Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés az egészségügyi mérnöki tudományokba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Health Engineering Sciences

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. március 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Mérnök informatikus alapszak

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV09   4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Levente,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Levente

  egyetemi docens, tárgyfelelős

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Benyó Balázs

  egyetemi docens, társtárgyfelelős

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Haidegger Tamás

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Szirmay-Kalos László

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Lacza Zsombor

  tudományos főmunkatárs

  Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egészségügyi mérnöki (angolul biomedical engineering) tudomány a XX. század második felében jött létre mai formájában, mint interdiszciplináris tudományág. A tudományterület legfőbb célja, hogy hatékonyan segítse az orvosi tudományterület előrehaladását (kutatásban és klinikai gyakorlatban egyaránt) a mérnöki és informatikai tudományok aktuális ismereteivel. A szakirodalom a következő tizenhárom jól elkülöníthető csoportra osztotta az egészségügyi mérnöki (EüMk) tudományterületet: élettani és kórélettani szabályozások, orvosi műszer- és méréstechnika, orvosi jelfeldolgozás, orvosi informatika, orvosi képfeldolgozás, biotechnológia, klinikai mérnöki tudomány, orvosi képalkotás, bioszenzorok, biomechanika, biokompatibilis anyagok, rehabilitációs mérnöki tudomány, valamint protézisek és mesterséges szervek technológiája.

  A tárgy célkitűzése, hogy betekintést adjon a nevezett témakörökbe, átfogó képet nyújtva a témakörök aktuális állapotáról, valamint a BME-n és a Semmelweis Egyetemen folyó EüMk kutatásokról. Cél ugyanakkor, hogy elsősorban a BME VIK villamosmérnöki és mérnök informatikus BSc képzés hallgatóinak nyújtson támpontot az EüMk MSc képzés lehetőségeit illetően.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Bevezetés az EüMk tudományokba. Általános ismertetés, történelmi áttekintés. Az EüMk képzés múltja és jelene a BME-n.
  2. hét: Élettani és kórélettani modellezés és identifikáció.
  3. hét: Élettani és kórélettani szabályozások.
  4. hét: Biostatisztika. A biostatisztika szerepe az EüMk kutatások eredményeinek kiértékelésében, új összefüggések felismerése nagy adathalmazokban, élettani és kórélettani modellalkotás.
  5. hét: Robotsebészet. Számítógéppel integrált sebészet, kép által vezetett sebészet eszközei, az intra-operációs navigációs rendszerek.
  6. hét: Biomechanika, mozgásanalízis és a rehabilitációs mérnöki tudomány.
  7. hét: Orvosi képalkotás. Radiológiai ismeretek. Nukleáris medicina, SPECT, PET, CT.
  8. hét: Orvosi képfeldolgozás.
  9. hét: Orvosi vizualizáció és az orvosi informatika.
  10. hét: Orvosi műszer és méréstechnika. Orvosi jelfeldolgozás.
  11. hét: Bioszenzorok. Érzékelők az orvosbiológiában.
  12. hét: Szövetépítő mérnöktudomány (angolul tissue engineering). Sejtterápia, mikroszkópos technikák a szív és csont sejtes terápiás lehetőségeinek kutatásában.
  13. hét: Klinikai mérnöki tudomány. Orvosi technológiák alkalmazása a mindennapi betegellátásban.
  14. hét: Beszámoló.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  • Szóbeli előadás készítése egy prezentált témakörből, a hallgató érdeklődési körének megfelelően.
  • Szóbeli prezentáció a félév utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási héten a szóbeli prezentáció pótlási lehetősége egy alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján a félév során bármikor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Bronzino J.D: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2005.
  2. Khoo M: Physiological Control System. Analysis, Simulation and Estimation. IEEE Press, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése26
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kovács Levente

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék