Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés

  A tantárgy angol neve: Industrial Image Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc. képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAC04 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szemenyei Márton,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Int.
  Dr. Vajta László egyetemi docens Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  Dr. Loványi István egyetemi docens Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Jelek és rendszerek, Programozás, Képfeldolgozás és számítógépes grafikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVINirrend", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  Szakirany("AMIaut", _) VAGY Szakirany("AMIintr", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "
  BMEVIIIAD00" , "jegy" , _ ) >= 2 
  VAGY 
  TárgyEredmény("
  BMEVIIIAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgy felvételéhez ajánlott a Számítógépes Grafika c. tárgy abszolválása.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítástechnika fejlődésével a képi információk automatikus kiértékelése napi gyakorlattá vált a minőségellenőrzés, folyamatirányítás, navigáció, biztonságtechnika, orvosi diagnosztika és számos egyéb területen. Az egyre jobb minőségű megjelenítő technikák alkalmazásával a grafikus szimuláció és a teleoperáció hétköznapi technológiákká vált. A tantárgy célja a korszerű számítógépes képfeldolgozási és megjelenítési eljárások elveinek és alkalmazásának készségszintű megismertetése, a távfelügyelt autonóm ipari folyamatok és az autonóm árművezetés kezelésében kulcsszerepet játszó virtuális technikák bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Az emberi látás működése, háromdimenziós érzékelés. A térérzet komponensei, a monokuláris és binokuláris érzékelés alapjai. A látványt leíró függvények fogalma, matematikai tulajdonságai. Színrendszerek. A térbeli látvány leképzésének matematikai modellje. Az intenzitás és a távolságadatok közötti összefüggés. A reflexiós modellek szerepe a képértelmezésben.

  Koordináta transzformációk, kamera modellek és kalibrációs eljárások. Alapvető érzékelő eszközök. Képbeviteli berendezések illesztési kérdései- esettanulmány. (6 óra ea +2 óra gy)

   

  2. Getting started: A képi információ feldolgozásának alapjai. Bináris képek feldolgozása. Matematikai morfológiai alapok. Geometriai tulajdonságok mérése. A valósidejű realizáció kérdései.. Topológiai tulajdonságok analízise. Additív halmaz tulajdonságmérték fogalma. Euler-szám fogalma. Ipari alkalmazási példák. (6 óra ea +2 óra gy)

   

  3. A képek előkészítő feldolgozása. Fourier transzformáció. Mintavételezés, kvantálás hatása. Egyéb tér-transzformációk. Hisztogram transzformációk. Szűrések a tér- és a frekvenciatartományban. Képszegmentálás matematikai modellje. Szintek hasonlóságán alapuló szegmentálás. Gyors változásokon alapuló szegmentálási eljárások. Hough transzformáció. Mozgásalapú szegmentálás. Textúra szegmentálás. Biztonságtechnikai és közlekedési alkalmazási példák (6 óra ea +2 óra gy).

   

  4. Gyors objektumkövetési módszerek. Optikai áramlás. Szinek, élek, textúrák követése. SSD algoritmus. Vizuális visszacsatolás. Navigációs, felhasználó követési alkalmazási példák.  (3+1 óra)

   

  5. Tulajdonság reprezentáció. Objektumfelismerési (osztályozási) módszerek. Aktív látás.   Képtömörítési eljárások,. Keresés képi adatbázisokban. Teleoperációs alkalmazási példák. (6+2 óra)

   

  6. Korszerű képfeldolgozó programkönyvtárak lehetőségeinek összehasonlítása, alkalmazástechnikája (pl. Halcon, Matlab, ITK, openCV, LabView). Egyszerűbb képfeldolgozási problémák alternatív megoldásainak bemutatása. (3+1 óra)

   

  7. Korszerű képmegjelenítési eszközök (pl. HMD, polárszűrős, anaglif, shutter, holoTV) és alkalmazott renderelési módszerek. 3D megjelenítés, térhatású megjelenítők tervezése és alkalmazása. „Hagyományos” képek átszámítása sztereo megjelenítés céljából. Bemerüléses virtuális valóság a teleoperációban. Orvosi és telerobotikai példák. (6+2 óra)

   

  8. Szimulátor rendszerek. Hardver in the Loop szimulációval támogatott terméktervezés és –tesztelés. Járműipari alkalmazási példák. (3+1 óra)

   

   

  9. IP alapú képátvitel. DSP alapú intelligens kamerák. Valósidejű képfeldolgozás. Real-time eljárások és architektúrák.  Gyártásautomatizálási alkalmazási példák. (3+1 óra)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy ismeretanyaga előadásokon, az esettanulmányok a gyakorlatokon kerülnek ismertetésre. A gyakorlatokhoz minden hallgató önállóan dolgoz fel egy-egy esettanulmányt. A félév során a hallgatók egy házi feladatot készítenek, amely egy gyakorlati alkalmazás (rész) megoldását tartalmazza.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  esettanulmány, házi feladat és zárthelyi. Az esettanulmány irodalmi adatokra, a házi feladat önálló programozási feladatra irányul. A zárthelyi az elméleti anyag elsajátítását ellenőrzi, és azt a 10. oktatási héten írjuk.

  1. A vizsgaidőszakban:

  a vizsga írásbeli.

  1. Elővizsga:

   

  Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítése a pótlási héten pótolható.

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetén van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·          Óravázlat mélységű tematika és slideok         

  ·         R. Gonzales: Digital Image Processing, Addison-Wesley, ISBN 0-201-50803-6

   

  ·         Besl, P.J.: "Surfaces in range image understanding". Springer, 1988.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  48

  Készülés előadásokra

  8

  Készülés gyakorlatokra

  6

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  8

  Önálló tananyag-feldolgozás

  6

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajta László

  Egyetemi docens

  IIT

  Dr. Loványi István

  Egyetemi docens

  IIT

  IMSc tematika és módszer

  A programban résztvevő hallgatók nagyobb mérnöki gondolkodást igénylő feladatokat kapnak, így nagyobb gyakorlatot szerezhetnek. Komolyabb önállóan feldolgozandó szakirodalom alapján mélyebb szakmai ismeretre is szert tehetnek

  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók szerezhetnek zárthelyi dolgozatban és vizsgán (5-5 pont), amelyhez a számonkérésen extra feladatokat kell megoldaniuk. További 10 pont szerezhető magasabb szintű otthoni irodalomfeldolgozással.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.