3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

A tantárgy angol neve: 3D Computer Geometry and Shape Reconstruction

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 19.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak

Szabadon választható tantárgy

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIAV08   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312
4. A tantárgy előadója

Dr. Várady Tamás, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, analízis
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik előzőleg már teljesítették a korábbi (2 kredites) 3D Számítógépes Geometria tárgyat (VIIIAV01).

 

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek, valamint szilárd testek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzat rekonstrukció, virtuális valóság létrehozása.

 

 

 

Jelen tárgy a korábbi,  azonos nevű tárgy kibővített változata: (i) tágabb elméleti áttekintés, (ii) 3D-s modellezési gyakorlatok, (iii) geometriai algoritmusok implementációs  kérdései, (iv) ipari rendszerek demonstrációja.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: 

 • Bevezetés, vektor algebra, lineáris algebra alapismeretek, görbék differenciál-geometriája
 • Felületek differenciálgeometriája; implicit és parametrikus reprezentáció - összehasonlítás; implicit és parametrikus felületek háromszögelése

2-4. hét:

 • Háromszöghálók létrehozása, Voronoi diagram, Delaunay háromszögelés, háromszögelés 3D-ben nagyméretű pontfelhők alapján
 • Háromszöghálók egyszerűsítése, progresszív háromszöghálók, normál vektorok és görbületek becslése, háromszöghálók simítása
 • 3D modellezés: a ParaView rendszer - háromszöghálók és volumetrikus adatok megjelenítése és grafikus kiértékelése

   

 • Háromszögháló algoritmusok számítógépes implementációja

   

5-8. hét:

 • Polinomiális interpoláció, Bernstein polinomok, Bézier görbék és tulajdonságaik
 • B-spline görbék, csomópontok és bázisfüggvények, poláris forma, kontroll poligonok, tulajdonságok
 • Bézier felületek és tulajdonságaik, Bézier háromszögek, B-spline felületek és kiterjesztésük
 • Interpoláló felületek: Coons (négyoldalú kétparaméteres) felületek, általános n-oldalú felület reprezentációk
 • Demó: Görbeháló alapú formatervezés (Sketches rendszer)

   

 • Racionális görbék és felületek
 • Felosztásos felületek
 • 3D modellezés: a Blender rendszer - görbék, felületek, poliéderek modellezése

   

 • Görbe és felület algoritmusok számítógépes implementációja

   

9 hét:

 • Procedurális (CSG) és kiértékelt (B-rep) reprezentáció, Euler szabály, regularizált halmazműveletek, határoló elem adatstruktúra
 • Demó: tömör testek parametrikus modellezése (SolidWorks rendszer)

   

10 hét:

 • Görbeinterpoláció, felület-felület metszések
 • Eltolásos (offset) felületek, lekerekítő felületek

11-14. hét:

 • A digitális alakzatrekonstrukció célja és folyamata, 3D-s méréstechnika
 • Ponthalmazok regisztrációja (ICP), minőségellenőrzés ponthalmazok alapján
 • Egyszerű implicit görbék és felületek illesztése, Lagrange multiplikátor, sajátértékek és sajátvektorok
 • 3D-s poligonhálók szegmentálása, tartománynövesztés, direkt szegmentáció, Morse szegmentáció
 • Felületcsoportok együttes illesztése geometriai kényszerek figyelembe vételével
 • Sűrű ponthalmazok közelítése parametrikus görbék és felületek segítségével; paraméterezés, gyenge tartópontok kizárása.
 • Szabadformájú felületek simítása.
 • Demó: Digitális alakzatrekonstrukció a gyakorlatban (Geomagic Studio rendszer)

   

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy alapvetően előadásokon kerül ismertetésre. Ezen kívül lehetőség nyílik egyszerű  problémák megoldására és 3D-s modellezési gyakorlatok végrehatására nyitott forrású rendszerek használatával. Több ipari rendszert is demonstrálunk a 3D-s felület- és testmodellezés, valamint a digitális alakzatrekonstrukció területéről.

 

10. Követelmények
 1. A hallgatók két kisebb 3D-s modellezési házi feladatot kapnak.

   

 2. Az érdemjegy vizsgán kerül megállapításra.

   

 3. A félév során a hallgatók önálló feladatot vállalhatnak szemináriumi előadás és programozási feladat implementálása formájában; sikeres megvalósítás esetén ezért megajánlott jegy jár, és a hallgató a vizsgakötelezettség alól mentesül.

   

11. Pótlási lehetőségek Az önálló programozási feladatokat legkésőbb a 12. hét végéig kell benyújtani.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, elsősorban az önálló feladatokkal kapcsolatban...

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001

 

2. M. Botsch et al.: Geometric Modeling Based on Polygonal Meshes, SIGGRAPH 2007

 

3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993

 

4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

 

5. T. Varady, R.R. Martin: Reverse Engineering, Chapter 26, In: Handbook of Computer Aided Geometric Design, (Eds.:  G. Farin, J. Hoschek, M.-S. Kim), North Holland, 2002

 

(5a. T. Varady: Introduction to 3D Digital Shape reconstruction, in preparation) 

 

 

Az előadás slide-jai és a bemutatott applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:

 

http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés32
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Várady Tamás, tudományos főmunkatárs Irányítástechnika és Informatika Tanszék