Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D grafikus rendszerek

  A tantárgy angol neve: 3D Graphics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus BSc, Szoftverfejlesztés szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAC01 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szécsi László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cg.iit.bme.hu/portal/node/42223
  4. A tantárgy előadója Dr. Szécsi László
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít lineáris algebra, objektum-orientált programozás, számítógépes grafika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Számítógépes grafika.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a háromdimenziós grafika megjelenítéséhez szükséges szoftver- és hardvereszközökkel, azok használatával és programozásával. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a WebGL (online, böngészőben is futtatható 3D programok), az OpenGL (PC és mobil platformokon is futtatható programok) és D3D (Windows PC és Windows Phone platformokon futtatható programok) programozási környezeteket. A tárgy bemutatja a 3D grafikus rendszerek, virtuálisvalóság- és játékmotorok alapvető szoftver-architektúráját, a több platformra történő egyidejű fejlesztés módszereit, másrészt kitér az egyes platformok egyedi lehetőségeire, a kamerás/távolságképes, érintőképernyős és mozgásérzékelős beviteli eszközökre, a beépített kamerát és a gépi látás technikáit is használó kiegészítettvalóság-rendszerekre, illetve a GPGPU képességekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Előadás: JavaScript programozás: típusok, operátorok, függvények, objektumok. Funkcionális vs. objektum-orientált programozás. Duck typing vs. kötött interfészek. JavaScript a böngészőben. DOM, Canvas, CSS. Szövegmegjelenítés. WebGL. Eseménykezelés. Rajzolási hurok.


  2. hét

  Előadás: A grafikus hardver programozása WebGL-ből. Konfigurálható és programozható elemek. WebGL vs. GLSL vs. HLSL. Hogyan tervezzünk/válasszunk vektor/mátrix könyvtárat?


  Géptermi gyakorlat: JavaScript + WebGL: mozgó, textúrázott négyszög.


  3. hét

  Előadás: Visszavetítés programnyelvekben. Visszavetítés betekintéssel, módosíthatósággal. Árnyaló-visszavetítés. Játékobjektum-modellek: komponensalapú, tulajdonságalapú. Anyagrendszerek. Színtérgráf. Többszörös taxonómiák grafikus alkalmazásokban. Monolitikus osztály-hierarchia. Mix-in. Fix és dinamikus komponens-rendszerek.


  4. hét

  Előadás: Egyszerű mechanikai szimuláció. Csatolt objektumok. Csillapítás és vezérelhetőség. Ütközésdetektálás- és válasz. Double dispatch probléma, visitor minta, megoldás dinamikus típusokkal. Egyszerű mesterséges intelligencia. 


  Géptermi gyakorlat: 2D WebGL játékalkalmazás.


  5. hét

  Előadás: Kvaterniók: műveletek, tulajdonságok. Möbius-transzformációk. SLERP. 3D forgatások. Yaw-pitch-roll. 3D modellformátumok és kamerakezelés.


  6. hét

  Előadás: 3D árnyalás haladóknak: környezet-leképezés, procedurális textúrázás, normáltérképek.


  Géptermi gyakorlat: WebGL modellnézegető/shader tesztelő


  7. hét

  Előadás: Zajgenerálás: zajtulajdonságok, Perlin, simplex, Cellular, Gabor, LRP. Szintfelület-sugárkövetés. Ray marching. Gömbkövetés. 3D fraktálgeometriák, kvaternió-Julia halmaz.


  8. hét

  Előadás: Térfogati fényjelenségek és egyszerűsített gyakorlati módszerek.


  Géptermi gyakorlat: végtelen terep megjelenítése magasságtérkép alapján, illetve procedurálisan, implicit függvény alapján. Konstans és változó köd.


  9. hét

  Előadás: Render-to-texture. Többmenetes módszerek: késleltetett árnyalás, sziluettélek, árnyékok, utófeldolgozás, 3D festés, sorrendfüggetlen átlátszóság, 2.5D imposztorok.


  10. hét

  Előadás: D3D programozás. Buffertípusok és műveleteik. Általános célú számítások. CUDA vs. OpenCL vs. DirectCompute. 


  Géptermi gyakorlat: Textúrába renderelt kép átlagos fényességének számítása redukcióval, compute shaderben. Tone mapping.


  11. hét

  Előadás: Beépített kamera kezelése. Jellegzetes pontok felismerése.


  12. hét

  Előadás: Kamerakép manipulációja. Kamerakép és szintetikus képelemek kompozitálása.


  Géptermi gyakorlat: WebGL videólejátszás- és feldolgozás. Virtuálisvalóság-elemek hozzáadása markerek alapján. 


  13. hét

  Előadás: Karakteranimácó az ipari gyakorlatban. Csontok, ízületek, csomópontok fogalma. Rigging, skinning, vertex blending. Duális kvaterniók karakteranimációhoz.


  14. hét

  Előadás: D3D12 és Vulkan.


  Géptermi gyakorlat: Tömeges karakteranimáció compute shaderek segítségével.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kéthetente 2x2 óra előadás, 1x2óra géptermi gyakorlat
  10. Követelmények

  Kis házifeladatok minden laborra (kéthetente). Összesen 5 feladat, vizsgába a legjobb három beszámít, egyenként 10% erejéig. A 7 géptermi laboratórium közül a legjobb 4 vizsgába beszámít, egyenként 6% erejéig. Összesen ezek a félévi jegy 54%-át adják.

  A félév végi vizsgán összesen a pontszám 46%-a szerezhető meg.


  11. Pótlási lehetőségek A félévközi feladatokat nem lehet külön pótolni, de csak a legjobb 3 házi feladat, illetve 4 labor számít, ez implicit pótlási lehetőséget ad a korai mulasztásokra. A vizsga a vizsgaszabályzatnak megfelelően ismételhető.
  12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói igény esetén a vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  CROCKFORD, Douglas. JavaScript: The Good Parts: The Good Parts. " O'Reilly Media, Inc.", 2008.
  GREGORY, Jason. Game engine architecture. CRC Press, 2009.
  ZINK, Jason; PETTINEO, Matt; HOXLEY, Jack. Practical rendering and computation with Direct3D 11. CRC Press, 2016.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi felkészülés előadásokra

  7

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14

  Házi feladatok elkészítése

  25

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szécsi László