Informatikai technológiák laboratórium 2.

A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Informatikai technológiák szakirány
Rendszerfejlesztés ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA428 7 0/0/0/2 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. László Zoltán adjunktus IIT
 Dr. Goldschmidt Balázs docens IIT
 Dr. Majzik István docens MIT
 Dr. Iváncsy Renáta adjunktus AUT
 Dr. Lengyel László adjunktus AUT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIrendszfejl", _)ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés  és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.


8. A tantárgy részletes tematikája
 • Szerializálás. Naív megoldások, Serializable interfész, transient, static, stb.
 • Hibernate, Objectstore
 • RMI. Naming, Remote, UnicastRemoteObject, bytecode átvitel automatikusan.
 • Felhasználó identitás menedzsment (központi felhasználói életciklus kezelés, felhasz­nálói hozzáférés követés a hozzáférési jogosultságok módszeres megfigyeléséhez egységes házirend-megfelelőségi jelentésekkel, jelentések készítése a hozzáférési jogosultságokról és a rendszereseményekről)
 • Adattárolás menedzsment (háttértárak virtualizáción alapuló kezelése, a folyamatosan keletkező adatok költséghatékony tárolása illetve biztonsági másolatok készítése, az adatok és másolatok életciklusának automatikus kezelése)
 • Szolgáltatási szint menedzsment (szolgáltatási szint szerződések (SLA) betartásához szükséges tevékenységek: az éles rendszerben a szerződésben tárgyalt minőségi jellemzők statisztikai alakulásának, a tényleges aktuális szolgáltatási minőségnek illetve a minőségi jellemzők időbeli alakulásának automatizált követése)
 • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Vékony kliens fejlesztése
 • ASP.NET
 • Megjelenítési réteg tervezési kérdései
 • Lokalizáció, internacionalizáció
 • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Mobil kliens fejlesztése
 • Összefoglaló mérés az OO tervezés területéről
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a méréseksorán aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
 • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.


b.  A vizsgaidőszakban:

 • Nincs.
11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.


13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. http://www.progress.com/objectstore/index.ssp
 2. http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp
 3. Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)
 4. Charaf Hassan et al: Symbian alapú szoftverfejlesztés, SZAK kiadó
 5. A félév során kiadott speciális mérési segédletek
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra32
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. László Zoltán adjunktus IIT
 Dr. Goldschmidt Balázs docens IIT
 Dr. Pataricza András egyetemi tanár
 MIT
 Dr. Iváncsy Renáta adjunktus AUT
 Kovács Ferenc tanársegéd AUT
 Dr. Lengyel László adjunktus AUT