Objektumorientált labor

A tantárgy angol neve: Object-Oriented Software Design

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés

Szoftverfejlesztés specializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIAC10 6 0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala Kari Moodle
4. A tantárgy előadója Dr. Simon Balázs, egyetemi docens, IIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít UML, objektumorientált tervezési minták, objektumorientált tervezési elvek, objektumorientált tervezési heurisztikák, refaktorálás, clean code, konkurens és elosztott minták, immutable objektumorientáltság, Java és C# nyelv ismerete
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező: Objektumorientált szoftvertervezés
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók programozási feladatok segítségével elmélyítsék és kibővítsék az objektumorientált tervezéssel kapcsolatos ismereteiket.
8. A tantárgy részletes tematikája A laborok részletes tematikája:
 1. Objektumorientált tervezési elvek: SOLID, Tell Don't Ask, Design by Contract, Law of Demeter, stb. A tanult elvek megsértésének felismerése a kódban, a kód javítása.
 2. Objektumorientált tervezési heurisztikák: osztályok tervezése, felelősségek szétosztása, asszociációk és kompozíciók. A tanult heurisztikák megsértésének felismerése a kódban, a kód javítása.
 3. Objektumorientált tervezési heurisztikák: öröklődés és heterogén kollekciók. A tanult heurisztikák megsértésének felismerése a kódban, a kód javítása.
 4. Refaktorálás: code-smell-ek felismerése, javítás a tanult refaktorálási minták alkalmazásával.
 5. Clean code: nehezen karbantartható kód felismerése és a kód tisztítása a tanult elvek segítségével.
 6. Konkurens és párhuzamos minták: szinkronizáció, kontextus kezelési minták, kérés-válasz illetve eseménykezelési minták, konkurencia minták. A tanult minták alkalmazása programozási példákon keresztül.
 7. Immutable objektumorientáltság: immutable adatszerkezet implementálása és használata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kéthetente 4 órás laboratóriumok. A laboratóriumi foglalkozásokon megoldandó feladatokhoz részletes feladatkiírás tartozik, így a foglalkozásokon a jelenlét nem kötelező: a feladatok otthonról is megoldhatók és beadhatók.
10. Követelmények Legalább 4 laboratóriumi feladatsort határidőre meg kell oldani. Emellett a félév során 5 kiszárthelyi jellegű, otthon is megoldható Moodle kvízt kell határidőre kitölteni, mindegyikre egyenként egy pontszám (0-tól 5-ig) kapható. A határidőre ki nem töltött kvízek 0 pontosnak számítanak. A három legeredményesebb Moodle kvíznek egyenként legalább 2.00 pontszámot el kell érnie. A félév elismerését jelentő félévközi jegy számítása a következő: a 3 legeredményesebb Moodle kvíz pontszámának átlagát kerekítjük a legközelebbi egész számra (.5-től felfelé).
11. Pótlási lehetőségek A laboratóriumi feladatok és a Moodle kvízek nem pótolhatók, mert csak a 2/3-ukat kell teljesíteni.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Robert C. Martin: Principles of Object-Oriented Design
 • Robert C. Martin: Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2008, ISBN-10: 0132350882, ISBN-13: 978-0132350884
 • William J. Brown, Raphael C. Malveau, Thomas J. Mowbray: AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis, Wiley, 1998, ISBN-10 0471197130
 • Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, and William Opdyke: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison-Wesley, 1999, ISBN-10 0201485672
 • Jasmin Blanchette: The Little Manual of API Design, Trolltech, a Nokia company, 2008
 • Douglas Schmidt, Michael Stal, Hans Rohnert, Frank Buschmann: Pattern-Oriented Software Architecture Volume 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects, Wiley, 2000, ISBN-13: 978-0471606956
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simon Balázs, egyetemi docens, IIT
IMSc tematika és módszer

A laboratóriumi foglalkozásokon a program hallgatói a megoldandó feladatok mellé további, a téma mélyebb megértését és elsajátítását lehetővé tevő extra feladatokat kapnak. Ezekhez igény szerint a laborok alkalmával konzultációs lehetőséget is biztosítunk.

A Moodle kvízekhez extra IMSc feladatok is tartoznak.

IMSc pontozás

A Moodle kvízekhez tartozó extra IMSc feladatokra az adott kvíz alapfeladataira elérhető pontszám 30%-át lehet kapni. Az extra IMSc feladatot csak akkor javítjuk, ha az adott kvíz alapfeladataira a hallgató a megszerezhető pontok legalább 80%-át megszerezte.

A legjobb három IMSc kvíz pontszámai összeadódnak, és az összegből egyenes arányosítással áll elő a tárgyban megszerezhető maximum 10 IMSc pont.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.