoritmusok
  Konkáv poligonok háromszögelése; 2D és 3D konvex burkok; középtengely számítás; metszések és távolságok; fa-jellegű geometriai adatszerkezetek

  7. hét: Szoftver demó I. (Sketches tervező rendszer)

  8-12. hét: Hallgatói szemináriumok

  13. hét: Szoftver demó II. (Shapr3D - számítógépes tervezés, FormLabs - 3D nyomtatás)

  14. hét:  A CGAL könyvtár (Computational Geometry Algorithms Library)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy nagy része - mind az elméleti blokk, mind a gyakorlati (alkalmazási) blokk - előadásokon kerül ismertetésre. A gyakorlati képzés része, hogy a hallgatók kidolgoznak egy-egy geometriai modellezési feladatot, és erről szemináriumot tartanak. A gyakorlati órák során több hasznos geometriai könyvtár ismertetésére is sor kerül, továbbá két érdekes tervezőrendszert is bemutatunk. 
  10. Követelmények Mindegyik hallgató egy önállóan kidolgozandó témát kap. Ez egy, vagy két angol nyelvű szakcikk feldolgozását jelenti. A vonatkozó elméleti anyag alapján a hallgatók egy demó programot írnak (általában C++-ban); ajánlott a korábbi tárgy által biztosított 3D-s geometriai keretrendszer használata. A félév során a hallgatók szemináriumot tartanak a feldolgozott témáról, egy rövid - 8-10 oldalas összefoglalót írnak és bemutatják demó programjuk működését; ez alapján megajánlott jegyet kapnak. 
  11. Pótlási lehetőségek Az önálló projekteket bemutató szemináriumi előadásokat a 8.-12. hét valamelyik gyakorlati foglalkozásán kell megtartani; a sorrendet sorsolással alakítjuk ki. Indokolt esetben a szemináriumot pótolni lehet a pótlási héten a TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, az előadott anyaggal és az önálló projektekkel kapcsolatban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Az előadás slide-jai és a különböző applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:
              http://cg.iit.bme.hu/portal/3dgeo2 


  [Elméleti anyag]

  1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001
  2. M. Botsch et al.: Polygon Mesh Processing, A K Peters, 2010
  3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993
  4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

  [Numerikus módszerek]

  5. S. C. Chapra: Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2012.
  6. W. H. Press et al.: Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, 3rd Ed., Cambridge University Press, 2007.

  [Geometriai algoritmusok]

  7. M. de Berg et al.: Computational Geometry - Algorithms and Applications, 2nd Ed., Springer, 2000.
  8. J. O'Rourke: Computational Geometry in C, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1998. 
  9. Ph. J. Schneider et al.: Geometric Tools for Computer Graphics, Morgan Kaufmann, 2003.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése60
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Várady Tamás

  Egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Egyéb megjegyzések
  A tárgy a BME VIIIAV16 tárgy kibővített változata, a követelmények némileg módosultak. Hallgatók, akik a VIIIAV16 tárgyat elvégezték, nem vehetik fel ezt az új tárgyat.