Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  SOA-alapú rendszerintegráció

  A tantárgy angol neve: SOA-Based Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. november 16.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSC, BSc

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV13   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szeberényi Imre egyetemi docens 

  Simon Balázs egyetemi tanársegéd tanársegéd

  Ercsényi András - IK

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftverarchitektúrák, Adatbiztonság, Objektumorientált fejlesztés
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIM196") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik a VIIIM196 "Szolgáltatásorientált rendszerintegráció" tárgyból kreditet szereztek. A két tárgy (VIIM196 és VIIIAV13) egy-időben sem vehető fel.
  7. A tantárgy célkitűzése Egyre gyakoribb probléma, hogy nagy szervezetek földrajzilag is távol eső szervezeti egységeinek önálló informatikai rendszereit úgy kell összekapcsolni, hogy a meglévő rendszerek alapvető átalakítása, és a szervezeti egységek önállóságának csökkentése nélkül a szervezet egészét támogató, egységes rendszerként viselkedjenek. Erre a problémára ma a szolgáltatásorientált architektúrára (SOA) alapozott rendszerintegráció kínál megoldást. A tárgy ilyen feladatok megoldásához szükséges ismeretek átadását és készségek kialakítását céloza.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Integrált szolgáltatások kialakításának tipikus követelményei.

  Adottságok (jogszabályok, szervezet, szervezeti kultúra, felhasználói elvárások, meglévő rendszerek, infrastruktúra, erőforrás-keretek.), funkcionális és nem funkcionális követelmények.

  Interoperabilitás problémaköre. Szervezeti, szemantikai, szintaktikai szintű egységesítés, szabványok. Szolgáltatásorientált architektúrák. Lazán csatolt együttműködés web-szolgáltatásokkal.

   

  WS-* szabványok. WSDL. Magasabb szintű funkciók: felügyelet, folyamatmenedzsment. Perzisztencia-követelmény. Biztonságos kommunikáció kialakítása (MQ rendszerek).

   

  Szolgáltatási sín (ESB). Funkciók, infrastrukturális szolgáltatások, felügyeleti szolgáltatások.

  SOA keretrendszerek tipikus funkciói, példák néhány szállító rendszereiből.

  Fejlesztési módszerek és környezetek. Modell alapú fejlesztés SOA-ra. WS implementációk UML-WSDL alapján. Formális folyamatleírás előállítása szabályzatokból. BPEL leírások. Konzisztencia-vizsgálatok folyamatrendszeren.

  Üzembe állítás és üzemeltetés feladatai. Átállás működés közben. Szabályozott SOA.

  SOA projektek menedzsmentje. Időtávok, iteratív fejlesztés, spirál modell. Zachman Framework és más menedzsment keretek. SOA roadmap.

  Példák a magyar e-közigazgatás aktuális feladataiból.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás + gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat határidőre történő kidolgozása és beadása legalább elégséges osztályzattal. A feladat kiadása legkésőbb a 6. oktatási héten történik, beadása a 13. héten a tárgy utolsó órarendi foglalkozásán.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga 

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólagos beadása a pótlási héten az oktatókkal egyeztetett időpontban lehetséges lehetséges a tanszéken.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal egyeztetett időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Thomas Erl: Service-Oriented Architecture; Prentice Hall 2004. ISBN 0-13-142898-5
 • Hurwitz, Bloor, Baroudi, Kaufman: Service Oriented Architecture for Dummies; Wiley PI, 2007., ISBN 0-470-05435-2
 • Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Követelménytár dokumentumai (web).
 • 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kondorosi Károly

  Dr. László Zoltán

  Dr. Goldschmidt Balázs

  Bóka Gábor

  Simon Balázs