Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm robotok és járművek laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Autonomous Robots and Vehicles Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus Szak,

  BSc.,

  Autonóm intelligens rendszerek szakirány 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA424 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Loványí István egyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, Szabályozástechnika, Számítógépes grafika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIaut", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  VIIIA 303 Szabályozástechnika (kötelező)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja gyakorlati ismeretek átadása, amely érzékelési, ipari képfeldolgozás, képmegjelenítés és szoft számítási módszerek területén hatékonyan támogatja az autonóm rendszerek tervezését. A gyakorlati ismeretek elsajátítása olyan laboratóriumi mérések keretében történik, mint LabView környezetben való érzékelés, szenzorcsatolt irányítás, távolságkép feldolgozás, Motion Capture, 3D vizualizációs eljárások és szoft computing módszerrel való szabályozótervezés.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató gyakorlati képességeket szerez az autonóm rendszerek fejlesztésénél fellépő irányítási, képfeldolgozási, optimalizálási feladatok megoldásában és a korszerű gyors prototípus tervező rendszerek használatában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A labor keretében 7 mérés elvégzésére kerül sor előírt ütemezés szerint.

  1. Mérésadatgyűjtés és képfeldolgozás LabVIEW környezetben.

  2. Szenzorcsatolt robot vizuális érzékelése.

  3. Genetikus algoritmussal történő szabályozótervezés.

  4. Szenzorcsatolt robot irányítása LabVIEW környezetben.

  5. Távolságkép feldolgozás.

  6. Motion Capture.

  7. 3D vizualizációs eljárások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A laboratórium keretében 7 darab 4 órás mérésre kerül sor előírt ütemezés szerint. A mérések eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérés során a felkészülést ellenőrizzük.

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 7 darab 4 órás mérés elvégzése előírt ütemezés szerint. A mérések eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérést követő héten kell leadni a mérésvezetőnél. A mérés során a a felkészülés ellenőrzésre kerül. A mérésre a felelet, a mérés során tapasztalt aktivitás és a jegyzőköny alapján a hallgató osztályzatot kap. A félévközi jegy az osztályzatok kerekített átlaga. Egy mérés esetére pótlási lehetőséget biztosítunk. Minden más tekintetben a TVSZ rendelkezései érvényesek.          Az aláírás megszerzésének feltétele: a mérések osztályzatainak kerekített átlaga legalább 2 (elégséges)b.       A vizsgaidőszakban: A laboratórium a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy mérés esetére pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak fogadóóráján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tanszéki kollektíva: Autonóm robotok és járművek laboratórium II. segédlet (elektronikusan)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Lantos Bélaegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajta Lászlóegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Loványi Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajda Ferencegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika