ERP rendszerek információtechnológiája

A tantárgy angol neve: Information Technology of ERP Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. február 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Gazdasági informatikus szak


Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIBV07   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz Gábor Tamás,
4. A tantárgy előadója

Dr. Loványi István                   docens          Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Orosz Gábor Tamás       adjunktus      Irányítástechnika és Informatika Tanszék


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tantárgy  a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott alapvető témakörök ismeretére épít.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Szakirany("I.Int.Váll", "- ") )
VAGY
NEM (Szakirany("MMIIntvállrendsz", "- ") )
VAGY
NEM (Szakirany("AMIvállinfr", "- ") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel:

 az Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány (5 éves képzés)

illetve a Vállalati információs rendszerek szakirány (BSc. képzés) hallgatói.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A kis-, közepes- és nagyvállalatok üzleti folyamatai iránt érdeklődő hallgatók felvértezése projekttervezési, rendszerkonfigurálási, programozási eszközökkel, melynek során többféle rendszer architektúráját és alkalmazásait sajátítják el. 

Az üzleti információs rendszerekkel kapcsolatban a hallgatók megismerhetik a projektvezetésben használt korszerű koncepciókat. A hagyományos vízesés modellen túlmutatóan az agile és scrum módszertan elsajátítása lehetővé teszi, hogy a hallgatók ezek használatával aktívan, dinamikusan alkalmazkodjanak a változó üzleti igényekhez. 

A tárgy kis- és nagyvállalati környezetben mutat be különböző architektúrákat, üzleti folyamatokat. Az integrációs lehetőségek, a standard és a saját fejlesztésű eszközök bemutatása képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a lehetséges megoldások közül az optimálisat válasszák. 


8. A tantárgy részletes tematikája


1. hét:

Előadás. 

1. óra: A vállalatirányítási, ERP rendszerek kialakulásának bemutatása.

2. óra: Az információs rendszer összetevői, szoftvertechnológiai integrációja.

3. óra: ERP rendszerek közgazdasági koncepciója: központi adatbázis, adatfolyam-áramlás. 

Gyakorlat.

Fiktív nagyvállalat definiálása. Főbb üzleti folyamatok megismerése HR-es, pénzügyi, logisztikai területeken.


2. hét: 

Előadás.

1. óra: Vállalatirányítási információs rendszerek fejlődése. ERP, ERP II rendszerek.

2. óra: Vállalatirányítási információs rendszerek és technológiai platformok.

3. óra: SAP üzleti funkciók összehasonlítása moduláris és Business Suite rendszerekben. 

Gyakorlat.

SAP BS / Oracle E-BS oktatási demó rendszerek szoftvertechnológiai fejlődése.


3. hét:

Előadás.

1. óra: Projekt definiálása vízesés-modell, valamint agile módszertan alkalmazásával.

2. óra: Az SAP projektmenedzsment módszertanának bemutatása az ASAP Roadmap alkalmazásával.

3. óra: Az SAP Solution Manager funkcióinak bemutatása.

Gyakorlat.

SAP bevezetési projekt definiálása ASAP, valamint Solution Manager alkalmazásával.


4. hét:

Előadás.

1. óra: Az SAP tranzakciós- és törzsadatainak szerepe. Koncepciók kis- és nagyvállalati környezetekben.

2. óra: Vevői, szállítói és anyag törzsadatok létrehozása, karbantartása SAP rendszerekben.

3. óra: Belső és külső kimutatások készítése, módosítása SAP-s környezetben. Riportok.

Gyakorlat.

Törzsadatokat készítése standard SAP tranzakciókkal. Törzsadatok elérése.


5. hét:

Előadás.

1. óra: Új SAP szervezeti struktúrák definiálása pénzügyi és logisztikai területeken.

2. óra: Új SAP-s szerepek (role-ok) létrehozása és ezek hozzárendelése SAP felhasználókhoz.

3. óra: Jogosultág-kezelés: jogosultságok ellenőrzése SAP-s programokban, tranzakciókban.

Gyakorlat. 

Módosítások technikai, funkcionális következményei az SAP Customizing rendszerben. 


6. hét:

Előadás.

1. óra: Objektum-orientált és folyamatvezérelt SAP-s programtervezés ABAP/JAVA nyelven.

2. óra: SAP-s programok fejlesztése. Szelekciós képernyők, képernyőelemek, PBO, PAI.

3. óra: SAP-s transzportrendszer: fejlesztői, teszt, produktív környezetek, transzport-útvonal.

Gyakorlat.

SAP utasításkészlet, képernyőelemek, programozás megismerése. Új objektumok transzportálása.


7. hét:

Előadás.

1. óra: Oracle portfóliója, üzleti megoldásai: E-Business Suite, Siebel, People Soft, JD Edwards.

2. óra: Oracle alkalmazások: CRM, HCM, beszerzés, pénzügy, termék életciklus menedzsment.

3. óra: Oracle főkönyv, vevői/szállítói számlák, megrendelések, eszközgazdálkodás, változáskezelés.

Gyakorlat.

Modellvállalat üzleti folyamatai Oracle E-Business Suite platformon.


8. hét:

Előadás.

1. óra: Elemzések, kimutatások Oracle üzleti intelligencia (BI) környezetben. Kiterjesztések.

