Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D számítógépes geometria 2

  A tantárgy angol neve: Advanced Topics in 3D Computer Aided Geometric Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. május 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV16   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Várady Tamás

  Egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, analízis, számítógépes grafika és 3D geometriai alapismeretek, C++ programozási ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIIIDV01", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIDV01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A "3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció" (BMEVIIIMA01, illetve az ezzel azonos BMEVIIIMA25) tárgy elvégzése nagymértékben megkönnyíti a tanulmányokat. Amennyiben valaki nem hallgatta ezt a tárgyat, az alapok megszerzése érdekében célszerű bizonyos korábbi, a honlapon megtalálható előadási slide-okat áttanulmányozni.

  Jelen tárgy kizárja, a hasonló témájú BME VIIIAV21 tárgy (3D számítógépes geometriai algoritmusokfelvételét, mely doktorandusz hallgatóknak szól. 

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a „3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció” nevű tárgy folytatása azon hallgatók részére, akik megszerették a témát és érdeklődnek további érdekes, egyben mélyebb geometriai problémák iránt. A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzatrekonstrukció, 3D nyomtatás, virtuális valóság létrehozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti blokk:

  1. hét - Bevezetés

  2. hét - Racionális görbék és felületek

  3. hét - Bézier háromszögek és N-oldalú Bézier felületek

  4. hét - Felületmetszések és lekerekítő felületek

  5. hét - Háromszöghálók paraméterezése I

  6. hét - Háromszöghálók paraméterezése II

  7. hét - Quad-alapú spline-ok

  8. hét - Proximity görbék

  9. hét - Esztétikus görbereprezentációk

  10. hét - Illesztés kényszerekkel

  11. hét - Felületcsoportok illesztése kényszerekkel

  12. hét - Implicit felületek, implicit felületek illesztése

  13. hét - Parametrikus felületek illesztése a labelling módszerrel

  14. hét - Összefoglaló

   

  Gyakorlati blokk: 

  I. Numerikus módszerek a számítógépes geometriában

  1. hét - Lineáris algebra alapok, lineáris egyenletrendszerek

  2. hét - Gyökkereső és optimalizáló módszerek

  3. -4. hét - Numerikus integrálás és differenciálegyenletek

  II. Diszkrét geometriai algoritmusok

  5. hét - Konkáv poligonok háromszögelése

  6. hét - 2D és 3D konvex burkok; középtengely számítás

  7. hét - Metszések és távolságok

  8. hét - Fa-jellegű geometriai adatszerkezetek

  III. Hallgatói előadások és demók

  9. hét - Szoftver demó I. (Sketches - tervező rendszer)

  10-13. hét - Hallgatói szemináriumok

  14. hét - Szoftver demó II. (Shapr3D - számítógépes tervezés, FormLabs - 3D nyomtatás)

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy nagy része - mind az elméleti blokk, mind a gyakorlati (alkalmazási) blokk - előadásokon kerül ismertetésre. A gyakorlati képzés része, hogy a hallgatók kidolgoznak egy-egy geometriai modellezési feladatot, és erről szemináriumot tartanak. A gyakorlati órák során több hasznos geometriai könyvtár ismertetésére is sor kerül, továbbá három érdekes tervezőrendszert is bemutatunk. 

  10. Követelmények

  Mindegyik hallgató egy önállóan kidolgozandó témát kap. Ez egy, vagy két angol nyelvű szakcikk feldolgozását jelenti. A vonatkozó elméleti anyag alapján a hallgatók egy demó programot írnak (általában C++-ban); ajánlott a korábbi tárgy által biztosított 3D-s geometriai keretrendszer használata. A félév során a hallgatók szemináriumot tartanak a feldolgozott témáról, és bemutatják demó programjuk működését; ez alapján megajánlott jegyet kaphatnak. Amennyiben nem sikerül megajánlott jegyet szerezni, az érdemjegy írásos vizsgán kerül megállapításra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az önálló projekteket bemutató szemináriumi előadásokat a 10.-13. hét valamelyik gyakorlati foglalkozásán kell megtartani; a sorrendet sorsolással alakítjuk ki. Indokolt esetben a szemináriumot pótolni lehet a pótlási héten a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, az előadott anyaggal és az önálló projektekkel kapcsolatban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadás slide-jai és a különböző applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:

              http://cg.iit.bme.hu/portal/3dgeo2 

   

  [Elméleti anyag]

  1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001

  2. M. Botsch et al.: Polygon Mesh Processing, A K Peters, 2010

  3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993

  4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

  [Numerikus módszerek]

  5. S. C. Chapra: Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2012.

  6. W. H. Press et al.: Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, 3rd Ed., Cambridge University Press, 2007.

  [Geometriai algoritmusok]

  7. M. de Berg et al.: Computational Geometry - Algorithms and Applications, 2nd Ed., Springer, 2000.

  8. J. O'Rourke: Computational Geometry in C, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1998. 

  9. Ph. J. Schneider et al.: Geometric Tools for Computer Graphics, Morgan Kaufmann, 2003.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék

  Dr. Várady Tamás

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Salvi Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék