Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  PSP-Szoftverfejlesztés az egyéni igényeknek megfelelően

  A tantárgy angol neve: Software Development using the Personal Software Process

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  MSc, Mérnök - informatikus

  MSc, Villamosmérnök

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV12   1/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/valaszthato/psp
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Balla Katalin, egyetemi docens

  Certified SCAMPI Lead Appraiser for DEV and SVC (ID: 0600767-02) 

  ISTQB Certified Tester (13-CTFL-37071-ES)

  TMMi Certified Professional  (14-TMMI-P-00053-DE)

   
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Java programnyelv ismerete

   A szoftverfejlesztés technológiája (életciklusa)

       Szoftvertesztelési és szoftverminőségi megközelítések
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIBV01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIBV01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  VIIIA212 - Szoftver laboratórium 3
  VIIIA217 - Szoftvertechnológia

  7. A tantárgy célkitűzése

  A programozni már tudó hallgatók felvértezése egy, az egyéni képességeket, készségeket , adottságokat figyelembe vevő munkamódszerrel és eszközkészlettel, mely jó minőségű, költséghatékony és a kitűzött időre  elkészülő szoftverek fejlesztéséhez vezet. 

  A hallgatók  megismertetése az egyéni szoftverfejlesztőket támogató PSP (Personal Software Process) módszertannal és a szoftverfejlesztő csapatok munkáját támogató TSP (Team Software Process) módszertanokkal. Az ismertek rögzítésének elősegítése, készségfejlesztés gyakorlati példákkal.

    A PSP és TSP módszertant a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Institute –jában fejlesztették ki, a világ számos egyetemén oktatják, és sikerrel alkalmazzák szoftverfejlesztő cégek körében. A módszertan alkalmazása bizonyítottan hozzájárul a becslési, tervezési és követési tevékenységek pontosításához, a fejlesztési ciklus lényeges rövidüléséhez, valamint a tesztelésben megtalált hibák számának drasztikus csökkenéséhez. Számos adat bizonyítja, hogy a módszertan oktatásához előírt 10 feladat megoldása után a tesztelésben talált hibák száma negyedére csökken.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Oktatási hét

  Téma

  1

  Előadás. A PSP módszertan általános bemutatása. Kapcsolódás az ismert szoftverminőségi modellekhez és szabványokhoz. Az egyéni szoftverfejlesztés alapvető folyamata.

  Az alkalmazott eszköz és környezet megismerése.

  Agilis munkavégzés, agilis szabályok kialakítása a csapatban.

  2.

  Előadás. PSP0: Mérés, folyamat szkriptek, fázis szkriptek.

  Követelménymenedzsment. Becslések.

  3.

  PSP0 és PSP0.1. Kód méretének mérése. Számolási szabvány. Kódolási szabvány. Folyamatfejlesztési javaslatok.

  4.

  Egyéni gyakorlat megoldása PSP0 és PSP0.1 fázisokra. Agilitás.

  5.

  PSP1: Egyéni tervezés. A tervezés áttekintése. A tervezési keret. Méretbecslés. A PROBE módszer. Tesztelési jelentés.

  6.

  Egyéni gyakorlat megoldása.  Az előrehaladás ellenőrzése agilisan.

  7.

  Előadás. PSP2: Egyéni minőségbiztosítás folyamata. Szoftverminőség. A PSP Minőségmenedzsment módszere. A minőség anyagi vonatkozásai. A tervezés és a kód szemlézése. A PSP minőségi mérőszámai.

  8.

  Egyéni gyakorlat megoldása.

  9.

  PSP1.1:  Egyéni tervezés . Erőforrás tervezés. Becslés korlátozott számú adat alapján. Időtervezés. Projekt követés. A becslés pontosságának értékelése

  10.

  Egyéni gyakorlat megoldása. Az előrehaladás ellenőrzése agilisan.

  11.

  Előadás. PSP2.1: Egyéni minőségbiztosítás folyamata. A tervezés folyamata. A PSP tervezés, template-ek. A tervezés verifikációja (okok, módszerek, véges automaták, végrehajtási táblák, bizonyítás indukcióval, nyomvonalak (trace table), szimbolikus  végrehajtás, ciklusellenőrzés). 

  12.

  Egyéni gyakorlat megoldása. Az előrehaladás ellenőrzése agilisan.

  13.

  Előadás. PSP3:  A ciklikus egyéni szoftverfejlesztés. A fejlesztési folyamat hangolása. PSP ciklikus fejlesztés. Az egyéni folyamat fejlődése (a folyamat alapjai, a folyamat meghatározása, a folyamat fejlődése, a folyamatjavítás folyamata).

  14.

  Egyéni gyakorlat megoldása. Összefoglalás. A kialakított jó módszerek megtartásának fontossága. A hivatalos PSP vizsga követelményei.

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, egyéni feladatok megoldása.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   Részvétel az órákon, egyéni feladatok elvégzése (10 program megírása, fokozatosan bevezetve a PSP ajánlásait). Az egyéni feladatok megoldásait a megadott határidőre kell elküldeni a maximálisan lehetséges pontszám megszerzéséhez.
  2. A vizsgaidőszakban:
   A vizsga írásbeli, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni. Vizsgára csak azok jelentkezhetnek, akik minden egyéni feladatot legalább elégségesen teljesítettek. Az egyéni feladatok megoldási eredménye alapján vizsgajegy kerül megajánlásra. A megajánlott jegyet el nem fogadók számára a vizsgajegybe az egyéni feladatok megoldása 50%-os súllyal beszámít.
  3. Elővizsga:
   Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSz előírásai szerint. Az egyéni feladatok közül 2 a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Minden héten, a gyakorlatokon. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások fóliáit a Tanszék honlapján közzétesszük.  További felhasználható irodalom:

  • W. S. Humphrey, A Discipline for Software Engineering. Addison-Wesley, 1995.
  • W. S. Humphrey, Introduction to the Personal Software Process. Addison-Wesley, 1997.
  • W. S. Humphrey, Introduction to the Team Software Process. Addison-Wesley, 2000.
    Legfrissebb adatok mindig a http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=5283 helyről tölthetők le.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen 58
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balla Katalin, egyetemi docens
  Egyéb megjegyzések A tárgy tematikáját az újabb trendek figyelembevételével átdolgoztuk. Kiemelt figyelmet kap a követelmények megértése és fejlesztése, a szoftverfejlesztésben alkalmazható mérési alapfogalmak, valamint az agilis munkavégzés.