Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

  A tantárgy angol neve: 3D Computer Geometry and Shape Reconstruction

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 19.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV08   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várady Tamás László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Várady Tamás, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris algebra, analízis
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik előzőleg már teljesítették a korábbi (2 kredites) 3D Számítógépes Geometria tárgyat (VIIIAV01).

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy háromdimenziós pontfelhők, poligonhálók, görbék és felületek, valamint szilárd testek számítógépes reprezentációjával, legfontosabb algoritmusaival és ezek alkalmazásával foglalkozik. Az elméleti alapok mellett, a tudásanyag jól hasznosítható 3D-s számítógépes szoftver rendszerek fejlesztése és integrálása során, az alábbi területeken: számítógéppel segített tervezés, műszaki informatika, digitális alakzat rekonstrukció, virtuális valóság létrehozása.

   

   

   

  Jelen tárgy a korábbi,  azonos nevű tárgy kibővített változata: (i) tágabb elméleti áttekintés, (ii) 3D-s modellezési gyakorlatok, (iii) geometriai algoritmusok implementációs  kérdései, (iv) ipari rendszerek demonstrációja.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: 

  • Bevezetés, vektor algebra, lineáris algebra alapismeretek, görbék differenciál-geometriája
  • Felületek differenciálgeometriája; implicit és parametrikus reprezentáció - összehasonlítás; implicit és parametrikus felületek háromszögelése

  2-4. hét:

  • Háromszöghálók létrehozása, Voronoi diagram, Delaunay háromszögelés, háromszögelés 3D-ben nagyméretű pontfelhők alapján
  • Háromszöghálók egyszerűsítése, progresszív háromszöghálók, normál vektorok és görbületek becslése, háromszöghálók simítása
  • 3D modellezés: a ParaView rendszer - háromszöghálók és volumetrikus adatok megjelenítése és grafikus kiértékelése

    

  • Háromszögháló algoritmusok számítógépes implementációja

    

  5-8. hét:

  • Polinomiális interpoláció, Bernstein polinomok, Bézier görbék és tulajdonságaik
  • B-spline görbék, csomópontok és bázisfüggvények, poláris forma, kontroll poligonok, tulajdonságok
  • Bézier felületek és tulajdonságaik, Bézier háromszögek, B-spline felületek és kiterjesztésük
  • Interpoláló felületek: Coons (négyoldalú kétparaméteres) felületek, általános n-oldalú felület reprezentációk
  • Demó: Görbeháló alapú formatervezés (Sketches rendszer)

    

  • Racionális görbék és felületek
  • Felosztásos felületek
  • 3D modellezés: a Blender rendszer - görbék, felületek, poliéderek modellezése

    

  • Görbe és felület algoritmusok számítógépes implementációja

    

  9 hét:

  • Procedurális (CSG) és kiértékelt (B-rep) reprezentáció, Euler szabály, regularizált halmazműveletek, határoló elem adatstruktúra
  • Demó: tömör testek parametrikus modellezése (SolidWorks rendszer)

    

  10 hét:

  • Görbeinterpoláció, felület-felület metszések
  • Eltolásos (offset) felületek, lekerekítő felületek

  11-14. hét:

  • A digitális alakzatrekonstrukció célja és folyamata, 3D-s méréstechnika
  • Ponthalmazok regisztrációja (ICP), minőségellenőrzés ponthalmazok alapján
  • Egyszerű implicit görbék és felületek illesztése, Lagrange multiplikátor, sajátértékek és sajátvektorok
  • 3D-s poligonhálók szegmentálása, tartománynövesztés, direkt szegmentáció, Morse szegmentáció
  • Felületcsoportok együttes illesztése geometriai kényszerek figyelembe vételével
  • Sűrű ponthalmazok közelítése parametrikus görbék és felületek segítségével; paraméterezés, gyenge tartópontok kizárása.
  • Szabadformájú felületek simítása.
  • Demó: Digitális alakzatrekonstrukció a gyakorlatban (Geomagic Studio rendszer)

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy alapvetően előadásokon kerül ismertetésre. Ezen kívül lehetőség nyílik egyszerű  problémák megoldására és 3D-s modellezési gyakorlatok végrehatására nyitott forrású rendszerek használatával. Több ipari rendszert is demonstrálunk a 3D-s felület- és testmodellezés, valamint a digitális alakzatrekonstrukció területéről.

   

  10. Követelmények
  1. A hallgatók két kisebb 3D-s modellezési házi feladatot kapnak.

    

  2. Az érdemjegy vizsgán kerül megállapításra.

    

  3. A félév során a hallgatók önálló feladatot vállalhatnak szemináriumi előadás és programozási feladat implementálása formájában; sikeres megvalósítás esetén ezért megajánlott jegy jár, és a hallgató a vizsgakötelezettség alól mentesül.

    

  11. Pótlási lehetőségek Az önálló programozási feladatokat legkésőbb a 12. hét végéig kell benyújtani.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény szerint, előre egyeztetett időpontban, elsősorban az önálló feladatokkal kapcsolatban...

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. G. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, A Practical Guide, Morgan Kaufmann, 2001

   

  2. M. Botsch et al.: Geometric Modeling Based on Polygonal Meshes, SIGGRAPH 2007

   

  3. J. Hoschek, D. Lasser: Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993

   

  4. C. M. Hoffmann: Geometric and solid modeling: an Introduction, Morgan-Kaufman, 1989

   

  5. T. Varady, R.R. Martin: Reverse Engineering, Chapter 26, In: Handbook of Computer Aided Geometric Design, (Eds.:  G. Farin, J. Hoschek, M.-S. Kim), North Holland, 2002

   

  (5a. T. Varady: Introduction to 3D Digital Shape reconstruction, in preparation) 

   

   

  Az előadás slide-jai és a bemutatott applet-ek megtalálhatók a tárgy honlapján:

   

  http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Várady Tamás, tudományos főmunkatárs Irányítástechnika és Informatika Tanszék