Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az IBM i operációs rendszer felhasználói és programozói felülete

  A tantárgy angol neve: User and Developer Interface of IBM i Operating System

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Mérnök Informatikus Szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAV03   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szeberényi Imreegyetemi docens

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Sepp Norbert

   

  szakértő

   

  IBM Magyarország

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapismeretek

  Operációs rendszerek

  Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az IBM i operációs rendszer, amit korábban i5/OS-nek ill. OS/400-nak is neveztek az IBM a korszerű power architektúrájú gépein fut.

  A rendszert elsősorban üzleti felhasználók igényeinek figyelembevételével fejlesztették, ezért a rendszer a végfelhasználóktól relatíven kevés beavatkozást és informatikai szaktudást követel meg, mivel számos területen autonóm funkciókkal (önkonfiguráció, önmenedzselés, automatikus teljesítményhangolás) rendelkezik. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően az üzleti szféra, különösen bankok és biztosítók végfelhasználói előszeretettel alkalmazzák ezeket a rendszereket, mindamellett a hozzáértő a rendszergazdákat, programozókat jól megbecsülik.

  A tárgy rövid áttekintést ad az IBM power architektúráról majd bemutatja a IBM i operációs rendszer főbb komponenseit ami az objektum-orientált felépítésének köszönhetőem merőben eltér a mindennapok során megismert rendszerektől.

  A tárgy fő célja, hogy áttekintő képet adjon a rendszerben elérhető objektumok kezeléséről, felhasználásáról és bepillantást nyújtson a rendszerhez kapcsolódó alapvető programozási lehetőségekbe, módszerekbe és eszközökbe.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Bevezetés
  IT-környezetek felosztása, üzleti környezetek speciális jellemzői. Beruházási döntések, TCO.  Virtualizáció. IBM középkategóriás szerverek története; a POWER processzor architektúra és a rá épülő megoldások.
  2. hét: IBM i rendszer szoftver-architektúrája 1.
  Utasításkészletek fajtái. Hardver/szoftver elődök.  IBM i rendszer tervezési alapelvei: objektum alapú rendszer, technológia-független felépítés, 64-bites rendszer, integráltság
  3. hét: IBM i rendszer szoftver-architektúrája 2.
  Objektumok, könyvtárszerkezet, névfeloldás, címzés, fájlrendszer, egyszintű tár, háttértár, processzor-struktúra, I/O alrendszer
  4. hét: Az IBM i rendszer operációs rendszer felhasználói felülete 1.
  Az i5/OS operációs rendszer felhasználói felülete. Menüstruktúra, navigáció a rendszerben, parancsfelület, parancsok szerkezete, alapvető parancsok.
  5. hét:    Az IBM i rendszer operációs rendszer felhasználói felülete 2.
  Felhasználói adminisztráció, telepítés, fájlrendszer, hardverelemek kezelése, felhasználói környezet, grafikus felület.
  Rendszerbiztonság, logikai védelmi megoldások; az IBM i biztonsági rendszerének elemei és felépítése: felhasználói leírás, objektum jogok, csoport leírás, autorizációs lista, adoptálás; auditálás.
  6. hét:    Rendszeradminisztrációs eszközök.
  központi menedzsment; teljesítményfigyelés; kommunikáció; javítócsomagok kezelése; rendszerindítás; szervizfunkciók. Rendelkezésre állás. Skálázhatóság, igény szerinti bővítés; hibatűrést támogató megoldások: hardver elemek, naplózás, tranzakciókezelés, lemezvédelmek, redundáns elemek; naplózáson alapuló megoldási módszerek; logikai replikációs megoldások; mentési/visszatöltési módszerek.
  7. hét: Munkamenet menedzsment
  Jobok, alrendszerek; memória poolok; jobok végrehajtása; jobok állapota és állapotátmenetei; az erőforrások kiosztását befolyásoló tényezők, teljesítményhangolás; taskok adminisztrálása, végrehajtása és állapotai; nyomtatás
  8. hét: Beépített adatbáziskezelő
  Adatbázisok fajtái; az integrált DB2 UDB használata; fájlszerkezet, fizikai és logikai fájlok; SQL interfész; tárkezelés; a DB2 sebessége; Database Navigator, indexelés, teljesítmény-szempontok.
  9. hét: Riportok
  Riportok generálása adatbázisból (QUERY, SQL, DB2WEB QUERY) segítségével.
  10. hét: IBM i rendszer programozása 1.
  Az i5/OS operációs rendszer vezérlőnyelve, programozása CL nyelven. Menük kialakítása.
  11. hét: IBM i rendszer programozása 2.
  RPG programozás alapjai. Fejlesztő eszközök és fejlesztői környezetek. Típusok, struktúra, formázás.
  12. hét: IBM i rendszer programozása 3.
  Objektumok, adatbázisok kezelése RPG programból.
  13. hét: Paraméter átadás. Hibakezelés.
  Szinkronizáció. Kommunikáció a programok között.
  14. hét:
  Összefoglalás, tartalék
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása kiscsoportos formában történik. Az előadások is laboratóriumban lesznek, így az elmondottak könnyen illusztrálhatók példákkal.

  Az elméleti és labor jellegű foglalkozások, feladatok gyakran egy-egy tanórán belül is váltják egymást az adott tananyagnak megfelelően.

  10. Követelmények a.) Szorgalmi időszakban:

   A tanórákon a jelenlétet a félév folyamán több, előre nem jelzett alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az, aki összes tanórára viszonyítva az órák több, mint 30%-áról hiányzott.

   Előre bejelentett időpontokban legalább 4 db ellenőrző dolgozat, valamint a 12. tanulmányi héten (előre egyeztetett időpontban) egy nagy zárthelyi megírására kerül sor. Az ellenőrző dolgozatok megírása nem kötelező, azok a jegymegajánlást teszik lehetővé.

   b.) Otthoni feladat:

   A 8. héten kiadásra kerül a nagy házi feladat, melynek megoldását legkésőbb a vizsga napját megelőzően elektronikusan fel kell tölteni, a vizsgán pedig be kell mutatni.

   c.) Aláírás:

   Csak az kaphat aláírást, aki az előadások legalább 70%-án részt vett, és a nagy zárthelyit legalább elégséges szinten teljesítette.

   d.) Vizsga:

   A vizsga írásbeli és szóbeli. A szóbeli rész a házi feladat bemutatásából, és a feladattal kapcsolatos kérdések megválaszolásából áll.. Akinek a legjobb 3 ellenőrző dolgozata átlagosan eléri a 85 %-os szintet és a nagy zárthelyi eredménye jeles, valamint a házi feladatát a szorgalmi időszak végéig bemutatta és az kiváló minősítésű, megajánlott vizsgajegyet kaphat.

   

  11. Pótlási lehetőségek
  •  A szorgalmi időszakban a sikertelen vagy meg nem írt nagy zárthelyi egyszer pótolható.
  •  A pótlási héten a sikertelen nagy zárthelyi ismételten pótolható.
  • Az ellenőrző dolgozatok nem pótolhatók. Azok eredménye csak a jegymegajánlást befolyásolja. 
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Könyv:

  Frank G. Soltis: Fortress Rochester, ISBN 1-58304-083-8

  Frank G. Soltis: Inside the AS/400, ISBN 1-882419-66-9

  IBM i 6.1 Technical Overview SG24-7713-00

  Az előadások diái

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire6
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Szeberényi Imre

   

  egyetemi docens

   

  Irányítástechnika és Informatika

   

  Sepp Norbert

   

  szakértő

   

  IBM Magyarország