Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai technológiák laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Informatikai technológiák szakirány
  Rendszerfejlesztés ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA428 7 0/0/0/2 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. László Zoltán adjunktus IIT
   Dr. Goldschmidt Balázs docens IIT
   Dr. Majzik István docens MIT
   Dr. Iváncsy Renáta adjunktus AUT
   Dr. Lengyel László adjunktus AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.


  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIrendszfejl", _)  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés  és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.


  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Szerializálás. Naív megoldások, Serializable interfész, transient, static, stb.
  • Hibernate, Objectstore
  • RMI. Naming, Remote, UnicastRemoteObject, bytecode átvitel automatikusan.
  • Felhasználó identitás menedzsment (központi felhasználói életciklus kezelés, felhasz­nálói hozzáférés követés a hozzáférési jogosultságok módszeres megfigyeléséhez egységes házirend-megfelelőségi jelentésekkel, jelentések készítése a hozzáférési jogosultságokról és a rendszereseményekről)
  • Adattárolás menedzsment (háttértárak virtualizáción alapuló kezelése, a folyamatosan keletkező adatok költséghatékony tárolása illetve biztonsági másolatok készítése, az adatok és másolatok életciklusának automatikus kezelése)
  • Szolgáltatási szint menedzsment (szolgáltatási szint szerződések (SLA) betartásához szükséges tevékenységek: az éles rendszerben a szerződésben tárgyalt minőségi jellemzők statisztikai alakulásának, a tényleges aktuális szolgáltatási minőségnek illetve a minőségi jellemzők időbeli alakulásának automatizált követése)
  • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Vékony kliens fejlesztése
  • ASP.NET
  • Megjelenítési réteg tervezési kérdései
  • Lokalizáció, internacionalizáció
  • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Mobil kliens fejlesztése
  • Összefoglaló mérés az OO tervezés területéről
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a méréseksorán aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
  • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
  • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.


  b.  A vizsgaidőszakban:

  • Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. http://www.progress.com/objectstore/index.ssp
  2. http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp
  3. Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)
  4. Charaf Hassan et al: Symbian alapú szoftverfejlesztés, SZAK kiadó
  5. A félév során kiadott speciális mérési segédletek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. László Zoltán adjunktus IIT
   Dr. Goldschmidt Balázs docens IIT
   Dr. Pataricza András egyetemi tanár
   MIT
   Dr. Iváncsy Renáta adjunktus AUT
   Kovács Ferenc tanársegéd AUT
   Dr. Lengyel László adjunktus AUT