Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Egyénre szabott szoftverfejlesztés

  A tantárgy angol neve: PSP - Personal Software Process

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIBV01   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Balla Katalin docens Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  Bóka Gábor tanársegéd Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  ·        A Java programnyelv ismerete

  ·        A szoftverfejlesztés technológiája (életciklusa)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (KépzésLétezik("5N-07")
  VAGY
  KépzésLétezik("5N-A7")
  VAGY
  KépzésLétezik("5N-M7") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  VIIIA212 - Szoftver laboratórium 3
  VIIIA217 - Szoftvertechnológia

  7. A tantárgy célkitűzése

  A programozni már tudó hallgatók felvértezése egy, az egyéni képességeket, készségeket , adottságokat figyelembe vevő munkamódszerrel és eszközkészlettel, mely jó minőségű, költséghatékony és a kitűzött időre  elkészülő szoftverek fejlesztéséhez vezet. 

  A hallgatók  megismertetése az egyéni szoftverfejlesztőket támogató PSP (Personal Software Process) módszertannal és a szoftverfejlesztő csapatok munkáját támogató TSP (Team Software Process) módszertanokkal. Az ismertek rögzítésének elősegítése, készségfejlesztés gyakorlati példákkal.

  A PSP és TSP módszertant a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Institute –jában fejlesztették ki, a világ számos egyetemén oktatják, és sikerrel alkalmazzák szoftverfejlesztő cégek körében. A módszertan alkalmazása bizonyítottan hozzájárul a becslési, tervezési és követési tevékenységek pontosításához, a fejlesztési ciklus lényeges rövidüléséhez, valamint a tesztelésben megtalált hibák számának drasztikus csökkenéséhez. Számos adat bizonyítja, hogy a módszertan oktatásához előírt 10 feladat megoldása után a tesztelésben talált hibák száma negyedére csökken.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Előadás. A PSP módszertan általános bemutatása. Kapcsolódás az ismert szoftverminőségi modellekhez és szabványokhoz. Az egyéni szoftverfejlesztés alapvető folyamata.

  2. hét: Előadás. PSP0: Mérés, folyamat szkriptek, fázis szkriptek.

  3. hét: Előadás. PSP0 és PSP0.1. Kód méretének mérése. Számolási szabvány. Kódolási szabvány. Folyamatfejlesztési javaslatok.

  4. hét: Egyéni gyakorlat megoldása PSP0 és PSP0.1 fázisokra.

  5. hét: Előadás. PSP1: Egyéni tervezés. A tervezés áttekintése. A tervezési keret. Méretbecslés. A PROBE módszer. Tesztelési jelentés.

  6. hét: Egyéni gyakorlat megoldása.

  7. hét: Előadás. PSP1.1:  Egyéni tervezés . Erőforrás tervezés. Becslés korlátozott számú adat alapján. Időtervezés. Projekt követés. A becslés pontosságának értékelése.

  8. hét: Egyéni gyakorlat megoldása.

  9. hét: Előadás. PSP2: Egyéni minőségbiztosítás folyamata. Szoftverminőség. A PSP Minőségmenedzsment módszere. A minőség anyagi vonatkozásai. A tervezés és a kód szemlézése. A PSP minőségi mérőszámai.

  10. hét: Egyéni gyakorlat megoldása.

  11. hét: Előadás. PSP2.1: Egyéni minőségbiztosítás folyamata. A tervezés folyamata. A PSP tervezés, template-ek. A tervezés verifikációja (okok, módszerek, véges automaták, végrehajtási táblák, bizonyítás indukcióval, nyomvonalak (trace table), szimbolikus  végrehajtás, ciklusellenőrzés). 

  12. hét: Egyéni gyakorlat megoldása.

  13. Előadás. PSP3:  A ciklikus egyéni szoftverfejlesztés. A fejlesztési folyamat hangolása. PSP ciklikus fejlesztés. Az egyéni folyamat fejlődése (a folyamat alapjai, a folyamat meghatározása, a folyamat fejlődése, a folyamatjavítás folyamata).

  14. hét: Egyéni gyakorlat megoldása. Összefoglalás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, egyéni feladatok megoldása.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   Részvétel az órákon, egyéni feladatok elvégzése (10 program megírása, fokozatosan bevezetve a PSP ajánlásait). Az egyéni feladatok megoldásait a megadott határidőre kell elküldeni a maximálisan lehetséges pontszám megszerzéséhez.
  2. A vizsgaidőszakban:
   A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni. Vizsgára csak azok jelentkezhetnek, akik minden egyéni feladatot legalább elégségesen teljesítettek. Az egyéni feladatok megoldási eredménye alapján vizsgajegy kerül megajánlásra. A megajánlott jegyet el nem fogadók számára a vizsgajegybe az egyéni feladatok megoldása 50%-os súllyal beszámít.
  3. Elővizsga:
   Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSz előírásai szerint. Az egyéni feladatok közül 2 a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások fóliáit a Tanszék honlapján közzétesszük.  További felhasználható irodalom:

  • W. S. Humphrey, A Discipline for Software Engineering. Addison-Wesley, 1995.
  • W. S. Humphrey, Introduction to the Personal Software Process. Addison-Wesley, 1997.
  • W. S. Humphrey, Introduction to the Team Software Process. Addison-Wesley, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra2
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése6
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Balla Katalin Docens IIT
  Bóka Gábor Tanársegéd IIT