Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver projekt laboratórium

  A tantárgy angol neve: Software Project Lab

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIAB02 4 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.iit.bme.hu/~szoftlab4
  4. A tantárgy előadója -
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Java programozás
  • UML és RUP
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIIIAB01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA217" , "aláírás" , _ ) = -1 )
  ÉS
  (TargyEredmeny("BMEVIIIAB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMEVIIIA212" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIA220" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA220", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIAB06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAB06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ez a labor a 3. féléves Szoftvertechnológia és Programozás alapjai 3. tárgyakhoz kapcsolódó projekt labor szerepét tölti be. A hallgatók 4-5 fõs csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belsõ felépítésüket és vezetőjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttműködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya. A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

  A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készítik el:

  - Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék
  - UML analízis és tervdokumentáció
  - Teszt terv
  - Felhasználói kézikönyv és help
  - Dokumentált, belőtt, tesztelt programok

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

  2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

  3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

  4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

  5. Szkeleton modell bemutatása.

  6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

  7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektúra definiálása.

  8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

  9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

  10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

  11. Grafikus kezelői felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

  12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

  13. Grafikus kezelői felület implementálása.

  14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) konzultáció, laboratórium
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A célkitűzésben és a részletes tematika leírásában szereplő dokumentációkat a tárgy projektdefiníciójában (letölthető a tárgy web-oldaláról) meghatározott határidőkre, általában hetente kell elkészíteni és beadni. A tárgy a féléves folyamatos munkára épül és hasonlóképp folyamatos a számonkérés és értékelés is.

  A félév során 11 feladatot kell megoldani. A 11 beadandó anyag (8 dokumentáció, 3 dokumentáció+szoftver) mindegyike feltétele egy-egy konzultáció sikeres teljesítésének (beugró). Az egyes feladatok elfogadásának feltétele, hogy a csoport az összes előző feladatát sikerrel teljesítse.

  A Szkeleton, Prototípus és Grafikus változat teljesítésének feltétele, hogy a feladatra a kapható pontok legalább 41%-át a csoport megkapja. A többi feladat esetén a sikeres teljesítés feltétele, hogy a nyomtatott dokumentációt a konzulens határidőre megkapja és elfogadja. Egy konzultáció alkalmával csak egy otthoni feladatot lehet kiadni.

  Minden nap késedelem az adható pontok értékét 10 %-kal csökkenti. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít. 10 napon túli késéssel is leadható a feladat, mivel ez feltétele a többi feladat elfogadásnak (erre természetesen már nem jár pont).

  b. A vizsgaidőszakban:

  A követelmények vizsgaidőszakban nem teljesíthetők.

  11. Pótlási lehetőségek Minden nap késedelem az adott dokumentációért kapható maximális pontszámot 10 %-kal csökkenti. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít. Tekintettel a féléves folyamatos munkára, valamint a laboron a beugrók meglétére, egyéb pótlási lehetőség nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Sommerville, I. – Szoftver rendszerek fejlesztése (Software Engineering, 6th ed) Panem kiadó, Debrecen, 2002
  • Sommerville, I. - Software Engineering, 6th ed. Addison-Wesley PC. Reading Massachusettes, 2001.
  • Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997
  • Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.
  • Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.
  • A tanszék web-lapjáról letölthető segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. László Zoltán, docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc programban részt vevő hallgatók számára az laboron további elmélyülést biztosító irodalmat ajánlunk.

  Az IMSc programban részt vevő hallgatóknak igény szerint tanórán kívüli konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

  IMSc pontozás

  Minden heti leadandó anyag esetén, amennyiben az anyag az elérhető pontszámok 80%-nál többet ér, a csapat számára 1 iMSC pont adható. Így a félév során 10 iMSC pont gyűjthető. Azok a hallgatók, akik a tárgyból jelest kapnak, megszerzik a csapat által megszerzett iMSC pontokat is.

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.