Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában

  A tantárgy angol neve: Deep Learning in Visual Computing

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. november 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak, BSc és MSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV20   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Harmati István, egyetemi docens

  Tóth Márton József, egyetemi tanársegéd

  Szemenyei Márton, egyetemi tanársegéd

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Számítógépes grafika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a GPU alapú deep learning technikák alkalmazásának bemutatása a vizuális informatika területén (gépi látás, alakzatfelismerés, textúra és optikai modell szintézis, zajszűrés, szuperfelbontás, tomográfia), megismertetve a hallgatókat a képi információfeldolgozás, valamint a látás alapú robotika feladataival, a GPGPU megközelítés elemeivel, és ezekre a feladatokra a mélytanulás alkalmazásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés a gépi látásba, alapfeladatok, nehézségek.

  Képfeldolgozás matematikai alapjai: konvolúció, Fourier transzformáció, szűrés frekvencia tartományban.

  2.

  GPGPU programozás alapjai: a GPU mint általános célú számítási platform.

  Gyakorlat:

  OpenCL/CUDA platform, párhuzamos feldolgozási primitívek, mátrix műveletek, megjelenítés OpenGL-ben.

  3.

  Tanuló látás, mérőszámok. Lineáris osztályozás, költségfüggvények, optimalizálási módszerek. Neurális hálózatok alapjai: moduláris backpropagation, többrétegű neurális hálók.

  Gyakorlat:

  Konvolúció GPU-n.

  4.

  Konvolúciós neurális hálók, Gépi látásban gyakran használt háló architektúrák. Tanuló látás gyakorlati problémái és praktikái.

  Gyakorlat:

  Képfeldolgozási műveletek megvalósítása GPU-n, élkeresés, élesítés, bilaterális szűrés, medián szűrés, hisztogram kiegyenlítés, Hough transzformáció.

  5.

  Neurális hálózatok GPU-n. A tanítást és kiértékelést támogató architektúrális egységek. Optimalizálás masszívan párhuzamos architektúrán.

  Gyakorlat:

  MLP implementálása GPU-n, egyszerű geometriai alakzatok felismerése.

  6.

  Deep Learning 3D-ben, térbeli struktúrák reprezentációja, volumetrikus hálók, kd-hálók, ponthálók.

  Gyakorlat:

  Implementált konvolúciós háló vizsgálata.

  7.

  Videoanalitika, vizuális figyelem, események detektálása videókon, vezető segítő rendszerek.

  Gyakorlat:

  Ismerkedés deep learning keretrendszerekkel.

  8.

  Szegmentációs és detekciós módszerek, önjáró autók vizuális intelligenciája és szenzorai, vezetéshez releváns objektumok felismerése, adatbázisok

  Gyakorlat:

  Közlekedési táblák osztályozása konvolúciós neurális hálózatokkal.

  9.

  Textúra generálás, hiányzó képrészletek kipótlása, objektumok eltüntetése. Fekete-fehér képek színezése, stílus transzfer konvolúciós hálókkal.

  Gyakorlat:

  Szuperfelbontás és stílus transzfer implementálása.

  10.

  Felügyelt tanulás hátrányai és limitációi, vizuális intelligencia. megerősítéses tanulás segítségével, DQN, REINFORCE, Actor-Critic. Számítógépes játékok ágenseinek létrehozása, kemény vizuális figyelem.

  Gyakorlat:

  Objektum detekció, detektált objektumok követése.

  11.

  Neurális hálók alkalmazása a robotikában, megerősítéses tanulás irányítási és kooperációs problémák megoldására

  Gyakorlat:

  Szemantikus szegmentálás robotfoci környezetben.

  12.

  Részecske transzport feladatok megoldása. Monte Carlo képszintézis módszerek alapjai. A Monte Carlo módszerek okozta zaj tulajdonságai. Monte Carlo képszintézis a filmkészítésben.

  Gyakorlat:

  Monte Carlo képszintézis módszerek tipikus zaj mintázatának csökkentése.

  13.

  Mélytanuló módszerek alkalmazása PET rekonstrukcióban. CT/MRI felvételek axiális szeleteinek osztályozása hagyományos módszerekkel illetve neurális hálózatokkal.

  Gyakorlat:

  Konvolúciós hálózatok alkalmazása voxel tömbökre.

  14.

  Neurális hálózatok a modellezésben.

  Gyakorlat:

  Megvilágítás és anyagmodell szétválasztás, BRDF rekonstrukció és generálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laborgyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1) A gyakorlást nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

  A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a házi feladat (50%) és a vizsgajegy (50%) alapján kapják. A vizsgán a hallgatóknak el kell érniük a meghatározott minimum szintet (40%).

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Rajalingappaa Shanmugamani, Deep Learning for Computer Vision, Pack Publishing, ISBN 9781788295628, 2018
  • Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT press, 2016, http://www.deeplearningbook.org 
  • John C. Russ, F. Brent Neal, The Image Processing Handbook, 7th edition, CRC Press, ISBN 149874026X, 2016 
  • Jason Sanders, Edward Kandrot, CUDA by Example, Addison-Wesley press, ISBN 0-13-138768-5, 2010
  • GPU Computing Gems – Emerald Edition, Editor: Wen-mei W. Hwu., Morgan Kaufmann Publisher,ISBN: 9780123849885, 2011 
  • Programming Massively Parallel Processors, David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu, Morgan Kaufmann Publisher, ISBN 978-0-12-381472-2, 2010
  • N. Mitra et al: Deep learning for graphics, UCL, http://geometry.cs.ucl.ac.uk/dl4g/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése27
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés27
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Szirmay-Kalos László

  egyetemi tanár

  Dr Harmati István

  egyetemi docens

  Tóth Márton József

  egyetemi tanársegéd

  Szemenyei Márton

  egyetemi tanársegéd