2. óra: Kész elemzési környezetek BI alkalmazása. Middleware, üzleti intelligencia alap. 

3. óra: Átfogó kész elemző készlet bemutatása: „legjobb gyakorlat” tartalom, modell, ELT.

Gyakorlat.

Oracle üzleti intelligencia értékesítés, ellátási lánc, HR területeken. 


Egyéni házi feladat kitűzése.


9. hét:

Előadás.

1. óra: Oracle pénzügyi elemzések: kötelezettségek/ kintlevőségek Főkönyv és jövedelmezőség.

2. óra: Oracle elemző csomag. A betekintés, az összehangolás, a kihasználás és a hatás funkciói.

3. óra: Átfogó Oracle információ elérés: kivétel és riasztás, mobil elemzések, asztali megjelenítők.

Gyakorlat.

Oracle pénzügyi elemzés. Kintlevőségi napok, ügyfelek tanulmányozása. Lefúrás. 


10. hét:

Előadás.

1. óra: Oracle CRM bemutatása. Operatív CRM főbb üzleti folyamatai.

2. óra: Oracle CRM értékesítési/kommunikációs csatornái.

3. óra: Az IVR bevezetés előnyei a telefonos ügyfélszolgálatban.

Gyakorlat.

Oracle CRM üzleti folyamatainak megismerése.


11. hét:

Előadás.

1. óra: Oracle UPK üzemmódok: see it, try it, know it, do it.

2. óra: Oracle Governence, Risk, and Complience.

3. óra: Oracle törzsadatkezelés (MDM).

Gyakorlat.

Oracle UPK üzemmódok bemutatása. Gyakorlati példák a GRC és az MDM funkciókra. 


12. hét:

Előadás.

1. óra: Virtuális PC Microsoft Dynamics környezetben.

2. óra: Sure Step: A Microsoft Dynamics projekt menedzsment eszköze.

3. óra: Microsoft Dynamics üzleti folyamatok kezelése jcom1 keretrendszer segítségével.

Gyakorlat.

Új projekt definiálása a Microsoft Dynamics Sure Step módszertannal. 


13. hét

Előadás.

1. óra: Microsoft Dynamics AX: ellátási lánc, CRM, HR, üzleti elemzés funkciók.

2. óra: Microsoft Dynamics NAV: integrált üzleti funkciók.

3. óra: Microsoft Dynamics CRM moduljainak alkalmazási lehetőségei.

Gyakorlat.

Kisvállalati üzleti megoldások SAP Business One és Microsoft Dynamics rendszerekkel.


14. hét:

Előadás.

1. óra: Információs rendszerek integrációja: interface-technológia, web szervizek.

2. óra: SOA architektúra, web-es szolgáltatások fejlesztése Oracle, SAP és Microsoft környezetekben.

3. óra: Portál technológia: együttműködés, emberek integrációja, több csatornás hozzáférés.

Gyakorlat.

Üzleti alkalmazások összefoglalása Oracle, SAP és Microsoft Dynamics környezetekben.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlati feladatok laboratóriumi megoldása.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Egyéni házi feladat elvégzése. Az egyéni házi feladatot a szorgalmi időszak utolsó hetében kell beadni a félévközi követelmények teljesítéséhez.


A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli. Vizsgára csak azok jelentkezhetnek, akik a házi feladatot legalább elégséges szinten teljesítették.


Elővizsga:

Meghatározott időszakban egy alkalom felajánlásra kerül.

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ előírásai szerint. Az egyéni házi feladat csak a hivatalos pótlási időszakban pótolható.


12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz jegyzet, tankönyv nem tartozik. A vizsgára való felkészüléshez kizárólag az előadások anyagai szükségesek. Ezeket közzétesszük a Tanszék honlapján. 

További ajánlott szakirodalom

 1. Hetyei József (szerk.), ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, ComputerBooks, 2009. 
 2. Corina Weidmann, Conception and Installation of System Monitoring Using SAP Solution Manager, SAP Press, 2009.
 3. Naeem Arif, SAP ERP Financials: Configuration and Design, SAP Press, 2008.
 4. Sven Ringling, Jörg Edinger, Janet McClurg, Mastering HR Management with SAP ERP HCM, SAP Press, 2009.
 5. Martin Murray, Discover Logistics with SAP ERP, SAP Press, 2009.
 6. David Roys, Vjekoslav Babic, Implementing Microsoft Dynamics NAV 2009, PCKT, 2008.
 7. David Studebaker, Programming Microsoft Dynamics NAV, PACKT, 2007.
 8. Mike Snyder, Jim Steger, Kara O'Brien, and Brendan Landers, Microsoft® Dynamics(TM) CRM 4.0 Step by Step, Microsoft Press, 2008.
 9. Melanie Anjele Cameron, Oracle Procure-to-Pay Guide, Osborne ORACLE Press Series, 2009.
 10. Bastin Gerald, Nigel King, and Dan Natchek, Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management, Oracle Press, 2001.
 11. Anil Passi and Vladimir Ajvaz, Oracle E-Business Suite Development & Extensibility Handbook Osborne ORACLE Press Series, 2009.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Loványi István                   docens           IIT

Dr. Orosz Gábor Tamás       adjunktus       IIT