Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítórendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Control Engineering Lab

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Első ciklus
  Beágyazott és irányítórendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAC05 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese,
  A tantárgy tanszéki weboldala edu.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Prohászka Zoltán

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kis László

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Drexler Dániel

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Programozás alapjai, Szabályozástechnika, Fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINirrend", _)
  VAGY Szakirany("AVIirány", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIIIAC03" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA349" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA352" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA352", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Aláírás megszerzése az Ipari irányítástechnika című tárgyból.
  7. A tantárgy célkitűzése Az ipari irányítástechnika területén leggyakrabban előforduló érzékelő típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése, különböző gyártók PLC berendezéseinek programozás. A hallgatók megismerkednek a robotirányításban alkalmazott alapvető algoritmusokkal, azok gyakorlati problémáival, egy ipari robotkar betanításával és programozásával.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. mérés - hőelemek és ellenállás-hőmérők:
  Különböző tokozású és típusú hőelemek és platina ellenálláshőmérő méréstechnikai tulajdonságainak, a hőmérséklet mérés bizonytalanságát befolyásoló dinamikus tulajdonságok méréssel való meghatározása a feladat illetve ellenálláshőmérő esetében a mérőáram okozta disszipációs hiba megmérése.

  2. mérés - nyomás távadók vizsgálata:
  intelligens, nagypontosságú programozható nyomás távadóval megismerkedve, azt hitelesítő eszközként használva kell három különböző működési elvű nyomás távadó illetve nyomásmérő paramétereit a mérés során ellenőrizni.

  3. mérés - PID szabályozó vizsgálata:
  A mérés keretében egy korszerű, analóg kimeneti jellel is rendelkező egyhurkos szabályozó jelképzési algoritmusaival kell megismerkedni. A különböző ugrásalakú bemenőjelre adott válaszfüggvényeinek kiértékelésével kell meghatározni a beállított és ténylegesen mérhető paraméterek eltéréseit, illetve elvégezni a szabályzó méretezését.

  4. mérés – hőmérsékletszabályozás:
  Adaptív szabályozóra épülő, változtatható paraméterű szakasszal, a szabályozott hőmérséklet hagyományos regisztrálásával megvalósított stabil mérés. Holtidő, időállandó mérése, kompenzáció számolása, ellenőrzése, a minőségi jellemzők összehasonlítása az önoptimalizálás révén nyert és kompenzáció nélküli paraméterekkel.

  5. mérés – Pneumatikus beavatkozó szervek vezérlése
  A mérés keretében a hallgatók megismerkednek a pneumatikus beavatkozó szervek felépítésével, az azokhoz tartozó érzékelő és végrehajtó szervekkel. A mérés során megismerik a TWIDO PLC-k fejlesztői környezetét valamint a PLC-programozás alapjait, és egyszerű vezérlési feladatokat valósítanak meg PLC használatával.

  6. mérés – Folyamatmodell-irányítása PLC-vel
  A mérés során a hallgatók komplex folyamatmodellek irányítását valósítják meg PLC-k segítségével. Ennek során mélyebb ismereteket szereznek az állapotgép-alapú vezérlések tervezéséről és megvalósításáról, a különféle időzítő és számláló funkciók használatáról.

  7. mérés – Irányítás és felhasználói felület megvalósítása Siemens eszközökkel
  A mérés során a hallgatók egy egyszerű irányítási feladatot oldanak meg, és az irányított technológia felügyeletéhez egy felhasználói felületet is megvalósítanak. A feladat megoldása során megismerkednek a Simatic család Step7 fejlesztőkörnyezetével, illetve az ember-gép interfészek tervezési alapelveivel és azok megvalósításával.

  8. mérés – ipari robot programozása
  A mérés során a hallgatók megismerkednek egy ipari robottal és annak robotprogramozási nyelvéhez tartozó fontosabb utasításokkal. Erre alapozva megírnak egy 2x3 komponenst tartalmazó anyagmozgatási robotrogramot. Betanítják a fontosabb pozíciókat a robot betanítópultjának bevonásával, elvégzik a programtesztelést és demonstráják az anyagmozgatási feladat helyes robotizált megoldását.

  9. mérés – LabVIEW alapú virtuális műszerezés
  A mérésen a hallgatók megismerkednek a LabVIEW grafikus programozási környezettel, amellyel hatékonyan oldhatók meg mérési folyamatok adatgyűjtési, feldolgozási és beavatkozási problémái  a prototípus fejlesztéstől a végleges rendszerig. Egyszerűbb feladatokon keresztül a hallgatók fokozatosan eljutnak összetettebb problémák megoldásáig.

  10. mérés - mobilis robot érzékelői és irányítása
  A mérés során a hallgatók egy mobilis robotot irányítanak és egy egyszerű navigációs feladatot oldanak meg. A feladaton keresztül a hallgatók megismerkednek a mobilis robotok fontosabb érzékelőivel, valamint ezek alkalmazási lehetőségeivel. A mérés során használt robot az National Instruments DANI platformja.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyeket az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.
  10. Követelmények

  A tárgyból a szorgalmi időszakban lehet osztályzatot szerezni,ennek feltétele az összes mérésre való felkészülés, az azokon való részvétel, és megfelelő mérési jegyzőkönyv leadása.

   

  11. Pótlási lehetőségek A mérések beosztásában megjelölt pótmérési időpont(ok)ban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési útmutatók az Ipari irányítástechnika laboratórium című tárgyhoz (elektronikus segédlet)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra 60
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Prohászka Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika